WWF rakentaa Inkooseen kosteikon poistamaan ravinteita ja parantamaan vesienhallintaa

Ympäristöjärjestö WWF rakentaa Inkooseen kosteikon, jonka avulla parannetaan Inkoonjoen vesienhallintaa ja poistetaan jokea sekä Itämerta rehevöittäviä ravinteitaKosteikko toteutetaan yhteistyössä maanomistajien kanssa. 

Inkoon Västerskogeniin rakennettava kosteikko sijaitsee Inkoonjoen valuma-alueen yläosassa, jossa se tulee edistämään alueen vesienhallintaa eli tasaamaan tulvia ja hidastamaan veden virtaamia. Vesienhallinnan parantamiselle on suuri tarve, sillä Inkoonjoen alueella on paljon ojitettuja pelto- ja metsäalueita ja suoristettuja uomaosuuksia. Ojitukset ja suorat uomat ovat vähentäneet alueen luontaista kykyä pidättää vettä, mikä näkyy esimerkiksi tulvina, eroosiona ja ravinnekuormituksena vedessä. 

Noin 2,6 hehtaarin kokoiselle kosteikolle kertyy vettä yli 63 hehtaarin alueelta. Vesi virtaa eteenpäin viivyttyään kosteikolla 1,5 vuorokautta. Ennen kosteikon rakentamista vesi laski valuma-alueelta suoraan ojia pitkin Inkoonjokeen. 

”Tästä kosteikosta tulee esimerkillinen kohde, sillä erityisesti valuma-alueiden latvoille tarvittaisiin lisää vettä pidättäviä rakenteita. Vesien pidättäminen valuma-alueiden yläosissa vähentää alajuoksun tulvia, eroosiota ja vesistökuormitusta”, sanoo Viivi Kaasonen, WWF:n VALUTA-hankkeen vetäjä. 

Veden pidättämisen lisäksi kosteikko poistaa vedestä rehevöittäviä ravinteita. Kosteikon valuma-alueella on runsaasti metsiä, joten kosteikko vähentää erityisesti metsätalouden vesistökuormitusta. Kosteikko lisää myös luonnon monimuotoisuutta. Kosteikko on mieluisa elinympäristö monille ranta- ja vesikasveille, vesilinnuille ja kahlaajille, sillä se muodostuu eri syvyisistä vesialueista ja saarekkeista. 

Kosteikko on rakennettu 40 vuotta aktiiviviljelijänä toimineen maanomistaja Torsten Lindqvistin aloitteesta. 

”On hienoa saada tilaisuus olla mukana auttamassa luontoa. Haluan kiittää WWF:n VALUTA-hankkeessa mukana olevia henkilöitä yhteistyöstä ja hyvästä asenteesta”, Lindqvist sanoo. 

Kosteikon toinen maanomistaja on Västankvarnin tutkimus- ja opetustila, jonka toiminnanjohtajan Magnus Grönholmin mielestä kosteikot ovat hyödyllisiä. 

”WWF:n aikaisemmin rakentama Söderlandintien kosteikko on jo helpottanut tulvimista alavirran puolella. Kosteikolla on myös monia muita etuja. Se edistää luonnon monimuotoisuutta, kutsuu ihmisiä retkeilemään ja soveltuu myös metsästykseen. Nyt rakennettavasta kosteikosta tulee toivottavasti yhtä monihyödyllinen kohde”, Grönholm sanoo. 

VALUTA-hanke rahoitetaan Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. WWF:n omarahoitusosuus katetaan Lassi Leppinen säätiön lahjoitusvaroilla. Kiviaineksen kosteikon toteutukseen lahjoitti Rudus Oy. 

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Sinua saattaa kiinnostaa