Tuore raportti osoittaa: Lukuisia luontohelmiä hakkuu-uhan alla valtion talousmetsissä

Suomen valtion omistamissa talousmetsissä on runsaasti luonnoltaan arvokkaita kohteita, joita ei ole suojeltu. Suojelemattomuuden syynä on poliittisen tahdon puute ja se, ettei talousmetsien luontoarvoja ole kartoitettu systemaattisesti. Nyt vapaaehtoisten kartoittajien tarkka raportti esittelee 55 tällaista metsäkohdetta ympäri Suomea.

Vapaaehtoiset luontokartoittajat ovat vuosien ajan dokumentoineet valtion omistamia metsiä eri puolilla Suomea. Vuosina 2019 ja 2020 vapaaehtoiset kartoittivat laajemmin valtion metsien lajistoa ja luontoarvoja eri ympäristöjärjestöjen rahoituksella. WWF myönsi työryhmälle Panda-palkinnon tänä vuonna.

­­”Usein julkisuudessa puhutaan, että hakkuiden uhkaamat luontoarvoltaan merkittävät metsäkohteet olisivat yksittäistapauksia. Raportissamme esitämme 55 esimerkkikohdetta, joissa on yhteensä löytynyt tuhansia uhanalaisten lajien esiintymiä. Kyse ei ole yksittäistapauksista vaan normaalista toimintatavasta. Merkittävien luontoarvojen hävittämisen on vihdoin loputtava valtion mailla”, kartoituksia koordinoinut ympäristöasiantuntija Ari Aalto toteaa.

Suomi kaukana tavoitteista

Suomi on sitoutunut YK:n biodiversiteettisopimukseen, jonka tämänhetkinen suojelutavoite on 17 prosenttia maa-alasta. EU:n ja YK:n biodiversiteettisopimukset ovat päivittymässä ja tavoitteet ovat niissä nousemassa 30 prosenttiin, josta 10 prosenttia tulee olla tiukasti suojeltua. Suomi on jäänyt kauas näistä tavoitteista, sillä Etelä-Suomen varsinaisista, metsätalouteen soveltuvista metsistä eli metsämaasta on lakisääteisesti ja pysyvästi suojeltu hakkuilta 2,7 prosenttia. Koko Suomessa vastaava luku on 5,9 prosenttia.

“Kyse on siitä, halutaanko Suomessa pysäyttää luonnon köyhtyminen vai ei. Ilman valtion omistamien metsien lisäsuojelua ja suojeluun johtavaa poliittista ohjausta tämä tavoite on saavuttamattomissa”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

(juttu jatkuu kuvagallerian jälkeen)

Suomen metsissä elävistä lajeista peräti 833 on uhanalaisia. Määrä on kasvanut viime vuosikymmeninä ja kasvaa edelleen, jos metsien kohtelua jatketaan nykyiseen tapaan. Raportissa esiteltävät kohteet ovat hakkuiden piirissä olevaa talousmetsää ja suurimmalla osalla on tuoreita hakkuusuunnitelmia. Metsiä hallinnoi maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa Metsähallitus.

”Työryhmä teki arvokasta työtä metsiensuojelun hyväksi. Tulokset osoittavat konkreettisesti, että valtion metsissä on merkittäviä luontoarvoja vailla turvaa. Nyt tarvitaan poliittista ohjausta näiden ja muiden vastaavien alueiden suojelemiseksi. Näitä kartoitustuloksia ei voi ohittaa”, Rohweder toteaa.

Kohteet esitellään kuvin, kartoin ja lajistotiedoin. Yhteensä kohteiden pinta-ala on noin 5600 hehtaaria ja ne sijaitsevat eri puolilla Suomea. Tutustu raporttiin täällä.

Vaikuta metsien suojeluun!