Viisi syytä ilmastotoivoon

Ilmastonmuutoksen torjunnassa tapahtuu koko ajan edistystä. Keräsimme tärkeimmät syyt siihen, miksi meidän kannattaa tuntea ilmastotoivoa.

Synkät uutiset ympäri maailmaa kertovat ilmastonmuutoksen voimistamista sään ääri-ilmiöistä ja niiden aiheuttamista tuhoista luonnolle ja ihmisille. Uutisten taustalla otetaan kuitenkin myös edistysaskeleita. Kysyimme Madridin ilmastokokoukseen osallistuvilta, miksi meillä on aihetta ilmastotoivoon. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen, kansainvälisten ilmastoasioiden pääneuvottelija Outi Honkatukia ja WWF:n ilmastoasiantuntija Mia Rahunen kertovat syynsä.

1 Nuoret vaativat ilmastotoimia

Kaikki haastateltavat nostavat nuorten ilmastoaktivismin tärkeimmäksi ilmastotoivon lähteeksi.

”Nyt koululakkoilevat nuoret äänestävät parin vuoden kuluttua, joten päättäjät kuuntelevat heitä”, Outi Honkatukia sanoo.

Krista Mikkonen huomauttaa, että suomalaisista neljä viidestä toivoo nykyistä kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa.

”Suomalaiset ovat myös itse tehneet ilmastotoimia omassa elämässään. Se on tärkeä, toivoa antava viesti.”

2 Ilmastokriisin ratkaisut ovat olemassa

Aurinkopaneeleita auringonnousun aikaan

Ilmastonmuutoksen hillintä on mahdollista, sillä maailmalla on kaikki ratkaisun avaimet käsissään, muistuttaa Mia Rahunen. Tieto, taito ja teknologia kriisin ratkaisuun ovat jo olemassa.

”Se, mikä puuttuu, on poliittinen tahto.”

Outi Honkatukian mukaan päättäjien pitää alkaa kuunnella nuorten ja kansalaisten ilmastohuolta.

”Heidän tehtävänsä on nyt asettaa ohjauskeinot, joilla pääsemme hiilineutraalisuuteen.”

3 Yritykset ratkovat jo ilmastokriisiä

Tesla-sähköauton navigointijärjestelmä

Kaikki haastateltavat sanovat, että yritykset käyttävät ja kehittävät uutta teknologiaa, joka auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta. Teknologia on kehittynyt monella alalla nopeammin kuin aiemmin uskottiin.

”Esimerkiksi sähköautoilussa on syntynyt uusia innovaatioita. Samoin vaikka Suomessa kaukolämmössä ei-polttoon perustuva teknologia on edennyt nopeammin kuin kuvittelimme”, Mikkonen sanoo.

4 Kunnat huomioivat ilmastovaikutukset päätöksissään

Monet kunnat, kaupungit ja osavaltiot tekevät valtioita kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa.

”Ilmastovaikutukset huomioidaan päätöksenteossa yhä useammin, esimerkiksi maankäytössä ja hankinnoissa. Kunnissa on löydettävissä paljon ratkaisuja, jotka vaikuttavat meidän kaikkien arkeen”, Krista Mikkonen sanoo.

5 Raha virtaa vähähiilisiin sijoituksiin

Tuulimyllyjä merellä auringon laskiessa

Siirtymä fossiilivapaaseen yhteiskuntaan vaatii suuria investointeja. On ilahduttavaa, että finanssilaitokset ja sijoittajat ovat alkaneet aktiivisesti vauhdittaa muutosta, Mia Rahunen sanoo.

”Esimerkiksi Euroopan investointipankki ilmoitti, ettei se enää rahoita fossiilisiin polttoaineisiin keskittyviä projekteja. Suomessa eläkevakuutusyhtiö Varma on asettanut tavoitteeksi, että sen seurannassa olevien yhtiöiden hiilivoimalat suljetaan vuoteen 2030 mennessä. Tällaisilla päätöksillä on suuri merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä”, Rahunen muistuttaa.

Auta Ilmasto-kummina

Kummina tuet poliittista vaikuttamistyötämme sekä ilmastonmuutoksesta kärsivien lajien ja elinympäristöjen suojelua koko kansainvälisen verkostomme voimin. Nyt on kiire toimia yhdessä!

Lahjoita alk. 10 €/kk

Auta Ilmasto-kummina

Kummina tuet poliittista vaikuttamistyötämme sekä ilmastonmuutoksesta kärsivien lajien ja elinympäristöjen suojelua koko kansainvälisen verkostomme voimin. Nyt on kiire toimia yhdessä!