Perinneympäristön hoitoa

Talkoolaiset kunnostivat niittyjä Uudessakaupungissa

WWF:n vapaaehtoiset hoitavat parhaillaan Uudenkaupungin saaristossa sijaitsevan Vekaran saaren arvokkaita perinnemaisemia. Lauantaina 17.8. päättyvällä talkooleirillä avarretaan saaren ketoja, niittyjä ja hakamaita, jotta uhanalaiset niittylajit saisivat lisää elintilaa.

Uudenkaupungin ulkosaaristossa sijaitseva Vekaran saari näyttää ensisilmäyksellä mitä karuimmalta ulkomeren saarelta, mutta kallionkolot ja notkelmat paljastavat monimuotoisen luonnon. Kalkkikivijuonteiden ja vanhojen laidunmaiden syleilyssä viihtyvät harvinaiset niittylajit, jotka kärsivät meren rehevöitymisestä ja saariston umpeenkasvusta. Myös ilmastonmuutos uhkaa muuttaa harvinaiseksi käyneiden lajien elinympäristöjä.

Ilman hoitoa tämä ainutlaatuinen luonto uhkaa hävitä. Viikon mittaisissa talkoissa noin 20 vapaaehtoista muun muassa raivaa kedoille ja rantaniityille levinnyttä katajikkoa sekä niittylaikut ja rannat valtaavaa kurtturuusua.

”Vekaran leirillä aloitetaan uuden Rannikko-LIFE-hankkeen luonnonsuojelutoimenpiteet Uudenkaupungin saariston alueella. Tulevina vuosina pääsemme hoitamaan uhanalaista saaristoluontoa myös muilla alueen luonnonsuojelualueilla”, kertoo leirin vetäjänä toimiva Tiina Jalkanen Metsähallituksen Luontopalveluista.

”Perinneympäristöissä elää peräti kolmasosa Suomen uhanalaisista lajeista. WWF:n talkooleireillä niitä autetaan hyvin konkreettisella tavalla. Vähiin huvenneiden perinneympäristöjen pelastamisella on kiire, joten vapaaehtoistemme työpanos on äärettömän tärkeä”, kertoo WWF:n suojeluasiantuntija Teemu Niinimäki.

 

Rannikko-LIFE-hankkeen töitä tehdään vuoteen 2025 asti. Talkooleirien ja eri menetelmin toteutettujen kunnostusten lisäksi saaristoniittyjä hoidetaan laiduntamalla. Vekarassa kunnostuksen jatkohoidosta vastaavat lampaat.

Lisätiedot:

Suojeluasiantuntija Teemu Niinimäki, WWF, 050 524 3206, teemu.niinimaki@wwf.fi
Suunnittelija Tiina Jalkanen, Metsähallituksen Luontopalvelut, 040 653 7904, tiina.jalkanen@metsa.fi

Hoitotoimet Vekarassa ovat osa Metsähallituksen johtamaa Rannikko-LIFE-hanketta, jota EU rahoittaa. Hankkeessa kunnostetaan merkittäviä rannikon ja saariston elinympäristöjä, kuten paahdealueita, rantaniittyjä, lehtoja ja hakamaita.

WWF järjestää kesällä 2019 yhteensä seitsemän leiriä luontoarvoiltaan merkittävissä paikoissa. Leirit ovat osa Allergia-, Iho- ja Astmaliiton vetämää Terve askel luontoon -hanketta, jossa WWF on kumppanina. Hankkeessa valistetaan ihmisiä luonnon terveysvaikutuksista sekä kannustetaan luonnossa liikkumiseen omatoimisen ja osallistavan, luonnon hyväksi tehtävän vapaaehtoistyön avulla. Hankkeen rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Rannikko-LIFE

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.