Tule mukaan torjumaan metsäkatoa – vetoa päättäjiin vahvan EU-lainsäädännön puolesta

Metsien ja muiden elinympäristöjen tuhoaminen on luontokatoa karuimmillaan. Trooppista metsäkatoa ehkäisemään on parhaillaan valmisteilla merkittävä EU-laki, joka kieltäisi metsäkatoa aiheuttaneiden tuotteiden tuonnin EU:n alueelle. Kerromme, miten kuka tahansa voi vaikuttaa lain valmisteluun.

EU-komissio julkaisi marraskuun puolessavälissä luonnoksen metsäkatoa ehkäisevästä laista. Uutta metsäkatolakia tarvitaan, sillä yksi suurimpia trooppisen metsäkadon aiheuttajia maailmassa on EU:ssa kulutettavien hyödykkeiden tuotanto. Tällaisia hyödykkeitä ovat esimerkiksi suklaa, kahvi, naudanliha, puutuotteet ja pääasiassa eläinrehuksi tuotettu soija.

Metsäkatolain tarkoituksena ei ole estää kaikkien näiden hyödykkeiden tuontia EU-alueelle. Laki kieltäisi pelkästään sellaisten tuotteiden tuonnin, joiden tuotantoketjusta on aiheutunut metsäkatoa. Samalla laki edellyttäisi, että tuontituotteiden ja niiden raaka-aineiden alkuperän tulisi olla tiedossa.

”Nykyisin on täysin mahdollista myydä tuotteita, joiden raaka-aineiden alkuperä ja mahdollinen vaikutus metsäkatoon ei ole kenenkään tiedossa. Kuluttajan vastuulla ei ole etsiä näitä tietoja. Asian korjaamiseksi tarvitaan vahva metsäkatolaki”, sanoo WWF:n suojelun neuvonantaja Jussi Nikula.

Lainsäädännön valmistelu on mahdollisesti valtava harppaus metsäkadon pysäyttämiseksi. Lakiehdotuksessa on kuitenkin vielä merkittäviä puutteita, joihin täytyy saada muutos.

”Näin tärkeää lainsäädäntöä ei saa vesittää”, Nikula sanoo.

(Juttu jatkuu kuvan alla.)

Vesiputous vihreän metsäisessä maisemassa Brasilian Cerrado-savannialueella

Lakiluonnos ei koske tällä hetkellä muita alueita kuin metsiä. WWF vaatii, että lain pitää estää luontokatoa muillakin alueilla, kuten kosteikoilla ja savanneilla. Kuva on otettu Brasiliassa sijaitsevalla Cerrad-savannialueella, joka häviää huolestuttavalla vauhdilla. Satelliittikuvien perusteella pelkästään vuoden 2021 tammi–elokuussa savannia tuhoutui lähes 3 800 neliökilometriä eli enemmän kuin yli 17 kertaa Helsingin kokoinen alue.

Mitä sinä voit tehdä?

EU:n jäsenmaana Suomella on vielä hyvät mahdollisuudet vaikuttaa lopulliseen metsäkatolakiin. Hallitus valmistelee Suomen kannanoton EU:n lakiluonnokseen, ja etenkin pääministeri on päätöksenteon kannalta keskeisessä roolissa.

Kansalaiset voivat olla yhteydessä päättäjiin ja vaatia vahvaa metsäkatolakia. Sähköpostiviestin lähettäminen ministereille onnistuu helposti.

EU:n metsäkatolakia koskevat viestit kannattaa suunnata joko suoraan pääministeri Sanna Marinille, ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Karille tai maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle. Ministerien sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi. Voit myös tägätä ministereitä somessa. Kaikki edellä mainitut ministerit käyttävät Twitteriä, Instagramia ja Facebookia.

Yhteydenotossa päättäjiä voi muistuttaa siitä, että jo viime vuonna lähes 1,2 miljoonaa EU-kansalaista vaati vaikuttavaa metsäkatolainsäädäntöä. Myös lukuisat isot brändit ja yritykset S-ryhmästä Jalofoodsiin, Lidliin ja L’Oréaliin seisovat vahvan lain takana. Tämän jutun lopusta löytyvät myös WWF:n vaatimukset laille, joita voi halutessaan lainata yhteydenotossa.

”Yksinkertaisimmillaan ministereille voi todeta, että haluaa Suomen kannattavan vahvaa metsäkatolakia. Mitä useampi kansalainen antaa äänensä kuulua suoraan päättäjille, sitä vahvempi viesti on”, Nikula sanoo.

Myös WWF Suomi on lähettänyt oman kirjeen päättäjille. Voit tutustua siihen täällä.

WWF:n vaatimukset

 • 1. Kaikki elinympäristöt saatava mukaan lakiin

  Tällä hetkellä lakiluonnos kieltää ainoastaan metsäkatoa aiheuttavien tuotteiden tuonnin EU:n alueelle. Muiden elinympäristöjen sisällyttämistä lakiin aiotaan arvioida EU:ssa vasta kaksi vuotta lain voimaanastumisen jälkeen. Lain tulisi ulottua muiden elinympäristöjen tuhoamisen estämiseen heti alusta lähtien. Esimerkiksi biodiversiteetiltään maailman rikkain savannialue, Brasiliassa sijaitseva Cerrado, häviää huolestuttavalla vauhdilla. Suurin syy alueen tuhoon on savannin raivaus pääasiassa rehusoijan tuotantoon ja karjalaitumiksi. Myös kosteikoilla tapahtuu luontokatoa.

 • 2. Maissi ja luonnonkumi mukaan aloitteeseen

  Suomalaisille tutut hyödykkeet, luonnonkumi ja maissi, ovat myös metsäkatoriskituotteita. Nyt esimerkiksi nämä hyödykkeet ovat jäämässä lakiehdotuksen ulkopuolelle. Tuontikiellon piiriin kuuluvat tuotteet ja raaka-aineet tulisi valita lakiin tieteellisten kriteerien perusteella.

 • 3. Samat säännöt kaikille maille ja yrityksille

  Niin sanottu matalan riskin kategoria tuotantomaille luo lakiin mahdollisia porsaanreikiä. Matalan riskin maa on hankala määritellä ja hyödykkeiden todellinen alkuperä voi jäädä tuntemattomaksi. Kategoriasta tulisi luopua kokonaan.

  Lakiluonnos asettaa pienet ja keskisuuret yritykset eriarvoiseen asemaan, jolloin niitä eivät koske samat säännöt kuin suuryrityksiä. Tämä mahdollistaisi edelleen luontokatotuotteiden päätymisen kuluttajan ostoskoriin.

 • 4. Lain on huomioitava ihmisoikeudet

  Tällä hetkellä lakiehdotus ei edistä riittävällä tavalla ihmisoikeuksien toteutumista. Suomen tulee vaatia vahvoja ihmisoikeuskriteerejä lainsäädäntöön.

Maailman metsäkato on pysäytettävä vuoteen 2030 mennessä, ja puolet maailman metsistä saatava suojelun tai kestävän käytön piiriin. Näiden tavoitteiden puolesta WWF tekee töitä joka päivä, sillä metsien tuho tarkoittaa tuhoa myös luonnon monimuotoisuudelle – kaiken elämän edellytykselle. Nostamme tänä vuonna esiin metsäkadon syitä, merkitystä luonnolle ja ilmastolle sekä ratkaisuja metsäkadon pysäyttämiseen. Vain yhdessä voimme rakentaa kestävämmän maailman.

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.