Näin uhanalaisia perinneympäristöjä kunnostetaan talkoovoimin Katanpään linnakesaaressa

Selkämerellä sijaitsevassa Katanpään linnakesaaressa on käynnissä WWF:n talkooleiri. Talkoissa raivataan katajaa ja pienpuustoa kallioniemien laidunalueilta ja lintuluodoilta sekä poltetaan raivaustähteitä. Leiri kuuluu Rannikko-LIFE -hankkeeseen.

WWF:n ja Metsähallituksen järjestämällä talkooleirillä raivataan umpeenkasvaneita niittyjä ja metsälaitumia. Niityt ja metsälaitumet ovat uhanalaisia perinneympäristöjä.

”Perinneympäristöt ovat Suomen uhanalaisimpia luontotyyppejä, ja niillä elää jopa kolmannes Suomen uhanalaisista lajeista. Jotta perinneympäristöissä elävän lajiston tulevaisuus olisi turvattu, pitäisi näiden elinympäristöjen pinta-alan kasvaa moninkertaiseksi”, WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen sanoo.

Katanpäässä luontoa kunnostetaan raivaamalla umpeenkasvaneita niittyjä ja metsälaitumia kasarmialueen tuntumassa ja etelärannassa. Puustoa kaadetaan, jotta niittylajien tarvitsema valoisuus lisääntyy ja niiden elinolot paranevat. Kunnostuksen myötä myös maisema merelle avartuu. Kunnostetun alueen jatkohoito pyritään toteuttamaan laidunnuksella.

Talkoolaiset raivaavat elintilaa perinneympäristöjen lajeille.

Leiri toteutetaan osana Rannikko-LIFEa

Perinneympäristöt, kuten niityt ja metsälaitumet, ovat syntyneet perinteisten elinkeinojen ja maankäyttötapojen seurauksena.

”Vanhan kasarmialueen niityt ja kedot ovat kasvilajistoltaan monipuolisia, ja niillä viihtyvät monet taantuneet niittykasvit. Katanpään luonnossa näkyy myös saaren aikaisempi käyttö Lypyrtin tilojen laidunmaana”, kertoo Tiina Jalkanen Metsähallituksesta.

Katanpään työt toteutetaan osana Rannikko-LIFE -hanketta. Leirin aikana vietetään myös rannikon luontoa juhlistavaa Rannikko-LIFE -päivää, jolloin rannikon arvokkaaseen luontoon on mahdollista tutustua pop up -luontopolulla. Hankkeessa kunnostetaan merkittäviä rannikon ja saariston elinympäristöjä kuten paahdealueita, rantaniittyjä, lehtoja ja hakamaita Perämereltä Hangon saaristoon sekä Viron pohjoisrannikolla.

Tänä kesänä WWF ja Metsähallitus järjestävät talkooleirejä Katanpään (3.–10.7.) lisäksi Naamijoella Kolarissa 17.–24.7., Hangon Uddskatanilla 31.7.–7.8. sekä Saaristomeren kansallispuistossa Äspskärissa 14.–21.8.

Tule mukaan talkoisiin!

WWF järjestää tänä kesänä myös lukuisia vieraskasvitalkoita. Vapaaehtoisena autat luontoa kitkemällä haitallisia vieraskasveja.

Ilmoittaudu mukaan!

Tule mukaan talkoisiin!

WWF järjestää tänä kesänä myös lukuisia vieraskasvitalkoita. Vapaaehtoisena autat luontoa kitkemällä haitallisia vieraskasveja.