WWF Nuoret kysyi poliittisilta nuorisojärjestöiltä ratkaisuja ilmastokriisiin ja luontokatoon – tässä kolme vaikuttavinta vastausta

WWF Nuoret kutsui kaikki eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöt kertomaan konkreettisia kuntatason toimenpiteitä ilmastokriisin hillitsemiseksi ja luontokadon pysäyttämiseksi. Tavoitteena oli koota luovia ja konkreettisia ratkaisuja sekä tuoda esille nuorten korkeaa tahtotilaa ratkaista ympäristökysymyksiä. WWF Nuoret ja WWF:n asiantuntijat arvioivat ehdotukset ja valitsivat niistä kolme vaikuttavinta.

Kuntatason ratkaisuehdotuksensa tämän hetken kahteen suurimpaan ympäristökriisiin – ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen tarjosivat Demarinuoret, Keskustanuoret, Kokoomusnuoret, RKP-nuoret ja Vihreät nuoret. WWF:n asiantuntijat ja WWF Nuoret arvioivat niiden joukosta parhaiksi ehdotuksiksi Keskustanuorien, RKP-nuorien ja Vihreiden nuorien vastaukset. Näitä kolmea parasta ehdotusta ei pantu paremmuusjärjestykseen.

”Mikään ehdotuksista ei ole hopealuoti ympäristökriisien ratkaisemiseksi, mutta ne ovat hyviä esimerkkejä sellaisista teoista, joita kuntatasolla voidaan tehdä. Toivomme, että päättäjät kuulevat nuoria ja ottavat nämä toimenpiteet käyttöön”, sanoo Pyry Toivonen WWF Nuorista.

Keskustanuoret

Mitä Keskustanuoret ehdottaa?

Keskustanuoret haluaa luoda kunnista kierto- ja jakamistalouden alustoja. Kunnat ovat ketteriä asukkaidensa yhteisöjä, ja tämän takia kunnilla on valtava potentiaali tehdä kestäviä ratkaisuja ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen ratkaisemiseksi.

 • Siirrytään avoimista materiaalivirroista mahdollisimman suljettuun kiertotalouteen eli kaikki jäte hyödynnetään tavalla tai toisella.
 • Määritetään kunnille ilmasto- ja ympäristötiekartoissa askelmerkit, joiden avulla voidaan kehittää niistä kierto- ja jakamistalouden alustoja.
 • Tehdään kierrättämisestä helppoa kaikille yrityksille ja kuntalaisille niin taajamissa kuin haja-asutusalueilla.
 • Kierrätykseen kelpaamaton materia käytetään energiantuotantoon.

Lue koko ratkaisuehdotus

Arviot ehdotuksesta

 • Kiertotalouden teema on tärkeä, tässä ajattelussa yhdistyy perinteinen kierrätys ja jakamistalous.
 • Toteutettavissa erilaisissa kunnissa painottaen eri asioita.
 • Kunta luo olosuhteet ja kuntalainen osallistuu.

RKP-nuoret

Mitä RKP-nuoret ehdottaa?

Kierrätyksestä on tehtävä helpompaa, hauskempaa ja saavutettavampaa kaikille muun muassa riittävällä määrällä lajittelupisteitä lähellä kaikkia asukkaita ja selkeillä ohjeilla. Parempi kierrätys parantaa ympäristön lisäksi myös työllisyyttä.

 • Parannetaan Suomen nykyistä kierrätysastetta huomattavasti nykyisestä 43 prosentista ja edistetään kiertotaloutta.
 • Sijoitetaan kierrätyspisteet koko maassa lähemmäksi ihmisten arkea ja kotia.
 • Parannetaan lajittelupisteiden tyhjennysväliä, jolloin ne tyhjennettäisiin riittävän säännöllisin väliajoin, jotta roskat eivät jää luontoon ja ole vaaraksi eläimille.
 • Lisätään kuntalaisten tietoisuutta kierrätyksestä niin kouluissa kuin tuotepakkauksissa.

Lue koko ratkaisuehdotus

Arviot ehdotuksesta

 • Vaikka kierrätys saattaa kuulostaa ikivanhalta teemalta, luonnonvarojen liikakulutus vaatii edelleen kierrätyksen tehostamista.
 • Esityksessä oli hyvin konkretisoitu, kuinka huonoja olemme edelleen kierrättämään eli mielikuvamme on väärä.
 • Kunta luo olosuhteet ja kuntalainen osallistuu.

Vihreät nuoret

Mitä Vihreät nuoret ehdottaa?

Vihreät nuoret esittää, että kunnissa siirrytään polttovapaaseen lämmöntuotantoon, kuten maalämpöön, hukkalämmön hyödyntämiseen ja mahdollisiin SMR-reaktoreihin. Ympäristötavoitteisiin pääsemiseksi kuntien tulee luopua polttamisesta. Lämmöntuotanto on kunnissa suurin päästölähde.

 • Otetaan maalämpö, hukkalämpö ja lämpöpumput laajemmin käyttöön paikallisten olosuhteiden mukaan.
 • Ei korvata kivihiilen, maakaasun, öljyn ja turpeen luopumisesta syntyvää lämmöntarvetta puun polttamisella, koska puunpoltto uhkaa luonnon monimuotoisuutta.
 • Kunnat tekevät suunnitelman, miten ne minimoivat polttamalla tuotetun lämmön omissa lämpölaitoksissaan.
 • Kuntien tulee investoida omien rakennustensa ekologisempaan lämmittämiseen sekä tukea kuntalaisia siirtymään polttovapaaseen lämmitykseen.

Lue koko ratkaisuehdotus

Arviot ehdotuksesta

 • Kunnianhimoinen ja erittäin vaikuttava toteutuessaan.
 • Varmasti haasteellinen toteuttaa monessa kunnassa.
 • Uudenlainen avaus: polttoon perustamaton energiantuotanto.
WWF Nuoret on ryhmä vapaaehtoisia, jotka ovat mukana ideoimassa, suunnittelemassa ja toteuttamassa WWF Suomen kanssa ympäristönsuojeluun ja etenkin kestävän ruuan kulutukseen liittyviä projekteja. WWF Nuoret järjestää kampanjoita, tapahtumia ja innostaa tuhannet suomalaiset nuoret mukaan tekemään arjessaan kestäviä valintoja.

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.