Suojeltuja metsiä, tiikeritutkimusta ja naisia metsänvartijoiksi – Lue kuusi hyvää uutista kehitysyhteistyöhankkeistamme

Luonnonsuojelu onnistuu, kun paikallisväestö hyötyy suojelutyöstä. Kokosimme kuusi hyvää uutista luonnonsuojeluhankkeista Aasiassa ja Afrikassa.

WWF Suomi tekee kehitysyhteistyötä ulkoministeriön tuella Himalajalla, Borneolla, Mekongin alueella ja Itä-Afrikassa. Tavoite on suojella alueiden ympäristöä ja lisätä hyvinvointia ja toimeentuloa paikallisille ihmisille.

”Toimintamme kehitysmaissa perustuu paikallisten ihmisten tarpeisiin ja tavoitteisiin. Teemme luonnonsuojelutyötä yhdessä alkuperäis- ja paikallisyhteisöjen kanssa”, WWF:n ohjelmajohtaja Anne Tarvainen sanoo.

Koronapandemia asetti haasteita WWF:n kehitysyhteistyölle vuonna 2020. Koronan vuoksi tehdyt rajoitukset heikensivät myös paikallisyhteisöjen toimeentuloa, joten ihmisten on täytynyt etsiä uusia selviytymisen keinoja. Tämä on aiheuttanut entistä enemmän paineita luonnonvarojen käytölle.

”Koronasta huolimatta suojelutyömme on jatkunut, ja se tuotti tuloksia vuonna 2020”, Tarvainen sanoo.

Lue kuusi onnistumista vuodelta 2020.

(Juttu jatkuu kuvan alla.)

In the Khata Corridor, Nepal, Tamanna Pariyar and its little sister are collecting grasses on the floor of the community forest.

Khatan metsäkäytävä yhdistää Nepalissa sijaitsevan Bardian kansallispuiston ja Intiassa sijaitsevan Katerniaghatin suojelualueen. Tamanna Pariyar ja hänen pikkusisarensa keräävät kasveja metsäkäytävän alueella sijaitsevassa kylämetsässä.

1. Yli 700 000 hehtaaria metsää suojelun ja kestävän käytön piiriin

WWF sai vuonna 2020 yli 700 000 hehtaaria metsää suojelun ja kestävän käytön piiriin kehitysyhteistyöohjelmassaan Aasiassa ja Afrikassa. Viimeisten kolmen vuoden aikana metsää on suojeltu ja saatu kestävän käytön piiriin yhteensä yli kaksi miljoonaa hehtaaria. Kestävän metsänhoidon avulla metsät säilyvät, ja paikallisväestöt voivat hyödyntää niin sanottuja kylämetsiä kestävästi.

2. Paikallisille ilmastonmuutosta paremmin kestäviä viljelytapoja

Yli 39 000 ihmistä on hyötynyt suoraan WWF:n kehitysyhteistyöohjelmasta kehitysmaissa. WWF tuki metsässä elävien yhteisöjen kestävien elinkeinojen kehittämistä ja vahvisti yhteisöjen metsänhoidon osaamista. WWF auttoi ihmisiä ottamaan käyttöön ilmastonmuutosta paremmin kestäviä viljelylajeja ja maanviljelytapoja.

3. Paikalliset kansalaisjärjestöt edistävät demokratiaa

WWF tuki 208:aa kansalaisjärjestöä ja yhteisöpohjaista järjestöä vaikuttamaan paikallisesti luonnonvarojen kestävän hallinnon puolesta ja demokratian edistämiseksi. Kansalaisyhteiskunnan tukeminen ja vahvistaminen ovat keskeinen keino oikeudenmukaisen kehityksen edistämiseksi monissa kehittyvissä maissa.

4. WWF auttoi kitkemään laitonta puukauppaa

Itä-Afrikassa WWF:n työ on vahvistanut alueellisen metsästrategian syntymistä ja alueen maiden sitoutumista yhteisen strategian toimeenpanoon. Puutavaran tullauskäytäntöjen alueellinen yhtenäistäminen on saavutus, joka tukee suojelutavoitteiden edistämistä, kestävämpää metsäntaloutta ja alueellista talouskasvua sekä auttaa laittoman puutavaran kaupan ehkäisemisessä.

5. Tiikereitä ensi kertaa Nepalin korkeuksissa

WWF:n kehitysyhteistyöohjelman osin rahoittama riistakameratutkimus Nepalissa osoitti ensimmäistä kertaa, että myös Nepalissa elää tiikereitä 2500 metrin korkeudessa. Todiste tiikeristä Nepalissa tällä korkeudella osoittaa, että suojelutyö tuottaa tulosta. Se myös osoitti, että eläimet pääsevät liikkumaan suojelualueiden välillä.

6. Naisia yrittäjiksi, maanviljelijöiksi ja metsänvartijoiksi

WWF:n kehitysyhteistyöohjelma on edistänyt tasa-arvoa kaikissa kohdemaissa. Vuoden 2020 aikana lähes 18 000 naista hyötyi luonnonsuojelusta ja vaihtoehtoisista elinkeinoista. Naiset perustivat pienyrityksiä, pyörittivät maanviljely- ja metsänhoitoryhmiä ja toimivat metsänvartijoina. WWF auttoi vahvistamaan naisten asemaa ja edellytyksiä osallistua päätöksentekoon. Naisilla on nyt entistä merkittävämpi rooli laittoman villieläinkaupan ehkäisemisessä, ja Nepalissa naisten osuus luonnonsuojelutehtävissä on kasvanut. WWF edisti kehitysyhteistyöohjelmassaan myös vammaisten sekä heikommassa asemassa olevien ihmisten asemaa tukemalla heitä perustamaan pienyrityksiä sekä järjestämällä koulutusta ympäristönsuojelusta ja elinkeinojen harjoittamisesta.

Kehitysmaissa tapahtuvan suojelutyön lisäksi WWF osallistui ja vaikutti Suomessa kertomalla suomalaisen kulutuksen aiheuttamista globaaleista vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen. Lisäksi WWF oli vaikuttamassa suomalaiseen päätöksentekoon, kuten ylivaalikautisten kehityspoliittisten linjausten tekemiseen.

Tutustu WWF Suomen kehitysyhteistyöohjelman vuosiraporttiin.

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.