Amazon tarvitsee nyt apuamme: Mihin kerätyt varat käytetään?

Kauhistuttavat kuvat Amazonin laajoista metsäpaloista ovat järkyttäneet kansainvälisesti. WWF työskentelee paikallisesti Brasiliassa ja muissa Amazonin alueen maissa sekä kiireellisten kenttätason tehtävien että pitkän tähtäimen metsäkatoa torjuvan työn parissa. Kokosimme käytännön toimenpiteitä, joihin keräämme varoja myös Suomessa.

Mihin rahaa käytetään Amazonilla nyt?

Tällä hetkellä tärkein käytännön työ tehdään paikallisesti Amazonin alueella. Hätäapumme painottuu niille alueille, joilla WWF:llä on toimintaa ja kumppanuuksia alkuperäiskansoja sekä perinteisiä yhteisöjä tukevien paikallisten organisaatioiden kanssa. Siellä meistä on eniten apua.

Kerättyjen varojen avulla Amazon-tiimimme toteuttavat yhdessä paikallisten organisaatioiden kanssa kiireellisiä kenttätason toimenpiteitä:

● Tuemme paikallisyhteisöjen ja alkuperäiskansojen välittömiä lääketieteelliseen apuun, palontorjuntakoulutukseen ja turvallisuuteen liittyviä toimia.

● Teemme mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä paikallishallinnon kanssa metsäpalojen ja metsäkadon torjunnassa.

● Seuraamme luonnonvaraisten eläinten tilaa ja toteutamme niiden pelastus- ja kuntoutushankkeita.

● Kampanjoimme sen puolesta, että hallitukset ryhtyisivät toimiin metsäpalojen ehkäisemiseksi.

Mihin rahaa käytetään Amazonilla kriittisen vaiheen jälkeen?

Kriittisen vaiheen jälkeen keskitymme auttamaan ja tukemaan metsäpaloista kärsineitä paikallisyhteisöjä:

● Kehitämme metsäpalojen ja -kadon ehkäisemissuunnitelmia yhteistyössä paikallisyhteisöjen ja hallituksen kanssa.

● Tuemme yhdessä muiden Amazonilla toimivien organisaatioiden kanssa paikallisten terveydenhuoltoa ihmisten siirtyessä turvallisille alueille ja vahvistamme terveydenhuoltokapasiteettia.

● Torjumme uusia paloja esimerkiksi kehittämällä tiedonhankintateknologioita ja hankkimalla kenttäasiantuntijoille varusteita.

● Kehitämme ja tuemme luonnonvaraisten eläinten seuranta-, pelastus- ja kuntoutushankkeita.

● Tuemme uusia metsänsuojelun, lajien kartoituksen ja viestinnän teknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa.

WWF toimii itsenäisenä ja riippumattomana organisaationa Brasiliassa. Amazonin auttamiseksi kerätyt varat käytetään Amazonin alueen paikallisyhteisöjen auttamiseksi yhteistyössä paikallistoimijoiden kanssa. Näin saamme toimitettua apua perille Amazonin alueelle huolimatta siitä, onko Brasilian hallinto halukas ottamaan apua vastaan vai ei.

Kolme tapaa auttaa Amazonin sademetsää

Näitä lajeja Amazonin metsäpalot uhkaavat

Brasialialainen tutkimusorganisaatio Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais näyttää uusinta tietoa Amazonin alueen metsäpaloista kartalla (portugaliksi): http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/portal-static/situacao-atual/.

Sinua tarvitaan tänään!

WWF:n Sademetsä-kummina eli säännöllisenä tukijana olet eturivissä suojelemassa maailman lajirikkaimpia elinympäristöjä. Tule mukaan!

 

Voit myös tehdä kertalahjoituksen sademetsien suojelutyölle. Jokainen lahjoitus on askel parempaan. Kertalahjoituksen pääset tekemään täällä.

Yritykset voivat tehdä lahjoituksen WWF Suomen keräystilille FI41 1572 3000 0111 89. Kirjoita viitteeseen “Amazon”.