Lakialoite uhanalaisten lajien metsästyksen rajoittamiseksi eteni päättäjien pöydälle

Yli 50 000 allekirjoitusta kerännyt uhanalaisten lajien metsästyksen rajoittamiseen tähtäävä kansalaisaloite luovutettiin tänään eduskunnan käsiteltäväksi. Aloitteessa esitetään metsästyslakia muutettavaksi siten, että uhanalaiseksi luokiteltu riistalaji olisi aina rauhoitettu.

Tällä hetkellä esimerkiksi osa Suomessa pesivistä vesilinnuista on luokiteltu uhanalaiseksi jo kolmessa arvioinnissa peräkkäin niiden jatkuvan ja voimakkaan taantumisen vuoksi. Näitäkin lajeja, kuten heinätavia ja tukkasotkaa, saa silti edelleen metsästää rajoituksetta.

”Uhanalaisen, taantuvan populaation metsästys ei ole kestävää, vaan syventää taantumista edelleen. Kestämättömän metsästyksen ei pidä olla kansalaisoikeus”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Muutamat aktiiviset lintuharrastajat käynnistivät elokuussa aloitteen uhanalaisten lajien metsästyksen kieltämiseksi. Muun muassa WWF ja BirdLife ovat edistäneet allekirjoitusten keräämistä.

(juttu jatkuu kuvakarusellin alla)

Metsästyskielto olisi väliaikainen, ei pysyvä

Kansalaisaloitteen tarkoitus ei ole kieltää metsästystä pysyvästi, vaan parantaa metsästyksen sääntelyä siten, että taantumisen takia uhanalaiselle kannalle annetaan mahdollisuus elpyä ajoissa. Liian vähiin huvenneen kannan palauttaminen metsästystä kestävälle tasolle on äärimmäisen vaikeaa ja kallista.

”Viime vuosina uhanalaisten lajien osuus vesilintusaaliista on ollut kymmenen prosentin luokkaa. Näiden lajien tilapäinen rauhoittaminen ei pienentäisi metsästyssaalista merkittävästi, mutta sillä olisi suuri merkitys lajien kannankehitykselle. Tämä on hyvin helppo keino torjua luontokatoa”, sanoo BirdLife Suomen toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa.

Rajat ylittävää vastuuta

Suomen on kannettava vastuunsa myös kansainvälisestä lajien suojelusta. Esimerkiksi maailmanlaajuisesti uhanalaiseksi luokitellun allin rajoitettukaan metsästys ei ole nykytilanteessa kestävää, sillä lajia uhkaa yhä pahemmin myös arktisten alueiden lämpeneminen. Talvien leudontumisen myötä Suomessa talvehtivien allien määrät ovat viime vuosina kasvaneet kokonaiskannan laskusta huolimatta, joten kansainvälisen näkökulman huomioiminen metsästyksen sääntelyssä on erityisen tärkeää.

Vaikka metsästyksen sääntely on tärkeä ja välttämätön ensiaskel uhanalaisten riistalajien elpymiseksi, sen rinnalle tarvitaan myös muita keinoja. Vain lajien elinympäristöjä hoitamalla ja kunnostamalla niiden elinmahdollisuudet voidaan turvata pysyvästi.

Suojele elämää WWF-kummina

Monimuotoinen luonto on kaiken elämän edellytys maapallollamme. Silti luontoa tuhotaan nyt nopeammin kuin koskaan ihmisen historian aikana. Meillä on ratkaisuja pysäyttää luonnon hätätila, mutta se on mahdollista vain tukijoidemme avulla. Nyt tarvitaan jokaista luonnonsuojelijaa!

Lahjoita alk. 10 €/kk

Suojele elämää WWF-kummina

Monimuotoinen luonto on kaiken elämän edellytys maapallollamme. Silti luontoa tuhotaan nyt nopeammin kuin koskaan ihmisen historian aikana. Meillä on ratkaisuja pysäyttää luonnon hätätila, mutta se on mahdollista vain tukijoidemme avulla. Nyt tarvitaan jokaista luonnonsuojelijaa!