Minkki ja supikoira uhkaavat vesilintuja – Haahka hyötyisi haitallisten vieraspetojen torjunnasta

Minkki ja supikoira ovat haitallisia vieraspetoja, jotka ovat yleistyneet Itämeren rannikolla ja saaristossa. Vieraspedot aiheuttavat suurta tuhoa vesilinnuille, kuten viime vuosina huolestuttavasti taantuneelle haahkalle. 

Minkki ja supikoira eivät kuulu Suomen luontoon. Pohjoisamerikkalainen minkki on näätäeläin, joka on karannut Suomen luontoon turkistarhoilta. Supikoira on puolestaan alun perin kotoisin Itä-Aasiasta. Molemmat lajit voivat aiheuttaa tuhoa esimerkiksi arvokkailla lintuvesillä ja kosteikoilla.  

”Vieraslajit voivat aiheuttaa vakavia ongelmia alkuperäiselle luonnolle. Minkki ja supikoira ovat haitallisia etenkin rannikon ja saariston maassa pesiville linnuille, jotka eivät ole sopeutuneet niiden kaltaisiin saalistajiin”, WWF:n suojeluasiantuntija Teemu Niinimäki sanoo. 

Tiiviissä yhdyskunnissa elävät ruokkilinnut kuten riskilä ovat erityisen alttiita minkin aiheuttamille vahingoille. Myös haahkan taantuminen on osittain selitettävissä minkin ja supikoiran yleistymisellä rannikolla ja saaristossa. 

Kaikki vieraslajit eivät ole yhtä haitallisia, mutta jotkut menestyvät uudessa elinympäristössä hyvin ja aiheuttavat tuhoa alkuperäiselle luonnolleSiksi vieraspetojen ja muidenkin vieraslajien torjuminen on tärkeää luonnonsuojelutyötä”, Niinimäki sanoo. 

Supikoira lähikuvassa.

Supikoira on haitallinen vieraslaji.

Vieraspetopyynti on tehokas keino vesilintujen suojelussa  

Vieraspetojen torjunnalla voidaan vähentää niiden aiheuttamaa ympäristöhaittaa. Torjuntaa tehdään loukuilla ja tehtävään koulutettujen koirapartioiden avulla. Pyydystettävä eläinlaji täytyy tunnistaa varmuudella, ja pyytäjän tulee tuntea sallitut pyyntivälineet ja -menetelmät. Tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen eläimille on kielletty.  

Supikoirakannan kasvua voidaan rajoittaa myös vähentämällä lajin ravinnonsaantimahdollisuuksia. Pihapiiriissä tai kesämökin pihamaalla iltahämärissä hiippailevia supikoiria ei missään nimessä pidä ruokkia, ja komposti ja roskakatos kannattaa pitää suljettuina. 

Kotoperäiset lajimme ovat sopeutuneet täällä luonnollisesti esiintyviin petoihin. Ihmisten tuotua uusia petoja Suomeen saalistuspaine on kasvanut liian isoksi ja kotoperäisten lajien selviytyminen on selvästi uhattuna. Tilannetta voidaan tasapainottaa poistamalla minkkejä ja supikoiria ja jatkamalla niiden torjuntaa pitkäjänteisesti, Luonnon- ja riistanhoitosäätiön toimitusjohtaja Kim Jaatinen sanoo. 

Vieraspetojen torjunnan vaikutukset voivat olla merkittäviä, kun pyynti kohdistetaan erityisen arvokkaisiin kohteisiin, kuten lintukosteikoille ja saaristoon. 

Kun aloitimme vieraspetopyynnin haahkantutkimusalueella Hangon Tvärminnessä, huomasimme nopeasti, miten vuosia poissa pysyneet rengastetut haahkanaaraat palasivat pesimään ja menestyivät”, yli viisitoista vuotta haahkaa tutkinut Jaatinen sanoo. 

Vieraspetojen torjuntaan osallistuvat lukuisat tahot, kuten Luonnon- ja riistanhoitosäätiö, Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistys, Riistakeskus ja Metsähallitus. Valtio on satsannut vieraspetojen torjuntaan osana Helmi-ohjelmaa ja Sotka-hanketta. WWF osallistuu vieraspetojen torjuntaan sitoutumalla rahoittamaan työssä käytettävän veneen hankintaa. 

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.