Vapaaehtoiset kunnostavat parhaillaan Hangon perinnemaisemaa ja uhanalaisten lajien elinympäristöjä

Hangon Uddskatanin perinnebiotooppeja hoidetaan parhaillaan talkoovoimin Hangon Uddskatanissa. Leiri on osa Metsähallituksen johtamaa RannikkoLIFE-hanketta. Hankkeessa kunnostetaan merkittäviä rannikon ja saariston elinympäristöjä, kuten paahdealueita, rantaniittyjä, lehtoja ja hakamaita.

WWF:n vapaaehtoiset hoitavat parhaillaan Hangon Uddskatanin arvokkaita perinnemaisemia. Viikon mittaisissa talkoissa noin 20 vapaaehtoista muun muassa raivaavat kedoille ja rantaniityille levinnyttä katajikkoa sekä niittylaikut ja rannat valtaavaa kurtturuusua.

Hoitotoimien tavoitteena on hoitaa uhanalaisten lajien elinympäristöjä ylläpitämällä avointa merenrantaniittyä ja hakamaista laidunnettua metsää. Hoitotoimet myös ylläpitävät perinteistä laidunmaisemaa ja näkymiä luontopolulta merelle. 

“Merenrantaniityiltä raivataan katajaa, niitetään ruovikkoa ja poistetaan kurtturuusua. Työt ovat sujuneet ripeästi upeassa maisemassa ja mahtavalla porukalla”, sanoo leirin WWF-vetäjä Olli Borg.

Luonnonsuojelun kannalta Uddskatanin tärkeimmät luontotyypit ovat avoimia ja puoliavoimia elinympäristöjä, joilla tavataan yli 40 uhanalaista ja silmälläpidettävää lajia. Lisäksi Uddskatan on myös valtakunnallisesti tärkeä linnuston muuttoreitti ja tärkeä pesimäalue monille lintulajeille. 

Avoimet elinympäristöt ovat kotimaisen luonnon monimuotoisuuden keskittymiä, joten niiden ylläpito on erittäin tärkeää luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja luontokadon pysäyttämiseksi.”, sanoo Metsähallituksen Luontopalveluiden erikoissuunnittelija Esko Tainio.

Uddskatanilla on ollut perinteistä laidunnusta ennen toista maailmansotaa vuosisatojen ajan. Alueen laidunnus aloitettiin uudestaan vuonna 2003 ja viimeiset 8 vuotta aluetta on ylläpidetty niittämällä ruovikkoa ja raivaamalla tervaleppien taimia.

Leirin aikana on mahdollista tutustua Rannikko-LIFE-hankkeeseen ja rannikon arvokkaaseen luontoon pop up -luontopolulla. Leiri päättyy 7.8. WWF:n ja Metsähallituksen talkookaravaanin seuraava etappi on Saaristomeren kansallispuistossa Äspskärissa 14.–21.8.

rannikkolife logot

Tutustu WWF:n vapaaehtoistoimintaan

Vapaaehtoistyö tarjoaa ikimuistoisia elämyksiä ja käytännön mahdollisuuksia toimia luonnon hyväksi. Löydä oma tapasi osallistua WWF:n tapahtumakalenterista.

Siirry WWF:n kalenteriin

Tutustu WWF:n vapaaehtoistoimintaan

Vapaaehtoistyö tarjoaa ikimuistoisia elämyksiä ja käytännön mahdollisuuksia toimia luonnon hyväksi. Löydä oma tapasi osallistua WWF:n tapahtumakalenterista.