Yli 200 tutkijan raportti: Metsäkato suistaa Amazonia kohti peruuttamatonta muutosta

YK:n ilmastokokouksessa Glasgow’ssa julkistettiin hälyttävä raportti Amazonin sademetsän tilasta. Yli 200 tutkijasta koostuva Amazonin tiedepaneeli varoittaa sademetsäalueen lähestyvän käännekohtaa, joka voi muovata Amazonia pysyvästi.

Amazonin tiedepaneelin (Science Panel for the Amazon) raportin mukaan merkittävä osa Amazonista uhkaa muuttua hiilinielusta päästöjen lähteeksi, jos metsäkato jatkuu. Amazonilla vaarassa ovat myös alueen monimuotoinen luonto, makean veden varannot ja miljoonien ihmisten elinkeinot. Raportin mukaan Amazonin metsistä on hävinnyt tai pirstoutunut yli 30 prosenttia.

”Amazon ja muut trooppiset metsät ovat erityisen tärkeitä ilmastokriisin ratkaisussa. Ne varastoivat jopa 40 prosenttia kaikesta metsien sitomasta hiilestä maapallolla. Siksi on tärkeää, että metsien roolia nostetaan esiin kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa”, sanoo WWF:n metsä- ja kehitysyhteistyöasiantuntija Maija Kaukonen.

Metsäkato oli esillä kokouksessa myös viime viikolla, kun yli 100 valtiota allekirjoitti Glasgow’n metsäjulistuksen ja sitoutui pysäyttämään metsäkadon vuoteen 2030. WWF näkee raportin merkittävänä tieteellisenä vahvistuksena metsäkadon lopettamisen välttämättömyydelle.

”Metsäkatojulistus saa nyt entistä suuremman painoarvon. Amazon ei odota, vaan metsien raivaaminen maatalousmaaksi ja karjanlaitumiksi tulee lopettaa. Lisäksi aluetta vuosittain riivaavat maastopalot on saatava kuriin”, Kaukonen sanoo.

Suurin syy Amazonin metsäkatoon ja metsien heikkenemiseen onkin raportin mukaan juuri karjanlaidunten ja viljelymaiden leviäminen, kun metsää raivataan niiden tieltä. Globaali lihan ja muiden hyödykkeiden kulutuksen kasvu ajaa metsiä entistä ahtaammalle.

Amazonin tiedepaneelin raporttia oli työstämässä myös tutkijoita alueen alkuperäiskansoista. Alkuperäiskansojen oikeudet omiin metsiinsä ovat avainasemassa metsäkadon pysäyttämisessä.

”Alkuperäiskansojen alueet kattavat noin puolet Amazonin alueesta. Nämä alueet ovat useimmiten hyvässä ekologisessa kunnossa ja välttyneet metsäkadolta kohtalaisen hyvin. Yli puolta näistäkin alueista uhkaa muun muassa teiden raivaus, laittomat hakkuut, kaivosteollisuus sekä maatalouden ja karjalaitumien kestämätön leviäminen”, Kaukonen toteaa.

Myös Suomen tulee kantaa vastuunsa Amazonin metsäkadon lopettamisessa. Brasiliasta tuodaan Suomeen muun muassa kahvia, puuta, soijaa ja naudanlihaa, joiden tuotanto on voinut aiheuttaa metsäkatoa. Tärkeä vaikuttamisen paikka on edessä EU:ssa, kun Euroopan komissio valmistelee parhaillaan lainsäädäntöä, joka estäisi metsäkatoaiheuttaneiden tuotteiden pääsyn EU-markkinoille. Ensimmäisen luonnoksen pitäisi tulla julki marraskuussa.

”Suomen tulee edistää tiukkaa EU:n metsäkatolakia sekä aloittaa Glasgow’n metsäjulistuksen toimeenpano pikaisesti, jotta Amazonin metsäkato saadaan pysäytettyä.”

Amazonin tiedepaneelin raporttiin voi tutustua täällä.

Glasgow’n ilmastokokouksesta odotetaan lopullisia päätöksiä pian. WWF Suomen ilmastovastaava Bernt Nordman on ollut paikan päällä neuvotteluiden ajan, ja on käytettävissä haastatteluihin liittyen COP26-neuvotteluihin. Metsäkatoon liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä metsä- ja kehitysyhteistyöasiantuntija Maija Kaukoseen.

Lisätietoja

Kansainvälinen metsäasiantuntija
Maija Kaukonen
Ohjelmajohtaja
Bernt Nordman