Kiinteistösijoitusyhtiö turvaa tulevaisuuttaan sitoutumalla Pariisin ilmastosopimuksen mukaisiin päästövähennyksiin

Ison Omenan, Lippulaivan, Myyrmannin ja kymmeniä muita kauppakeskuksia omistava Citycon sitoutuu vähentämään päästöjään Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti liittymällä Science Based Target -aloitteeseen.

Päästöjen vähentäminen tieteen osoittamassa mittakaavassa ja aikataulussa on tärkein ja tehokkain keino, jolla yritykset voivat torjua ilmastonmuutosta. Se on paitsi vastuullisten yritysten velvollisuus, myös niiden oman edun mukaista. Muuttuva ilmasto nimittäin murentaa myös yritysten toimintaympäristön, jos nyt jatketaan business as usual.

Science Based Target -aloite on olemassa, jotta riittävissä päästövähennyksissä onnistutaan. Se on työkalu, jonka avulla yritykset voivat laatia ilmastotavoitteensa niin, että ne toteuttavat Pariisin ilmastosopimuksen tavoitetta pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa, mieluiten alle 1,5 asteessa.

Vuoden 2020 loppuun mennessä Science Based Target -aloitteeseen oli liittynyt jo reilut tuhat yritystä ympäri maailmaa. Mukana on lukuisia merkittäviä suomalaisyrityksiä, mutta lisää tarvitaan varsinkin suuripäästöisiltä energia-, rakennus- ja kiinteistöaloilta.

Siksi on erityisen merkittävää, että 40 kauppakeskusta Pohjoismaissa ja Virossa omistava Citycon on päättänyt sitoutua aloitteeseen.

Liittymispäätös oli helppo – Lisää painoarvoa omalle vastuullisuustavoitteelle

Cityconin päätös sitoutua Science Based Target -aloitteeseen syntyi yhtiön vastuullisuusstrategian päivittämisen yhteydessä vuodenvaihteessa 2017–2018. Uudessa strategiassa päätettiin ryhtyä tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.

Science Based Target -aloitteeseen liittyminen tuntui luontevalta jatkumolta tälle tavoitteelle, sillä siinä sitoudutaan vähentämään ennen kaikkea yrityksen oman toiminnan päästöjä.

Samalla aloitteeseen sitoutumisen katsottiin tuovan omalle vastuullisuustavoitteelle lisää painoarvoa.

On arvokasta, jos voimme sanoa, että hii­li­neut­raa­lius­ta­voit­teem­me tukee myös kan­sain­vä­li­siä il­mas­to­ta­voit­tei­ta ja on linjassa Pariisin il­mas­to­so­pi­muk­sen ta­voit­tei­den kanssa.

Wilhelm Ehrnrooth

On arvokasta, jos voimme sanoa, että hii­li­neut­raa­lius­ta­voit­teem­me tukee myös kan­sain­vä­li­siä il­mas­to­ta­voit­tei­ta ja on linjassa Pariisin il­mas­to­so­pi­muk­sen ta­voit­tei­den kanssa.

Wilhelm Ehrnrooth

”On arvokasta, jos voimme sanoa, että hiilineutraaliustavoitteemme tukee myös kansainvälisiä ilmastotavoitteita ja on linjassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden kanssa”, sanoo yhtiön vastuullisuusasioista vastaava Wilhelm Ehrnrooth.

Mutta miten tähän aiotaan päästä?

Moni Cityconin kauppakeskus tuottaa jo itse uusiutuvaa energiaa

Cityconin Science Based Target -tavoite on, että vuoteen 2030 mennessä sen oman toiminnan suorat ja epäsuorat päästöt ovat nolla. Suorilla päästöillä tarkoitetaan yrityksen toiminnan tuloksena ”paikan päällä” syntyviä päästöjä, kun taas epäsuorat päästöt tulevat energian hankinnasta.

Valtaosa Cityconin oman toiminnan päästöistä kuuluu jälkimmäiseen luokkaan: ne tulevat kauppakeskusten yleisten tilojen valaistuksen ja ilmanvaihdon sähkönkulutuksesta sekä lämmitykseen ja jäähdytykseen tarvittavasta energiasta, joka useimmiten on kaukolämpöä ja kaukokylmää.

