Lintujen pesimäkausi on käynnistynyt, ja nyt tehtävät hakkuut uhkaavat poikasten selviytymistä – WWF vaatii muutosta luonnonsuojelulakiin

Hyvin monien lintujen pesintä epäonnistuu loppukevään ja kesän aikana tehtävien hakkuiden takia. Pesimäkaudella tehtäviä hakkuita on rajoitettava laissa.

Suurin osa linnuista pesii huhtikuun puolivälin ja heinäkuun lopun välisenä aikana. Tänä aikana tehtävät hakkuut ovat metsissä pesiville linnuille suuri uhka. Lintujen pesiä tuhoutuu, kun puita kaadetaan. Lisäksi maassa pesivien lintujen pesiä voi jäädä metsäkoneiden alle.

”Suomen metsälinnuston uhanalaistuminen on jatkunut. Esimerkiksi aikaisemmin metsiemme peruslintuihin kuulunut hömötiainen luokitellaan erittäin uhanalaiseksi metsätaloudesta johtuvan kannan nopean taantumisen takia. Pesimäaikaiset hakkuut aiheuttavat lisää kuormitusta jo valmiiksi ahdingossa oleville metsälinnuille”, WWF:n johtava metsäasiantuntija Panu Kunttu sanoo.

Luonnonsuojelulaki kieltää rauhoitettujen eläinten tappamisen ja lintujen pesien tarkoituksellisen vahingoittamisen. Lisäksi laki kieltää eläinten tahallisen häiritsemisen erityisesti lisääntymisaikana. Luonnonsuojelulaissa sallitaan kuitenkin poikkeus lintujen lisääntymisaikana tehtäville hakkuille ja muille metsätalouden toimenpiteille.

”On yleisen oikeustajun vastaista, että laki kieltää lintujen häirinnän ja pesien vahingoittamisen, mutta kielto ei koske metsätaloutta. Hakkuita tulee rajoittaa linnustolle tärkeimmän pesimäkauden aikana”, Kunttu sanoo.

WWF: Suomi rikkoo EU:n lintudirektiiviä

WWF:n mielestä nykyinen luonnonsuojelulaki rikkoo EU:n lintudirektiiviä, joka kieltää lintujen tahallisen häirinnän ja pesien vahingoittamisen. Myös EU:n komissio on ilmoittanut pyytävänsä Suomelta aiheesta selvitystä.

”Luonnonsuojelulakia uudistetaan parhaillaan. Lakia on uudistettava niin, että se vastaa EU:n lintudirektiivin kieltoa lintujen häirinnästä lisääntymisaikana ja pesien vahingoittamisesta”, WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen vaatii.

Erityisen tärkeää pesimäaikaisten hakkuiden rajoittaminen on linnustoltaan rikkaimmissa metsissä. Näitä ovat esimerkiksi rantametsät, korvet, lehtipuuvaltaiset metsät, lehdot ja lehtomaiset kankaat. Koska elinympäristöjen häviäminen ja heikkeneminen on tärkein syy lintukantojen taantumiselle, niin metsien suojelua on edistettävä.

”Esimerkiksi valtion rahoittamalla Metso-ohjelmalla metsänomistajat voivat suojella pysyvästi näitä linnuille ja muulle luonnolle arvokkaita elinympäristöjä verotonta korvausta vastaan”, Tolvanen sanoo.

Metsänomistaja, vaihda jatkuvaan kasvatukseen!

Voit hoitaa metsääsi ilman avohakkuita ja saada samalla tuottoa.

Metsää voi hoitaa myös ilman avohakkuita

Metsänomistaja, vaihda jatkuvaan kasvatukseen!

Voit hoitaa metsääsi ilman avohakkuita ja saada samalla tuottoa.

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.