Ympäristöjärjestöt kiirehtivät luonnonsuojelulain hyväksymistä

WWF ja Suomen luonnonsuojeluliitto kannattavat luonnonsuojelulain viemistä eduskuntaan, vaikka lakiluonnos ei ole täydellinen. Järjestöt esittivät parannusesityksiä jatkovalmisteluun valtioneuvostossa ja eduskunnassa.

Luonnonsuojelulain uudistuksen työryhmien työ päättyi tiistaina. WWF Suomi ja Suomen luonnonsuojeluliitto pitävät tärkeänä lain kiireellistä käsittelyä valtioneuvostossa ja eduskunnassa. Järjestöt eivät jättäneet lakiluonnokseen eriäviä mielipiteitä, mutta antoivat parannusesityksensä jatkotyötä varten.

WWF esittää parannusehdotuksessaan muun muassa, että laissa säilytettäisiin niin yksityishenkilöitä kuin yrityksiä ja muita toimijoita koskeva selvilläolovelvollisuus, jonka mukaan jokaisen on riittävällä tavalla oltava selvillä toimintansa vaikutuksista luonnolle. Toinen välttämätön työkalu on huomioonottamisvelvoite, mikä edellyttää, että uhanalaiset lajit ja luontotyypit otettaisiin entistä paremmin huomioon lupamenettelyissä ja kaavoituksessa. Nyt selvilläolovelvollisuus on tiputettu uusimmasta luonnoksesta pois ja huomioonottamisvelvoite on vesitetty.

”Vapaaehtoinen suojelu ja lakisääteiset velvoitteet eivät ole toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja vaan molempia tarvitaan, jotta luonnon köyhtyminen oikeasti pysähtyy”, sanoo WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen.

“Luonnonsuojelulakia tarvitaan, koska uhanalaistuminen jatkuu Suomessa”, toteaa puolestaan Luonnonsuojeluliiton ympäristöpäällikkö ja väliaikainen toiminnanjohtaja Tapani Veistola.

”Vaikka lakiluonnos ei vielä riitä luontokadon pysäyttämiseen, siinä on uutta muun muassa ilmastonmuutos, alueelliset luonnonsuojelun toimeenpanosuunnitelmat, ekologinen kompensaatio ja malminetsinnän kielto valtion luonnonsuojelualueilla”, Veistola sanoo.

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.