Luonnonsuojelulain uudistaminen on kaikkien etu

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan luonnonsuojelulain uudistamisesta on kiistaa eri hallituspuolueiden ja ministeriöiden välillä.

Uutisten mukaan maa- ja metsätalousministeriössä lakiuudistusta vastustetaan, koska se koetaan uhaksi maanomistajille ja metsätaloudelle. On kuitenkin kaikkien yhteinen etu, että lakiin määritellään sitovat velvoitteet, joilla luonnon köyhtyminen – lajien väheneminen ja niiden elinalueiden heikentyminen maankäytön muutoksissa – oikeasti pysähtyy.

Elämme keskellä kuudetta sukupuuttoaaltoa. Suomikin on juuri tunnustanut Kunmingin julistuksessa, että luontokato uhkaa ihmiskunnan tulevaisuutta. Meidän on pysäytettävä luonnon köyhtyminen, sillä monimuotoinen luonto on välttämätön edellytys ihmisen hyvinvoinnille ja talouden perusta.

Pelkkä luonnonsuojelulain uudistaminen ei riitä ratkaisemaan globaalia kriisiä. Uudistus on kuitenkin tärkeä työkalu suomalaisen luonnon suojele­miseksi, ja lakiluonnoksessa on mukana monia myönteisiä ehdotuksia.

Ensinnäkin lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös selvillä­olovelvollisuudesta. Sen mukaan jokaisen, niin yksityis­henkilöiden, yritysten kuin muiden toimijoiden, on riittävällä tavalla oltava selvillä toimintansa vaikutuksista luonnolle. Kirjaus alleviivaa ihmisen perusoikeutta luontoon ja toteuttaa valtiojohdon perustuslaillista velvoitetta pyrkiä turvaamaan oikeus terveelliseen ympäristöön.

Toinen asia on luonnon huomioimisen valtavirtaistaminen. Lakiuudistuksessa valtavirtaistamista toteuttai­sivat säännökset luonnon huomioimisesta lupamenettelyissä ja kaavoituksessa. Säännös olisi työkalu, joka velvoittaisi kirjallisesti perustelemaan, miten esimerkiksi lupamenettelyissä ja kaava­päätöksissä on huomioitu uhanalaiset lajit ja luontotyypit.

Nykyinen laki ei ole onnistunut pysäyttämään luontokatoa, ja siksi on erinomaista, että lakia uudistetaan. Jatkovalmisteluun toivomme rakentavaa keskustelua sekä yhteistä, Kunmingin julistuksen hengen mukaista tavoitetta luoda toimivampi laki suomalaisen luonnon suojaksi.

Jari Niemelä, kaupunkiekologian professori, WWF:n hallituksen puheenjohtaja

Liisa Rohweder, kauppatieteiden tohtori, pääsihteeri, WWF Suomi

Mielipidekirjoitus on aiemmin julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 25.10.2021.

Suojele elämää WWF-kummina

Monimuotoinen luonto on kaiken elämän edellytys maapallollamme. Silti luontoa tuhotaan nyt nopeammin kuin koskaan ihmisen historian aikana. Meillä on ratkaisuja pysäyttää luonnon hätätila, mutta se on mahdollista vain tukijoidemme avulla. Nyt tarvitaan jokaista luonnonsuojelijaa!

Lahjoita alk. 10 €/kk

Suojele elämää WWF-kummina

Monimuotoinen luonto on kaiken elämän edellytys maapallollamme. Silti luontoa tuhotaan nyt nopeammin kuin koskaan ihmisen historian aikana. Meillä on ratkaisuja pysäyttää luonnon hätätila, mutta se on mahdollista vain tukijoidemme avulla. Nyt tarvitaan jokaista luonnonsuojelijaa!