WWF: Budjettiriihen tulos ei anna aihetta riemuun – “Ensi vuodelle jää laiskanläksyä”

WWF pitää budjettiriihen ilmastokompromissia riittämättömänä. Järjestön mielestä hallitusohjelman tavoitteet ilmastonmuutoksen hillintään ja luontokadon pysäyttämiseen liittyen näyttäytyvät nyt aiempaa epäuskottavampina.

Budjettiriihi venyi aiottua pidemmäksi, sillä hallituspuolueet eivät aluksi löytäneet sopua ilmastopäätöksistä. Ennen budjettiriihen alkua WWF, Greenpeace ja Suomen luonnonsuojeluliitto lähettivät ministereille avoimen kirjeen. Järjestöt vaativat erityisesti päästökaupan ulkopuolista sektoria koskevia päätöksiä, jotka auttaisivat tekemään noin 6 miljoonan tonnin edestä päästövähennyksiä vuoteen 2035 mennessä. WWF, Greenpeace ja Suomen luonnonsuojeluliitto vaativat muun muassa kansallisen tieliikenteen päästökaupan toteuttamista ja kannustimia maatalouden ilmastotoimille.

WWF on pettynyt siihen, ettei hallitus ollut valmis käyttämään tehokkaiksi todettuja ohjauskeinoja, kuten veroja ja päästökauppaa, ilmastopolitiikan työkalupakissa.

”Nyt hyväksyttyjen toimenpiteiden vaikutukset päästöihin vuoteen 2035 asti ovat osin arvailujen varassa. Hallitus ei kanna nyt riittävää vastuuta ilmastotavoitteista. Tästä jää laiskanläksyä ensi vuodelle”, WWF:n ilmastovastaava Bernt Nordman sanoo.

“Maatalouden päästöjen osalta tehty paketti on hyvin laiha. Tämä lisää paineita ajankohtaiseen maataloustukiuudistukseen”, Nordman sanoo.

Ilmastopäätösten lisäksi WWF vaati budjettiriihestä päätöksiä, jotka edistävät luontokadon pysäyttämistä Suomessa ja globaalisti. Järjestö vaati muun muassa luonnonsuojeluun suunnattujen määrärahojen lisäämistä ja ympäristölle haitallisten tukien vähentämistä. Uusien luonnonsuojelualueiden hankintaan olisi WWF:n mielestä pitänyt osoittaa 100 miljoonaa euroa vuoden 2022 budjetissa. Hallituksen tiedotustilaisuudessa ei saatu kuitenkaan vielä tietoa luonnonsuojelun rahoituksesta.

“Tiedotustilaisuus jätti ilmaan kysymyksen: missä ovat päätökset luontokadon pysäyttämiseksi?”, WWF:n oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen sanoo.

Lisätietoja:

oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen, [email protected], 050 599 0232

ilmastovastaava Bernt Nordman, [email protected], 050 525 0348

WWF:n avoin kirje ministereille: https://wwf.fi/app/uploads/1/x/q/iqc5n3ntgsaw4bas5lwtq5/wwf-hallituksen-budjettiriihi-syyskuu-2021.pdf

WWF:n, Greenpeacen ja Suomen luonnonsuojeluliiton avoin kirje ministereille vaadittavista ilmastopäätöksistä: https://wwf.fi/app/uploads/a/p/d/y2um7kopga5zu8otsvvxf8/ilmastoriihikirje_jarjestot.pdf