WWF Suomi sai merkittävän tuen naalin suojeluun – Fjällräven haluaa pelastaa uhanalaiset napaketut Suomessa

Fjällrävenin The Arctic Fox Initiative -ohjelma on rahoittanut 40 000 eurolla WWF Suomen työtä naalin suojelemiseksi. Tuen turvin Lappiin rakennetaan uusia ruokinta-automaatteja ja koulutetaan vapaaehtoisia.

Naali on Suomen uhanalaisin nisäkäs. Kourallinen naaleja vaeltaa Lapin tundralla, mutta viimeksi naali on pesinyt Suomen puolella vuonna 1996. Naali oli runsaslukuinen Suomessa 1800-luvulla, mutta sadan vuoden aikana se metsästettiin lähes loppuun. Vuonna 1940 naali rauhoitettiin, mutta kantaa ei saatu elpymään.

Nyt tilanne näyttää valoisammalta, sillä naalikanta on kasvanut lähialueilla, kuten Norjassa ja Ruotsissa. Lisääntymisen todennäköisyys myös Suomessa on nyt suurempi kuin vuosikymmeniin.

Tavoite on saada naali pesimään jälleen Suomessa.

“Tuen avulla saamme lisättyä ruokinta-automaatteja, joita Metsähallitus ylläpitää Suomen Lapissa. Tämän lisäksi pystymme kouluttamaan lisää vapaaehtoisia mahdollisten pesintäalueiden tarkistamiseen ja vapaaehtoisten kenttätyön tukemiseen”, sanoo WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen.

(Teksti jatkuu kuvan alla.)

Naali ruokinta-asemalla.

Naali ruokinta-asemalla Suomen Lapissa.

Viime kesänä Enontekiön tunturialueella koettiin läheltä piti -tilanne, kun kaksi naalia viihtyi vanhoilla pesäpaikoilla. Pesintä ei kuitenkaan onnistunut. Epäonnistumisen syynä arvellaan olevan kevään aikana romahtaneet myyrien ja sopulien kannat. Naalien pesintää hankaloittavat lisäksi ketut, jotka ovat vallanneet naalien vanhoja pesimäkumpareita.

”Tavoitteemme on saada naali pesimään jälleen Suomessa. Ruokinta-asemat auttavat naaleja elämään heikkojen sopuli- ja myyräaikojen yli, mutta pelkällä koirannappulalla naali ei yleensä pesi. Siksi toinen tärkeä keino onkin kettujen metsästys eli poistopyynti”, Tolvanen sanoo.

WWF Suomi tekee naalien suojelutyötä yhdessä Metsähallituksen Luontopalveluiden ja vapaaehtoisten kanssa.

Fjällrävenin kansainvälistä suojelutyötä tekevä The Arctic Fox Initiative -ohjelma lahjoittaa joka vuosi varoja kansainvälisiin hankkeisiin, jotka vahvistavat ihmisten luontosuhdetta ja suojelevat ympäristöä. Tänä vuonna yksi rahoituksen saajista on WWF Suomi, joka saa 40 000 euroa naalien suojelutyöhön. WWF on ensimmäinen suomalainen toimija, joka saa ohjelman rahoituksen.

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.