Uusi IPCC:n raportti kertoo, että keinoja ilmastonmuutoksen hillintään on – toimeen on käytävä heti

Pikaisia rakenteellisia muutoksia tarvittaisiin energiatuotantoon, teollisuuteen, maatalouteen, maankäyttöön, rakentamiseen ja liikenteeseen, todetaan uudessa raportissa. Raportti keskittyy ilmastonmuutoksen hillintään ja ratkaisuihin, joilla ilmaston lämpenemistä voitaisiin rajoittaa. Maapallon keskilämpötilan nousun rajaaminen 1,5 asteeseen on päivä päivältä hankalampaa, mutta tavoitteeseen on mahdollista päästä olemassa olevilla keinoilla.

Tuore IPCC:n ilmastoraportti piirtää synkän kuvan edelleen kasvavista globaaleista päästöistä. Päästöjen pääasiallinen lähde on fossiilisissa polttoaineissa sekä hiilidioksidissa, jota muodostuu, kun ekosysteemit tuhoutuvat.

Vuosina 2010–2019 kasvihuonepäästöjen määrä oli korkeampi kuin kertaakaan ihmiskunnan historian aikana. Aika rajata ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen on loppumassa.

”Päästöt on saatava alas välittömästi. Olemme aivan liian riippuvaisia fossiilisista polttoaineista. Ukrainassa käytävän sodan myötä vihreän siirtymän kiireellisyys on korostunut entisestään. Jokainen päätös, jokainen sijoitus ja jokainen hetki vaikuttaa siihen, vältämmekö maapallon ilmastojärjestelmän romahtamisen”, sanoo WWF Suomen ilmastovastaava Bernt Nordman.

Raportti alleviivaa, että mahdollisia tulevaisuuskuvia on useita. Yhä on mahdollista hillitä ilmastonmuutosta vähentämällä päästöjä ja panostamalla sopeutumistoimiin. Auringolla ja tuulella tuotetun sähkön sekä akkujen hintataso on globaalisti pudonnut jopa 85 prosentilla viime vuosikymmenellä. Sähköautojen määrä on lähtenyt voimakkaaseen kasvuun viime vuosina. Nämä esimerkit luovat toivoa, että fossiilisista pystytään irtautumaan nopeammin kuin mitä vielä muutama vuosi sitten pidettiin realistisena.

Raportti painottaa luonnon suojelemisen ja ennallistamisen merkitystä. Luonnolla on suuri rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä, sillä hyvinvoivat ekosysteemit sitovat hiiltä ilmakehästä.

“Raportti osoittaa myös sen, että ratkaisut ja keinot ovat jo olemassa kaikilla sektoreilla ja jos niihin tartutaan, globaalit päästöt voidaan puolittaa vuoteen 2030. On maita, joiden toimet ovat linjassa sen kanssa, että ilmaston lämpeneminen rajataan 2 asteeseen, mutta yhdenkään valtion toimet eivät vastaa 1,5 asteen tavoitetta”, Nordman selittää.

”Nyt tarvitaan ennennäkemätöntä poliittista rohkeutta ja johtajuutta yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Tavoitteiden asettaminen on tärkeää, mutta tärkeintä on, että niin hallitukset kuin yritykset siirtyvät puheista tekoihin ja laittavat suunnitelmansa nyt toteen. Tämä valtava siirtymä on myös toteutettava oikeudenmukaisesti”, Nordman muistuttaa.

Mikä IPCC?

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC koostuu tutkijoista ja asiantuntijoista, jotka kokoavat yhteen ja analysoivat olemassa olevaa tieteellistä tietoa ilmaston lämpenemisestä. IPCC:n ilmastoraporteissa on luotettavaa ja ymmärrettävässä muodossa olevaa tietoa, jota käyttää ilmastopoliittisen päätöksenteon tukena.

IPCC:n kuudes arviointiraportti julkaistaan vuosina 2021–2022 ja se koostuu kolmesta osaraportista ja yhteenvetoraportista. Tänään julkaistu raportti oli kolmas osaraportti. Aiemmat osaraportit julkaistiin elokuussa 2021 ja helmikuussa 2022. Ne käsittelivät ilmastonmuutoksen luonnontieteellistä taustaa sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja siihen sopeutumista. Yhteenvetoraportti kokoaa osaraporttien keskeiset sisällöt yhteen. Se julkaistaan syksyllä 2022.

Auta Ilmasto-kummina

Kummina tuet poliittista vaikuttamistyötämme sekä ilmastonmuutoksesta kärsivien lajien ja elinympäristöjen suojelua koko kansainvälisen verkostomme voimin. Nyt on kiire toimia yhdessä!

Lahjoita alk. 10 €/kk

Auta Ilmasto-kummina

Kummina tuet poliittista vaikuttamistyötämme sekä ilmastonmuutoksesta kärsivien lajien ja elinympäristöjen suojelua koko kansainvälisen verkostomme voimin. Nyt on kiire toimia yhdessä!