”Suorat päästömme taas syntyvät käytännössä yhdessä kauppakeskuksessamme, jossa vielä käytetään kaasulämmitystä. Tämä aiotaan korvata uusiutuviin energiamuotoihin perustuvalla lämmitysjärjestelmällä”, Ehrnrooth sanoo.

Myös ostoenergian päästöjä on monessa Cityconin kauppakeskuksessa jo vähennetty huimasti parantamalla energiatehokkuutta, vähentämällä energiakulutusta ja muuttamalla energiavalintoja.

”Energiatehokkuutta olemme parantaneet esimerkiksi uusimalla valaistusta, optimoimalla ilmastointia ja tehostamalla lämmön talteenottoa teknisistä järjestelmistä ja laitteista. Ostettavan kaukolämmön tarvetta on myös pienennetty erilaisilla lämpöpumppujärjestelmillä”, Ehrnrooth luettelee. ”Myös kaikki ostamamme sähkö on jo pitkään ollut vihreää. Tästä vuodesta alkaen sama koskee myös niitä vuokralaisiamme, jotka ostavat sähkönsä meidän kauttamme.”

Monessa Cityconin kauppakeskuksessa tuotetaan itse uusiutuvaa energiaa ostoergian päästöjen vähentämiseksi. Ison Omenan katolla on 2 000 aurinkopaneelista koostuva aurinkovoimala.

Päästöjen vähentämisen lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten päästövähennyksiä tavoitellaan. Esimerkiksi kaikki uusiutuviksi laskettavat energiamuodot eivät aina ole kestäviä tai päästöttömiä. Onkin erityisen kiinnostavaa, että monessa Cityconin kauppakeskuksessa myös tuotetaan itse kestävää uusiutuvaa aurinkoenergiaa.

Esimerkiksi Ison Omenan katolla on 2 000 aurinkopaneelista koostuva aurinkovoimala, jonka tuottamalla energiamäärällä voisi esimerkiksi pyörittää kaikkia kauppakeskuksen rullaportaita ja hissejä vuoden ympäri. Omaa uusiutuvan energian tuotantoa aiotaan lisätä entisestään epäsuorien päästöjen vähentämiseksi.

”Aurinkovoimaloita on tarkoitus perustaa kaikkiin niihin kauppakeskuksiin, joissa katon kantavuus ja ympäristön varjoisuus sallivat sen toteuttamisen taloudellisesti järkevästi”, Ehrnrooth sanoo.

Arvoketjun päästöt syyniin seuraavaksi

Oman toiminnan päästöjen lisäksi Science Based Target -aloitteessa kiinnitetään huomiota yrityksen arvoketjuun liittyviin päästöihin. Niitä voivat toimialasta riippuen olla esimerkiksi yrityksen alihankkijoiden aiheuttamat päästöt tai sen myymien tuotteiden ja tarjoamien palvelujen käytöstä syntyvät päästöt.

Arvata saattaa, ettei arvoketjun päästöjen rajaaminen – saati hallinta – useinkaan ole yksinkertaista. Se on yhteispeliä ja vaatii yhteistyötä esimerkiksi vähittäiskaupan, kauppakeskusten ja erilaisten tuotemerkkien ja palvelujen tuottajien välillä. Siksi ne toimijat, jotka ovat itse tehneet pätevän suunnitelman päästöjensä vähentämiseksi, ovat todennäköisesti pian etulyöntiasemassa.

Cityconillakin on seuraavana vuorossa arvoketjun päästöjen tarkka analyysi.

”Haluamme varmistaa, että se tehdään kerralla kunnolla. Tämän jälkeen kaikkien päästöluokkien vähennystavoitteet voidaan sitten lähettää Science Based Target -organisaatiolle virallista hyväksyntää varten”, Ehrnrooth sanoo.

Siinä vaiheessa ollaankin jo monen askeleen verran oikealla polulla.

Pysy perillä yritysvastuusta

Haluatko lisää tietoa yritysyhteistyöstämme, saavutuksistamme ja yhteistyön mahdollisuuksista? Tilaa yritysyhteistyön uutiskirje – saat sen suoraan sähköpostiisi kuusi kertaa vuodessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy perillä yritysvastuusta

Haluatko lisää tietoa yritysyhteistyöstämme, saavutuksistamme ja yhteistyön mahdollisuuksista? Tilaa yritysyhteistyön uutiskirje – saat sen suoraan sähköpostiisi kuusi kertaa vuodessa.

Sinua saattaa kiinnostaa