”Lupaan pitää luonnon päätöksissäni ja tekemisissäni aina mukana” – Yli 2 500 suomalaista teki lupauksen planeetalle, nyt pallo päättäjillä

Earth Hour -lupaukset näyttävät, että suomalaiset lähestulkoon vauvasta vaariin ovat valmiita tekoihin, jotka auttavat ympäristöä. Toimitimme lupaukset ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkoselle, sillä päättäjien tulee nyt taata edellytykset sille, että kestävät arjen valinnat ovat helposti kaikkien saatavilla.

Keräsimme tänä vuonna Earth Hourissa lupauksia planeetalle. Valittavina oli esimerkiksi kulutustottumusten muuttamiseen, äänestyspäätöksen pohdintaan ja omien ajatusmallien ja arkisten toimintatapojen tarkasteluun liittyviä vaihtoehtoja. Sellaisia, joiden toteuttamisella on todellista vaikuttavuutta.

Vastauksia tuli yhteensä 2 616. Nuorin lupauksen tekijä oli 8-vuotias ja vanhin 81-vuotias, mikä osoittaa, että kaikenikäiset suomalaiset ovat valmiita muuttamaan omia tottumuksiaan ympäristön parhaaksi.

Kaikki kahdeksan vastausvaihtoehtoa saivat väkeä taakseen. Suosituin oli lupaus kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytön lisäämisestä. Erityisen paljon luvattiin myös syödä kasvipainotteisemmin ja kannustaa läheisiä kestäviin elämäntapoihin. Vaihtoehdoista sai valita niin monta kun halusi.

Näin vastaukset jakautuivat.

Valmiiden vastausvaihtoehtojen lisäksi moni halusi luvata omin sanoin.

Viesteistä paistaa rakkaus ja kunnioitus yhteistä maapalloa ja sen korvaamatonta luontoa kohtaan. Myös huoli planeetan tilasta kuuluu kirkkaana.

(teksti jatkuu kuvien jälkeen)

Lupaukset innostavat ympäristöministeriä työssään

Nyt pallo on päättäjillä, sillä toimitimme lupaukset ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkoselle. Hän otti suomalaisten lupaukset vastaan ilahtuneena ja kiitollisena.

”Haluan kiittää kaikkia lupauksista, ne ovat erittäin tärkeitä ja niistä jokaista tarvitaan. Näin laaja joukko lupauksia eri-ikäisiltä suomalaisilta kertoo selvästi, että ilmasto on meidän kaikkien yhteinen asia, ja että ihmiset haluavat toimia sen hyväksi”, Mikkonen sanoo.

Erityisen paljon ministeriä ilahduttaa, että niin moni ilmoittaa äänestävänsä kuntavaaleissa ehdokasta, joka lupaa tehdä luonnon ja ilmaston kannalta hyviä päätöksiä.

”Monessa lupauksessa halutaan kannustaa päättäjiä tekemään hyviä ratkaisuja, mikä on todella tärkeää. Päättäjien on huolehdittava siitä, että esimerkiksi ilmastotoimet huomioidaan kunnissa”, Mikkonen toteaa.

Hänen mukaansa esimerkiksi kasvipainotteisen ruokavalion kohdalla on aivan olennaisessa roolissa se, miten julkisissa hankinnoissa ja julkisessa ruokailussa kannustetaan kasvisruuan lisäämiseen.

“Varsinkin kouluissa ja päiväkodeissa tulee olla tarjolla hyvää kasvisruokaa, sillä hyvät makutottumukset lapsuudessa ja nuoruudessa kannustavat suosimaan kasvisruokaa myöhemmin omassa arjessa”, Mikkonen sanoo.

Tärkeiden päätösten vuosi

Ministeri toteaa, että kuluva vuosi on monella tavalla merkityksellinen niin ilmaston kuin luonnon monimuotoisuuden kannalta.

”Tänä vuonna valtiot sopivat Pariisin ilmastosopimuksen uusista päästövähennystasoista, ja kansainvälinen biodiversiteettisopimus uudistetaan. Myös kansallisesti vuosi on merkittävä, sillä hallituksen ilmastosuunnitelmat valmistuvat. Niissä täytyy löytää keinot vähentää fossiilisten päästöjä ja toisaalta vahvistaa hiilinielua”, Mikkonen sanoo.

Samaan aikaan arki jatkaa kulkuaan. Mikkonen onkin iloinen siitä, miten moni Earth Hour -lupauksen jättäneistä aikoo jakaa tietoa ja kannustaa muita kestäviin elämäntapoihin.

”Myös avoimissa vastauksissa luvataan esimerkiksi omalla työpaikalla kannustaa tekemään valintoja, joissa huomioidaan myös ympäristö- ja ilmastoasiat. On hirveän tärkeää, että viestiä levitetään myös omassa lähipiirissä”, hän sanoo.

Täältä pääset lukemaan yhteenvedon, jonka lähetimme Mikkoselle!

Auta Ilmasto-kummina

Kummina tuet poliittista vaikuttamistyötämme sekä ilmastonmuutoksesta kärsivien lajien ja elinympäristöjen suojelua koko kansainvälisen verkostomme voimin. Nyt on kiire toimia yhdessä!

Lahjoita alk. 10 €/kk

Auta Ilmasto-kummina

Kummina tuet poliittista vaikuttamistyötämme sekä ilmastonmuutoksesta kärsivien lajien ja elinympäristöjen suojelua koko kansainvälisen verkostomme voimin. Nyt on kiire toimia yhdessä!