LIFE EconomisE -hanke: Hallitusohjelman energiatehokkuustavoite oivallinen – toteutukseen ryhdyttävä välittömästi

LIFE EconomisE -hanke on tyytyväinen siihen, että asumisen ja rakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen on nostettu uuden hallitusohjelman keskeisten tavoitteiden joukkoon. Esitetyt toimenpiteet on kuitenkin saatava mahdollisimman nopeasti suunnitteluasteelta käytännön tasolle.

”Asumisen ja rakentamisen hiilijalanjäljen pienentämisen kirjaaminen hallitusohjelman tavoitteisiin on hieno asia ja selkeä parannus aiempaan.”, sanoo LIFE EconomisE -hankkeen asiantuntija Nina Teirasvuo.

Rakennukset kuluttavat Suomessa 32 % energiasta ja tuottavat 30 % hiilidioksidipäästöistä (lähde: Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2019 -raportti ). Rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisella on siten olennainen merkitys Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamisessa. Hallitusohjelman toimenpiteiden voi olettaa helpottavan erityisesti omakotitalojen ja taloyhtiöiden energiatehokkuusinvestointeja.

LIFE EconomisE -hankkeen mielestä on erityisen tärkeää, että hallitusohjelmaan kirjatut asiat saatetaan nopeasti ja tehokkaasti käytäntöön.

”Meillä on selkeät ilmastotavoitteet, joihin on tarkoitus päästä. Kannustamme hallitusta määrittämään mitattavat ja aikataulutetut toteutustavat hallitusohjelmaan kirjatuille toimenpiteille. LIFE EconomisE -hankkeessa pyrimme lisäämään kiinteistön omistajien tietoisuutta ja tuottamaan työkaluja tehtävän tueksi. Aiomme myös seurata hallituksen tavoitteiden käytännön toteuttamista.”

Energia-avustusjärjestelmä kannustaa energiaremontteihin

Taloyhtiöille suunnattu energia-avustusjärjestelmä on tervetullut. Järjestelmä on tarkoitettu energiatehokkuuden parantamiseen sekä älykkääseen ja joustavaan energiankulutukseen tähtääviä toimenpiteitä varten.

”Uskomme, että tämä edistää energiaremonttien toteutusta asuinrakennuksissa. Kuitenkin Suomen rakennuskanta on kokonaisuudessaan aika vanhaa, ja kuten ROTI 2019 -raportissa osoitetaan, korjausvelkaa on paljon, eikä se ole pienentynyt ajansaatossa. Toimenpiteitä tarvitaan laajasti, myös muissa kuin asuinrakennuksissa, jotka ovat pääosin kirjausten ulkopuolella”, sanoo Teirasvuo.

Lisäksi energiaremonttien suunnittelukustannusten ottamista kotitalousvähennysten piiriin luvataan hallitusohjelmassa selvittää. Etenkin mainittu korkeamman vähennysprosentin soveltaminen energiatehokkuuden parantamiseen tai fossiilisesta lämmitysjärjestelmästä luopumiseen tähtäävissä korjaustöissä kannustaisi energiaremontteihin. Toisaalta suunniteltu kotitalousvähennyksen pienennys vähentäisi kuitenkin kotitalouksien mahdollisuuksia ja halukkuutta tehdä remontteja, mikä osaltaan hidastaisi päästövähennystavoitteisiin pääsemistä.

LIFE EconomisE -hankkeen mielestä kokonaisuudessaan hallitusohjelman kirjaukset ovat hyviä, ja on hienoa, että energiatehokkuusosaamista halutaan parantaa ja riippumattomaan tutkimukseen panostaa. Myös kirjaukset esimerkiksi öljylämmityksestä luopumisesta saa hankkeelta positiivisen vastaanoton.

”Jäämme mielenkiinnolla odottamaan miten nämä konkretisoituvat ja miten suunnitelmat näkyvät budjetissa.”

LIFE EconomisE -hankkeessa lisätään kiinteistön omistajien tietoa energiatehokkuudesta ja ilmastovaikutuksista. Tavoitteena on saada muutos energiatehokkaampaan ja ilmastokelpoiseen rakennuskantaan keskusteluavausten, omistajien tavoitteiden hiomisen ja koulutuksen avulla. Hankkeessa ovat mukana WWF Suomi, Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Suomen ympäristöopisto SYKLI.

LISÄTIEDOT

Asiantuntija, LIFE EconomisE -hanke
Nina Teirasvuo
050 472 9487
nina.teirasvuo@wwf.fi

Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2019: https://www.ril.fi/media/2019/roti/roti_2019_raportti.pdf 

LIFE EconomisE-hankkeen logot ja disclaimer-teksti.

Sinua saattaa kiinnostaa