WWF Amazonin metsäpaloista: ”Maailman keuhkot eivät saa tuhoutua”

Maailman eläin- ja kasvilajien yksi kriittisimmistä elinalueista, Brasilian alueella sijaitseva Amazonin sademetsä on tulessa. WWF vaatii, että poliitikkojen pitää pikaisesti puuttua tilanteeseen.

Maailman eläin- ja kasvilajien yksi kriittisimmistä elinalueista, Brasiliassa sijaitseva Amazonin sademetsä on tulessa. WWF vaatii, että poliitikkojen pitää puuttua pikaisesti tilanteeseen.
Kuvat Amazonin sademetsän tuhoutumisesta ja ilmiliekeistä ovat järkyttäneet koko maailmaa. Tällä hetkellä Amazonin sademetsä tuhoutuu ennätysvauhdilla vuosikausiin. Metsäpaloja on ollut alkuvuoden aikana jopa 70 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

“Tutkijat ovat asiasta yksimielisiä: suurin syy metsäpaloille ovat ihmisen toimet. Metsää hakataan ja sen jälkeen poltetaan pääasiassa maatalouden, erityisesti karjalaitumien, tarpeisiin”, sanoo WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen.

Amazon on ilmastonmuutoksen torjunnan ja luonnon monimuotoisuuden kannalta elintärkeä alue koko maapallolle. Jos Amazon tuhoutuisi, menettäisimme noin 20 prosenttia maapallon makeasta vedestä, 10 prosenttia biodiversiteetistä ja 20 prosenttia hapentuotannosta.

“Amazonin suojeleminen ei ole vain Brasiliaa koskeva asia. Kyseessä on koko maapallon ja sen lajien kannalta korvaamattoman arvokas alue. Siksi tarvitsemme nyt vahvoja kansainvälisiä toimia, jotta Amazonin tuhoutuminen voidaan estää”, sanoo Luukkonen.

WWF vetoaa Suomen hallitukseen Suomen ollessa EU-puheenjohtajamaa, että EU:n on yhteisrintamana puututtava Amazonin tilanteeseen pikaisesti. Lisäksi kesäkuussa sovittu vapaakauppasopimus EU:n ja Latinalaisen Amerikan Mercosur-maiden välillä pitäisi valjastaa Amazonin sademetsän tuhon estämiseksi. Brasilia on Mercosur-maiden suurin valtio.

“Komission mukaan EU ja Mercosur-alue ovat sitoutuneet Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin. Mercosur-maat sitoutuvat myös esimerkiksi metsien suojeluun, työntekijöiden oikeuksien kunnioittamiseen ja vastuulliseen yritystoimintaan. Brasilian nykypolitiikka asettaa nämä tavoitteet kyseenalaisiksi”, sanoo Luukkonen.

Kansainvälinen WWF suojelee sademetsiä ympäri maailmaa. WWF Brasilian yksi tärkeimmistä tehtävistä on ollut Amazonin alueen suojelu järjestön perustamisvuodesta 1996 lähtien. WWF Brasilia työskentelee paikallishallintojen, alkuperäiskansojen, järjestöjen ja yritysten kanssa Amazonin sademetsän suojelemiseksi. WWF on muun muassa kehittänyt tekniikkaa metsäkadon valvomiseksi, tehnyt tutkimusta alueen lajeista ja luonnon monimuotoisuudesta, vaikuttanut hallitukseen metsien suojelemiseksi, kehittänyt kestäviä tuotantotapoja sekä koordinoinut maankäytön suunnitelmia yhdessä paikallisten ihmisten kanssa.

Lisätiedot

Jari Luukkonen, suojelujohtaja, 040 585 0020, jari.luukkonen@wwf.fi

Sinua tarvitaan tänään!

Sademetsä-kummina olet tukemassa WWF:n pitkäjänteistä suojelutyötä globaalisti. Kansainvälinen suojeluohjelmamme kattaa kaikki kolme tärkeää sademetsämannerta ja työn niiden parissa. Tule mukaan!

Yritykset voivat tehdä lahjoituksen WWF Suomen keräystilille FI41 1572 3000 0111 89. Kirjoita viitteeseen “Amazon”.