Näkökulma: Kiinteistöjen päästöjä on vähennettävä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti

Moni kiinteistönomistaja kiinnittää jo huomiota päästöihinsä. Nyt tulisi vielä varmistaa, että päästövähennykset ja niiden aikataulu pohjaavat ilmastotieteeseen, kirjoittaa WWF:n projektipäällikkö Katja Lähdesmäki-Josefsson.

Kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio KTI:n Vastuullisuusbarometriin tänä vuonna vastanneista kiinteistönomistajista ja -sijoittajista yli puolet kertoo sitoutuneensa vähentämään päästöjään. Suunta on oikea, sillä toistaiseksi noin 40 prosenttia kaikesta Suomen energiankulutuksesta tapahtuu rakennuksissa.

Lisäksi suurin osa barometrivastaajista kertoo käyttävänsä uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä vähintään osassa kiinteistöjään, ja 39 prosenttia ostaa uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä koko kiinteistöportfoliossaan. Tämäkin on tarpeen, sillä valtaosa rakennusten päästöistä syntyy fossiilisten energialähteiden kulutuksesta.

Kuitenkin vain 15 prosenttia barometrivastaajista kertoo perustavansa päästövähennystensä määrän ja aikataulun ilmastotieteen mukaisiin päästövähennystavoitteisiin. Nämä vastaajat ovat vakavissaan välttämättömien päästövähennysten toteuttamisen suhteen, ja heidän joukkoonsa tulisi jokaisen vastuullisen toimijan liittyä.

Tieteeseen pohjaavan päästövähennysten tason arvioimiseen on olemassa todellinen ja yhteisesti sovittu mittari: Pariisin ilmastosopimus. Vuonna 2015 solmitun ilmastosopimuksen tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa ja pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteeseen.

Nämä lämpenemisrajat asettavat päästöille rajan eli hiilibudjetin, jota ei tule ylittää, jotta sopimuksen tavoitteet voidaan saavuttaa.

On hyvin tärkeää, että myös kiinteistönomistajat asettavat päästövähennystavoitteensa tämän hiilibudjetin mukaisesti ja toteuttavat päästövähennystensä kokonaisuutta sen ohjaamana. Tähän saa apua esimerkiksi sitoutumalla WWF:n, YK:n Global Compactin, CDP:n ja World Resources Instituten yhteiseen Science Based Targets -aloitteeseen.

Ilmastonmuutoksen edetessä kiinteistöihin kohdistuu useita riskejä, kuten yhä vaativampia sääolosuhteita. KTI Vastuullisuusbarometrin tulosten perusteella näihin riskeihin varautuminen on monella vasta alkutekijöissään. Sitä suuremmalla syyllä on kiinteistöjen päästöjen vähentäminen ilmastotieteen osoittaman hiilibudjetin ja aikataulun mukaisesti kaikkien kiinteistönomistajien etu.

WWF ja KTI edistävät yhdessä tietoisuutta kiinteistöjen ilmastovaikutuksista. Tänä vuonna KTI:n Vastuullisuusbarometria täydennettiin kysymyksillä, joiden tavoitteena on kartoittaa, millaisia toimia ja suunnitelmia kiinteistönomistajilla on rakennusten energiatehokkuuden ja ilmastokestävyyden parantamiseksi. WWF työskentelee kiinteistöjen päästöjen vähentämiseksi LIFE EconomisE -hankkeessa.

Hankeneuvonantaja
Katja Lähdesmäki-Josefsson

Yritys, ole osana muutosta

Yhteistyökumppaneidemme kanssa edistämme yritystoiminnan vastuullisuutta. Lahjoituksilla ja royalty-myynnillä yritykset ovat mukana tukemassa luonnonsuojelutyötämme.

Löydä yrityksesi tapa vaikuttaa

Yritys, ole osana muutosta

Yhteistyökumppaneidemme kanssa edistämme yritystoiminnan vastuullisuutta. Lahjoituksilla ja royalty-myynnillä yritykset ovat mukana tukemassa luonnonsuojelutyötämme.
LIFE EconomisE-hankkeen logot ja disclaimer-teksti.