Tuore kysely osoittaa: Selkeä enemmistö tehostaisi kalastusrajoituksia saimaannorpan suojelemiseksi

WWF:n teettämän kyselytutkimuksen perusteella selkeä enemmistö niin kaikista suomalaisista kuin myös Saimaan alueen asukkaista kannattaa keväisen verkkokalastuskiellon jatkamista heinäkuun loppuun asti. Saimaannorpan suojelemiseksi säädettäviä kalastusrajoituksia käsitellään parhaillaan maa- ja metsätalousministeriön asettamassa työryhmässä.

Suomalaiset ovat lähes yksimielisiä saimaannorppien suojelun merkityksellisyydestä. Lähes kaikki suomalaiset asuinpaikasta riippumatta (88 prosenttia) ovat samaa mieltä siitä, että Suomen tulee varmistaa saimaannorppakannan kasvavan pitkällä tähtäimellä elinvoimaiselle tasolle. Eri mieltä tästä on vain 4 prosenttia.

”Ilmaston lämpeneminen on tällä hetkellä suuri ja nopeasti kasvava uhka saimaannorpille. Sen takia kanta tulisi saada mahdollisimman nopeaan kasvuun, ja kaikista ihmisen aiheuttamista norppakuolemista pitäisi päästä eroon. Tehokkain toimi on jatkaa keväistä verkkokalastuskieltoa heinäkuun loppuun, sillä kuuttien kalanpyydyskuolleisuus on selvästi siirtynyt heinäkuulle”, suojelujohtaja Jari Luukkonen sanoo.

Kantar TNS Oy kartoitti toimeksiannostamme suomalaisten näkemyksiä saimaannorpan suojelusta. Myös kyselyyn vastanneet ovat nähneet heinäkuisen verkkokalastuksen olevan uhka erittäin uhanalaisille saimaannorpille. Kyselyn mukaan yli kaksi kolmasosaa (68 prosenttia) suomalaisista on sitä mieltä, että keväistä verkkokalastuksen kieltoa saimaannorpan pesimäalueilla tulisi jatkaa kuukaudella nykyisestä eli heinäkuun loppuun saakka. Vain 7 prosenttia on tästä eri mieltä. Verkkokalastus on suurin yksittäinen uhka erittäin uhanalaiselle saimaannorpalle sen jälkeen, kun kuutti on selvinnyt yli pesäpoikasvaiheen.

Kyselyyn vastasi 1028 suomalaista, joista 300 asui Saimaan alueella.

Kaksi kyselyä tukevat ja täydentävät toisiaan

Lokakuussa 2020 toteutettiin myös Etelä-Savon maakuntaliiton tekemä kaikille avoin nettikysely verkkokalastuksesta Saimaalla. Maakuntaliiton kyselyyn, jonka tulokset julkaistiin myös tänään, vastasi 1120 ihmistä. Maakuntaliiton kyselyssä noin 61 prosenttia vastaajista kannatti verkkokalastuskiellon jatkamista heinäkuun loppuun saakka.

”WWF:n teettämä kyselytutkimus ja maakuntaliiton avoin kysely olivat menetelmiltään erilaisia, mutta antoivat samansuuntaisia tuloksia ja siten tukevat toisiaan. Jos suomalaisten ja etenkin paikallisväestön mielipidettä halutaan kuunnella tämän päätöksen teossa, kansalaisten kanta on nyt selvä”, sanoo WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen.

Erittäin vahvan tuen WWF:n kyselyssä saa myös se, että saimaannorpan kuuttien suojaksi määritellyn verkkokalastuskieltoalueen tulee kattaa kaikki tunnetut poikaspesäpaikat. Noin neljä viidesosaa kaikista vastaajista (81 prosenttia) kuin myös Saimaan alueen asukkaista (79 prosenttia) on tätä mieltä.

Saimaannorppakanta on hitaassa kasvussa uusimman arvion mukaan. Karkean arvion mukaan saimaannorppia on tällä hetkellä 430 yksilöä.

Kyselytutkimusraportti on ladattavissa täältä.

Osallistu saimaannorpan suojeluun

Auta Saimaannorppa-kummina

Jos norppa katoaa Saimaalta, se katoaa koko maailmasta. Saimaannorppa on yhä erittäin uhanalainen ja tarvitsee suojelua vielä pitkään. Sinun tukesi on tärkeää.

Lahjoita alk. 10 €/kk

Auta Saimaannorppa-kummina

Jos norppa katoaa Saimaalta, se katoaa koko maailmasta. Saimaannorppa on yhä erittäin uhanalainen ja tarvitsee suojelua vielä pitkään. Sinun tukesi on tärkeää.