Sijoittajien varauduttava ilmastonmuutoksen kiinteistöille tuomiin riskeihin nykyistä paremmin

Ilmastonmuutos tuo merkittäviä taloudellisia riskejä suomalaiskiinteistöille ja niihin sijoittaville yhtiöille. Gaia Consultingin WWF Suomelle tekemä katsaus auttaa sijoittajia tunnistamaan ilmastonmuutoksen riskit kiinteistösijoituksissaan nykyistä paremmin.

Merkittävä osa suomalaisten sijoittajien, kuten eläkelaitosten, vakuutusyhtiöiden ja pankkien, omaisuudesta on kiinni suomalaisissa kiinteistöissä. Ilmastonmuutoksen myötä rakennusomaisuuteen kohdistuu aiempaa moninaisempia taloudellisia riskejä. Kiinteistöt kärsivät ilmastonmuutoksen myötä muun muassa merenpinnan noususta, tulvista ja julkisivun rapautumisesta rankkasateiden vuoksi. Suomalaisten sijoittajien pitäisikin huomioida ilmastonmuutoksen taloudelliset riskit nykyistä paremmin. Samat riskit koskevat myös tavallisia suomalaisia kiinteistöomistajia ja -sijoittajia.

Rannikoiden tulvatuhot ovat jo vaikuttaneet Suomessa asuinrakennusten arvoon.

”Sään ääri-ilmiöihin varautuessa on kuitenkin tärkeä huolehtia, että sitä ei tehdä sisäilman laadun kustannuksella. Tämän lisäksi sijoittajien kannattaa ennakoida myös tuleviin energiatehokkuuslainsäädännön muutoksiin, joilla ohjataan rakennuskantamme hiilipäästöjen kehitystä”, sanoo vanhempi asiantuntija Santeri Palomäki Gaia Consultingista.

Suomalaisen Gaia Consultingin WWF Suomelle tekemä kirjallisuuskatsaus Climatic risks and opportunities in real estate portfolio management auttaa sijoittajia tunnistamaan tärkeimmät ilmastonmuutokseen liittyvät uhat.

Arvioiden mukaan kaikkien suomalaisten instituutiosijoittajien suorien kotimaisten kiinteistösijoitusten markkina-arvo on noin 15,6 miljardia euroa. Etenkin pitkän aikavälin sijoittajien kannattaa varmistaa, että rakennukset kestävät ilmastonmuutoksen vaikutukset ja että niihin varaudutaan.

”Vastuullisen sijoittajan, kuten eläkeyhtiön, on otettava huomioon ilmastonmuutoksen uhat salkunhoidossaan, jotta suomalaisten eläkkeet on turvattu myös tulevaisuudessa. Haluamme, että sijoittajien vastuullisuusraportit sisältävät jatkossa yhä parempaa tietoa ilmastonmuutokseen sopeutumisesta ja sen hillinnästä. Tavoitteemme on, että ilmastonmuutoksen huomioiminen salkussa muuttuu tulevaisuudessa vähimmäisvaatimukseksi”, sanoo WWF Suomen ilmastoasiantuntija Kaarina Kolle.

Climatic risks and opportunities in real estate portfolio management 

Sinua saattaa kiinnostaa