Viisi vinkkiä metsänomistajalle: näin huomioit uhanalaiset lajit hakkuita suunnitellessa

Avohakkuut ovat ajaneet suomalaisen metsäluonnon ahdinkoon ja sadat lajit sukupuuton partaalle. Saako metsiä siis hakata lainkaan? Vastaus on kyllä – kyse on siitä, miten ja missä hakkuut tehdään. Tässä WWF:n viisi vinkkiä.

1. Älä korjaa kuolleita puita pois metsästä. Lahopuu on yksi tärkeimmistä asioista, joita metsässä elävät lajit tarvitsevat. Lajit tarvitsevat kaikenlaista lahopuuta: kuolleita pystypuita, keloja, pökkelöitä ja maahan kaatuneita runkoja.

2. Ryhdy kasvattamaan metsääsi niin sanotulla jatkuvan kasvatuksen menetelmällä. Siinä ei tehdä lainkaan avohakkuita, vaan puunkorjuu perustuu poimintahakkuisiin ja metsä uudistuu luontaisesti syntyneistä taimista.

3. Älä tee hakkuita lintujen pesimäaikana huhti–heinäkuussa. Kesäkuu on pesimäkauden kannalta kaikkein kriittisin kuukausi.
Suosi ja säilytä lehtipuita. Metsän yksipuolinen viljely on vähentänyt lehtipuiden osuutta metsissä, vaikka useimmat kasvupaikat ovat luontaisesti monipuulajisia. Lehtipuilla elää aivan eri lajistoa kuin havupuilla, joten monipuolisuus on tärkeää.

4. Älä tee ojituksia tai käytä ojitusmätästystä maanmuokkausmenetelmänä. Myös kunnostusojitusta kannattaa välttää, sillä se aiheuttaa vesistöhaittoja ja kuivattaa soita entisestään, vaikka niiden tulisi olla luonnon näkökulmasta kosteita paikkoja.

5. Jätä arvokkaat luontokohteet kokonaan hakkuiden ulkopuolelle, sillä ne eivät kestä hakkuiden aiheuttamaa olosuhteiden muutosta. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi puronvarret, rantametsät, lehdot sekä ojittamattomat tai rehevät korvet.

Ottamalla nämä vinkit huomioon autat uhanalaista metsäluontoamme! Joskus ongelma kuitenkin on, etteivät metsänomistajien toiveet välity hakkuiden toteuttajille asti. WWF ja metsäalan asiantuntijaorganisaatio Tapio ovat kehittäneet lomakkeen helpottamaan metsänomistajien ja metsäammattilaisten yhteistyötä. Hoitotahto-lomake kertoo metsäammattilaiselle ne periaatteet, joita metsänomistaja haluaa metsässään toteutettavan. Hoitotahto tarjoaa metsänomistajille hyvät edellytykset saada tavoitteidensa mukaista metsänhoitoa.

Metsänomistaja, vaihda jatkuvaan kasvatukseen!

Voit hoitaa metsääsi ilman avohakkuita ja saada samalla tuottoa.

Metsää voi hoitaa myös ilman avohakkuita

Metsänomistaja, vaihda jatkuvaan kasvatukseen!

Voit hoitaa metsääsi ilman avohakkuita ja saada samalla tuottoa.