WWF palkitsee suojelemattomien arvometsien kartoitushankkeen 20 000 euron Panda-palkinnolla

WWF jakaa vuoden 2020 Panda-palkinnon hankkeelle, jossa kartoitetaan luonnoltaan arvokkaita metsiä. Kartoituksia tehdään pääosin valtion sekä suurten metsäyhtiöiden omistamilla alueilla.

Arvometsiä sijaitsee eri puolilla Suomea, mutta niiden sijaintia tai määrää ei ole kartoitettu riittävästi.

”Suojelullisesti arvokkaita metsiä hävitetään jatkuvasti, ja samaan aikaan metsäluonnon uhanalaistuminen kiihtyy. Jotain on tehtävä pian, jos suomalainen metsäluonto aiotaan pelastaa. Esimerkiksi valtion maiden arvokohteiden suojelulla on kiire”, hankekoordinaattori Ari Aalto sanoo.

Arvometsien sijainnin kartoittaminen ja niiden lajiston selvittäminen on tärkeää, jotta päätöksiä metsäalueiden suojelusta voidaan tehdä. Hankkeen avulla tuhansien metsähehtaarien toivotaan siirtyvän lopulta metsätalouskäytön ulkopuolelle.

”Laajempana tavoitteena on osoittaa, kuinka paljon arvokkaita metsiä on edelleen hakkuiden piirissä. Sekä valtion että metsäteollisuuden tulisi panostaa merkittävästi tämän ongelman ratkaisemiseen. Näin suomalainen metsätalous olisi aidosti ekologisesti kestävää”, Aalto sanoo.

Ensimmäisiä kartoituksia on jo tehty, mutta työ on vasta alussa. Kartoituksia tehdään erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa, jossa on Aallon mukaan jäljellä kirveen koskematonta ikimetsää.

Kartoitettavat metsät valitaan ja niitä tarkastellaan etukäteen avoimen tiedon, kuten ilmakuvien, karttojen ja puuston ikätietojen, perusteella. Maastokäynneillä tarkastellaan esimerkiksi sitä, mitä lajistoa metsässä esiintyy. Metsän luontoarvoista kielivät myös silmällä havaittavat asiat, kuten se, kuinka paljon metsässä on lahopuuta ja miten runsaasti metsässä on eri ikäisiä ja kokoisia puita.

”Jo metsän rakennepiirteistä näkee lähes aina, esiintyykö siellä uhanalaisia lajeja. Monista suojelemattomista metsistä löytyy jopa luonnonsuojelulaissa määriteltyjä erityisesti suojeltavia lajeja, jotka ovat todella harvinaisia”, Aalto kertoo.

Aallon mukaan palkintorahoja käytetään maastotöistä syntyviin kuluihin sekä työskentelyapurahaksi. 20 000 euron suuruinen palkinto jaetaan erillisestä Anderssonin rahastosta.

Panda-palkinnon 2020 jakoivat Jari Luukkonen sekä Heidi Andersson Matti Aallolle ja Olli Manniselle.

WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen ja palkintoraadin puheenjohtaja Heidi Andersson jakoivat palkinnon työryhmän jäsenille Matti Aallolle sekä Olli Manniselle.

”On mahtavaa, että WWF:n Panda-palkinnolla pystytään tukemaan suomalaisen metsäluonnon suojelua ja asiantuntevia vapaaehtoisia kartoittajia heidän työssään”, sanoo Panda-palkintoraadin puheenjohtaja Heidi Andersson.

”Palkinto kannustaa vapaaehtoisia metsäinventoijia kartoittamaan suojelun arvoisia metsäkohteita, jotka eivät virallisten prosessien kautta tule tietoon. Luonnon, ja erityisesti metsäluonnon, monimuotoisuus on köyhtynyt Suomessakin. On tärkeää, että luonnon kannalta arvokkaat kohteet saadaan säästettyä”, toteaa WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen.

Työryhmään kuuluu joukko eturivin suomalaisia metsäluonnon asiantuntijoita: Ari Aallon lisäksi luontokartoittaja Olli Manninen, metsänhoitaja Joni-Matti Kusmin, metsäkartoittaja Jarmo Pyykkö, ekologi Risto Sulkava sekä luonto- ja ympäristöalan konsultti Matti Aalto.

WWF on jakanut vuosittaisen Panda-palkinnon vuodesta 1999 lähtien, ja se on yksi Suomen suurimmista ympäristöpalkinnoista. Palkinnolla halutaan edistää aktiivisia luonnon- ja ympäristönsuojeluhankkeita.

Viime vuonna Panda-palkinto jaettiin sääksien ja muiden petolintujen suojelua ja tutkimusta tukevalle Sääksisäätiölle.

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.