Stunden för klimatförändringen är inne – klimatkonferensen i Glasgow kommer att visa om beslutsfattarna vill lösa klimatkrisen

För närvarande är de nationella utfästelserna om utsläppsminskningar inte tillräckliga för att begränsa medeltemperaturen till 1,5 °C. På klimatkonferensen krävs att staterna ska ha likadana kriskunskaper om klimatet som de har om coronaviruspandemin.

FN:s klimatkonferens, som inleds på söndag den 31 oktober, har ställt stora förhoppningar om en lösning på klimatkrisen. En färsk rapport från den mellanstatliga klimatförändringspanelen (IPCC) visade hur nära 1,5 grader som den globala uppvärmningen kan komma. Om beslutsfattarna inte fattar tillräckliga beslut kommer gränsen att överstigas redan inom en snar framtid. Å andra sidan är ett mål på 1,5 grader fortfarande möjligt om växthusgaserna snabbt minskar.

”Inställningen inför klimatkonferensen är hoppfull. Efter en paus på fyra år är USA allvarligt involverat i klimatavtalet från Paris. Värdlandet för konferensen, Storbritannien, vill profilera sig inom internationell diplomati, så det är viktigt att konferensen lyckas. Vissa delar av näringslivet har också kraftigt börjat driva effektiva klimatåtgärder”, säger Bernt Nordman, WWF Finlands klimatchef.

Coronaviruspandemin sköt upp klimatkonferensen COP26 med ett år. Samtidigt visade pandemin att mänskligheten är redo att fatta snabba och effektiva beslut mitt i en kris. Att bromsa klimatförändringen kräver också att beslutsfattarna har liknande kriskunskaper. Hittills skulle nationella överenskommelser om utsläppsminskningar, om de genomfördes, leda till en ökning av den globala medeltemperaturen med cirka 2,5 grader Celsius jämfört med den förindustriella tiden.

”Länderna måste åta sig betydande utsläppsminskningar under de kommande fem åren, eftersom klimatkrisens utveckling i värsta fall kommer att leda till en urholkning av vårt nuvarande välfärd”, säger Nordman.

Klimatkrisen och naturförlusterna måste lösas tillsammans

WWF Finland deltar i mötet som en del av det internationella WWF. Miljöorganisationen kräver ett flertal betydande beslut av konferensen. Välfärdsländer som Finland måste garantera finansieringen av klimatarbetet i utvecklingsländerna och anpassandet till klimatförändringens inverkan. Det ska uppnås en överenskommelse om de öppna punkterna i Parisavtalet, som inte urvattnar klimatmålen.

”Den viktigaste olösta frågan är spelreglerna för koldioxidmarknaden, d.v.s. artikel 6. Beslutsfattarna måste komma överens om ett mellanstatligt handelssystem för utsläpp och sänkor samt en spelregel för en frivillig kompensationsmarknad. Vi insisterar på att det inte ska finnas någon chans för dubbelräkning, det vill säga att olika aktörer kan tillgodoräkna sig samma utsläppsminskning.”

WWF poängterar att klimatkrisen och naturförlusterna måste lösas tillsammans. Organisationen kräver att besluten vid klimatkonferensen visar naturens centrala roll när det gäller begränsning av och anpassning till klimatförändringen.

”Skogarnas roll i kolcykeln måste beaktas bättre i framtiden. Även om skogens roll för att mildra klimatförändringen har varit känd under en lång tid har avskogningen tillåtits fortsätta runt om i världen. Vi kan inte lösa klimatkrisen utan naturen”, säger Nordman.

Ohjelmajohtaja
Bernt Nordman