WWF rakentaa petoaidan turvaamaan lampaita Mikkolan tilalla – suurpetojen ja ihmisten rinnakkaiseloon etsitään jatkuvasti uusia keinoja

Petoaita on tehokas keino turvaamaan lampaita susilta ja muilta suurpedoilta, ja se mahdollistaa lampaiden turvallisen laiduntamisen kauempanakin tilakeskuksesta.

Salolainen Mikkolan tila sijaitsee varsinaisessa suurpetojen ”hotspotissa”. Lammastilan läheisyydessä tiedetään elävän kaksi susilaumaa ja ilveksiä. Suupedot ovat verottaneet monisatapäistä lammaslaumaa kuluneenakin kesänä, joten tilalla etsitään jatkuvasti keinoja lampaiden turvaamiseksi.

Viime kesänä lampaita vartioivat jo toista kesää peräkkäin laamat Jingo ja Timotei, mutta koska lampaita ja laitumia on paljon, testataan tilalla nyt laumanvartijalaamojen lisäksi sähköistettyä petoaitaa, josta susi ei pääse luikahtamaan laitumelle.

Mikkolan tilan laitumet sijaitsevat hankalissa maastoissa jyrkillä notkoilla ja jokirannoilla, joten petoaidan rakentamisessakin on omat haasteensa.

”Tarvitsemme toimivan yhdistelmän erilaisia keinoja”, sanoo Mikkolan tilaa pitävä Peppi Laine.

Petoaita rakennetaan vapaaehtoisvoimin

Tulevana viikonloppuna petoaitaa on mukana rakentamassa WWF:n kymmenhenkinen talkooporukka. Tarkoituksena on pystyttää aitaa useammalle laidunlohkolle.

”Kyseessä on suhteellisen iso lammastila ja petoaita on hyvä ratkaisu, jotta lampaat voivat laiduntaa turvallisesti kauempanakin tilakeskuksesta”, sanoo WWF:n suojeluasiantuntija Teemu Niinimäki, joka koordinoi petoaidan pystytystä.

Petoaitoja käytetään Suomessa Niinimäen mukaan kasvavassa määrin laiduneläinten suojaamiseen susilta. Sähköistetty petoaita on oikein rakennettuna ja huollettuna hyvä keino pitää suurpedot laitumen ulkopuolella. Aidan rakentamisesta syntyy kustannuksia perinteistä sähköaitaa enemmän, mutta rakennusmateriaaleihin on mahdollista saada tukea Riistakeskukselta.

Rauhallinen rinnakkaiselo mahdollistaa susien suojelun 

Alkuviikosta julkaistun Luonnonvarakeskuksen raportin mukaan Suomessa on liian vähän susia ja eri susipopulaatioiden välistä muuttoliikettä, jotta susikanta voisi säilyä geneettisesti elinvoimaisena. Tavoitteena on, että suden suojelussa saavutetaan niin sanottu suotuisan suojelun taso.

Suden suojelussa onnistumisen edellytys on, että löydämme toimivia ratkaisuja ihmisen ja susien rauhanomaiseen rinnakkaiseloon. Jos löydetään keinoja esimerkiksi lammastilojen ja susien rinnakkaiseloon, vähenee samalla tarve vahinkoperusteisiin poikkeuslupiin susien tappamiseksi..

Mikkolan tilan petoaita rakennetaan elokuussa kuolleen vihreiden pitkäaikaisen kansanedustajan Erkki Pulliaisen WWF:lle ohjaamisen muistolahjoitusten turvin.

Laamakokeilu Mikkolan tilalla on puolestaan ollut osa WWF:n johtamaa ja ympäristöministeriön rahoittamaa kaksivuotista laumanvartijahanketta, jonka avulla etsitään keinoja rinnakkaiseloon suurpetojen kanssa.

 

Lisätietoja:

Teemu Niinimäki, suojeluasiantuntija, WWF, 050 524 3206, teemu.niinimaki@wwf.fi

Peppi Laine, Mikkolan tila, 040 900 2957, peppi@mikkolantila.fi