Uhanalaiset vaelluskalat pääsevät nyt kutemaan esteittä Espoossa – Urbergan purolaaksoon vaihdettiin talkoissa uusi tierumpu

Espoon kalalajistoltaan rikkaissa virtavesissä liikkuu lukuisia vaelluskaloja, kuten meritaimenta, vaellussiikaa, vimpaa, ankeriasta ja ympyräsuisiin kuuluvaa nahkiaista. Vaelluskalakannat ovat uhanalaisia. Niitä voidaan auttaa poistamalla kutuvaellusta haittaavia esteitä sekä kunnostamalla koskialueita ja puroja.

K-ryhmä, WWF ja Järvikylä-Urberga-Niemi tiehoitokunta järjestivät 31.8. Espoon Urbergan purolaaksossa talkoot, joissa kunnostettiin lisääntymispaikkoja uhanalaiselle taimenkannalle. Osana yhteistyötä Halujärvestä Loojärveen laskevan puron tierumpu vaihdettiin uuteen, aiempaa isompaan tierumpuun, jonka lahjoitti Uponor yhteistyössä Onnisen kanssa.

Espoon Loojärventien ali virtaava Halujärven puro on yhteydessä mereen Mankinjoen ja Loojärven kautta. Mankinjoen vesistössä on jäljellä alkuperäistä ja erittäin uhanalaista taimenkantaa.

”Tierummun vaihtaminen Espoon Loojärventiellä on erinomainen esimerkki siitä, miten yksittäinen asia voikin olla niin paljon enemmän, ja eri tahot yhdessä voivat löytää ratkaisun, jolla edistää luonnon monimuotoisuutta. Rohkaisenkin myös muita tiehoitokuntia ja yksityisteiden omistajia kiinnittämään huomiota pienvesiin ja niissä mahdollisesti oleviin esteisiin, joita poistamalla voimme parantaa huomattavasti uhanalaisten vaelluskalojen tilannetta Suomessa”, sanoo Esa Riikonen Järvikylä-Urberga-Niemi tiehoitokunnasta.

(juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Joukko talkoolaisia kerääntyneenä kunnostetun Halujärven puron ympärille.

Uhanalainen taimen on palannut aiemmin kunnostettuihin kohteisiin

Suomessa on arviolta 30 000 vaelluskalojen nousuesteenä toimivaa tie- ja siltarumpua. Niiden taakse jää tuhansia kilometrejä vaelluskalojen elin- ja lisääntymisympäristöjä.

K-ryhmä ja WWF tekevät jo viidettä vuotta K-Kalapolut-yhteistyötä, jossa avataan eri puolilla Suomea sijaitsevia vaelluskalojen nousuesteitä ja kunnostetaan kalojen kutusoraikkoja. Espoon Urbergan purolaaksossa vaelluskalojen nousuesteeksi muodostunut tierumpu vaihdettiin uuteen, aiempaa isompaan tierumpuun, mikä mahdollista kalojen luontaisen liikkumisen.

”Oli hienoa lähteä mukaan yhteistyöhön uhanalaisten vaelluskalojen puolesta. Tämä on toinen kerta, kun Uponor on lahjoittanut tierummun WWF:n ja K-ryhmän yhteistyöhön. Näemme tämän tärkeänä työnä, jolla on iso vaikutus vaelluskalojen tulevaisuuteen”, toteaa Uponor Infra Oy:stä myynti- ja markkinointijohtaja Juha Kainulainen.

WWF:n ja K-ryhmän K-Kalapolut-yhteistyön viidentenä ja viimeisenä kautena on kesän aikana talkoiltu Puumalassa ja Kivijärvellä sekä vaihdettu tierumpu uuteen Tuusulassa. Syksyllä talkoillaan vielä muutamissa kohteissa eri puolilla Suomea.

Yhteistyössä on tähän mennessä avattu 26 estettä ja kunnostettu uhanalaisille vaelluskaloille yli 30 virtavesikohdetta.

Ensimmäisten vuosien K-Kalapolut-kohteilta on saatu lupaavia tuloksia: uhanalainen taimen kutee ja lisääntyy kalojen aiemmin saavuttamattomissa olleissa vesissä.

 

K-ryhmä ja ympäristöjärjestö WWF tekevät laajaa, monivuotista yhteistyötä Suomen uhanalaisten vaelluskalakantojen pelastamiseksi ja palauttamiseksi. Yhteistyön tunnistaa “Kuteminen kuuluu kaikille” -sloganista.

kesko.fi/kalapolut
wwf.fi/virtavesitalkoot/

#kalapolut #kuteminenkuuluukaikille 

Puretaan padot yhdessä!

Tule mukaan! Pelastamme tuhotut koskimaisemat, päästämme virtavedet vapaiksi ja annamme uhanalaisille lohikaloille mahdollisuuden lisääntyä. Kaikkia tarvitaan nyt, sillä purettavia ja ennallistettavia kohteita on satoja.

Auta lahjoituksella

Puretaan padot yhdessä!

Tule mukaan! Pelastamme tuhotut koskimaisemat, päästämme virtavedet vapaiksi ja annamme uhanalaisille lohikaloille mahdollisuuden lisääntyä. Kaikkia tarvitaan nyt, sillä purettavia ja ennallistettavia kohteita on satoja.