Miksi yritysten kannattaa tukea luonnon monimuotoisuutta juuri nyt? Näin siitä hyötyvät sekä liiketoiminta että ympäristö

WWF kokosi neljä pääsyytä, jotka kiteyttävät, miksi yritysten on tärkeää olla mukana ratkaisemassa ilmasto- ja luontokriisejä.

Luonnon ja talouden kytköstä kuvaavan Dasguptan raportin pääsanoma on selvä: meidän tulee arvioida uudelleen suhteemme luontoon, jos aiomme suojella sekä sitä että vaurauttamme. Myös Maailman talousfoorumin (WEF) riskiarvioinneissa ilmastonmuutokseen ja luonnon köyhtymiseen liittyvät riskit ovat viime vuosina täyttäneet kärkisijoja.

Nyt tarvitaankin yhteistyötä ja nopeaa toimintaa, jotta voimme hillitä ilmastonmuutosta ja pysäyttää luonnon köyhtymisen. Keräsimme syitä, miksi myös yritysten kannattaa olla mukana ratkaisemassa näitä meitä kaikkia koskettavia ympäristökriisejä.

1. Luonto on ihmiskunnan ja talouden tärkein pääoma

Olemme riippuvaisia luonnosta yhtä lailla kuin muutkin maapallon lajit. Luonto tarjoaa ruokaa, puhdasta ilmaa ja vettä, raaka-aineita sekä energiaa. Tälle kaikkein tärkeimmälle pääomallemme, luonnolle ja sen tarjoamille palveluille, ei kuitenkaan yleensä määritellä taloudellista arvoa. Esimerkiksi bruttokansantuote (BKT) ei huomioi luontopääoman kulumista, vaikka WEF:n teettämän The New Nature Economy -raportin mukaan yli puolet maailman BKT:sta on riippuvainen luonnosta ja sen palveluista.

2. Luonto mahdollistaa taloutemme toiminnot

On tärkeää ymmärtää, että luonto ja talous eivät ole erillään toisistaan, vaan ne ovat toisiinsa kietoutuneita. Hyvinvoiva luonto onkin taloutemme perusta: monimuotoisuus mahdollistaa luonnon tarjoamat hyödykkeet ja palvelut, mitkä taas mahdollistavat talouden pyörimisen. Tämä tarkoittaa, että millään yritystoiminnalla ei ole pohjaa, jos luonto romahtaa.

Ympäristön elinvoimaisuus on nostettava prioriteetiksi sekä poliittisessa että taloudellisessa päätöksenteossa. Ekologinen jalanjälkemme pitää puolittaa 2030 mennessä. Samanaikaisesti meidän tulee suojella ja ennallistaa luontoa, sillä sen pitkäaikainen laiminlyöminen on muodostanut ”korjausvelkaa”, joka pitää paikata nyt.

3. Tukemalla luonnon monimuotoisuutta yritykset varmistavat oman kannattavuutensa tulevaisuudessa

Monimuotoisesta luonnosta on taloudellista hyötyä yrityksille itselleen. Ne, jotka toimivat nyt, hyötyvät uusista liiketoimintamahdollisuuksista ja paremmasta asemasta markkinoilla.

Menestyäkseen muuttuvassa toimintaympäristössä yritysten pitää muun muassa tunnistaa toimintansa luontovaikutukset, minimoida ympäristölle aiheutuvat haitat, käyttää luonnonvaroja säästävästi, irrottautua fossiilisista polttoaineista, varmistaa ettei oma tai hankintaketjun toiminta aiheuta metsäkatoa ja tukea luonnonsuojelua edistäviä toimijoita.

4. Jokaisella maapallon lajilla on paikkansa luonnossa

Sen lisäksi, että yrityksen on järkevää ajatella omaa tulevaisuuttaan, ovat ainutlaatuiset lajit sademetsistä napajäätiköille aivan liian arvokkaita menetettäviksi. Hallitustenvälisen luontopaneeli IBPESin mukaan sukupuutto uhkaa jopa miljoonaa eläin- ja kasvilajia. Jokaisella eläimellä, hyönteisellä ja kasvilla on oma tärkeä tehtävänsä osana ekosysteemejä. Yhdenkin lajin katoaminen voi aiheuttaa kohtalokkaan ketjureaktion ja sekoittaa kokonaisen ekosysteemin.

Suojelemalla tiettyä lajia, kuten tiikeriä, suojelemme samalla sen koko elinympäristöä ja lukuisia muita eliölajeja. WWF:n tavoitteena on rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa.

Saimaannorppa-CTA yrityslahjoitus

Näytä, että yrityksesi on luonnon puolella

Tue WWF:n pitkäjänteistä työtä yrityslahjoituksella. Lahjoitusten avulla suojelemme ja ennallistamme luontoa Suomessa ja maailmalla. Viesti yrityksesi arvoista asiakkaille ja työyhteisölle lahjoituskohteesta kertovalla sähköisellä kortilla.

LAHJOITA YRITYKSENÄ
Saimaannorppa-CTA yrityslahjoitus

Näytä, että yrityksesi on luonnon puolella

Tue WWF:n pitkäjänteistä työtä yrityslahjoituksella. Lahjoitusten avulla suojelemme ja ennallistamme luontoa Suomessa ja maailmalla. Viesti yrityksesi arvoista asiakkaille ja työyhteisölle lahjoituskohteesta kertovalla sähköisellä kortilla.