Egyptin ilmastokokouksessa isoja epäonnistumisia ja muutama valonpilkahdus – vitkuttelu kasvattaa riskiä 1,5 asteen rajan ylittämisestä

YK:n ilmastokokoukselta ei saatu riittäviä linjauksia ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta kriittisestä fossiilisten polttoaineiden alasajosta. Kokouksen merkittävin päätös tehtiin ilmastonmuutoksesta johtuvien vahinkojen ja menetysten korvaamiseen keskittyvän uuden rahoitusmekanismin perustamisesta. Myös ihmisoikeudet nousivat kokouksessa entistä vahvemmin esiin.

WWF odotti Sharm El-Sheikhin ilmastokokoukselta tiukkoja linjauksia fossiilisten polttoaineiden alasajosta. Kokous oli tältä osin pettymys, sillä riittäviä päätöksiä tästä ei saatu aikaan. Päätöksentekoa jarruttavat edelleen fossiilienergiaan liittyvät taloudelliset intressit.

”Olemme hyvin pettyneitä siihen, ettei fossiilisten polttoaineiden alasajosta saatu tiukempia kirjauksia, vaikka uusiutuvaan energiaan perustuva teknologia on jo käsien ulottuvilla. Vitkuttelun seurauksena riski siitä, että maapallon keskilämpötila nousee yli 1,5 asteen kriittisen rajan, kasvaa entisestään”, sanoo WWF:n ilmastoasiantuntija Bernt Nordman.

Uusi rahoitusmekanismi kokouksen merkittävin saavutus

Kokouksen merkittävin onnistuminen oli ilmastonmuutoksesta aiheutuvien menetysten ja vahinkojen korvaamiseen keskittyvän rahoitusmekanismin perustaminen. Mekanismin tarkoituksena on taata taloudellinen apu kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville maille ja ihmisille.

”Ilmaston lämpenemisestä johtuvat muutokset, kuten sään ääri-ilmiöt, aiheuttavat jo nyt hyvin merkittäviä vahinkoja erityisesti köyhissä maissa. Ensisijainen rahoitusvastuu näiden korvaamisesta on kehittyneillä teollisuusmailla, joiden päästöt ovat aiheuttaneet nykyisen ilmastonmuutoksen”, Nordman toteaa.

Vaikka Egypti rajoitti voimakkaasti kansalaisyhteiskunnan osallistumista ilmastokokoukseen, tekivät ihmisoikeudet vahvaa esiinmarssia neuvotteluissa.

”Kaikkien ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyvien toimien tulee edistää myös ihmisoikeuksia ja sosiaalista yhdenvertaisuutta. Se, että ihmisoikeudet nostettiin nyt esiin monissa neuvotteluissa ja tapahtumissa, on merkki oikeansuuntaisesta kehityksestä”, Nordman sanoo.

Katse kohti joulukuun luontokokousta

Kaiken kaikkiaan ilmastokokouksesta saadut tulokset jäivät laihoiksi. Seuraavaksi katseet siirtyvät tulevaan YK:n luontokokoukseen, jossa tehtävät päätökset ovat tärkeitä myös ilmastonmuutoksen hidastamiselle. WWF:n tuore, IPCC:n raportteihin pohjaava Secret Ally -raportti osoittaa, että luonto on viimeisen 10 vuoden aikana sitonut 54 prosenttia ihmisten tuottamista hiilidioksidipäästöistä.

”Ilman luontoa olisimme nykyistäkin huonommassa tilanteessa. Egyptin ilmastokokouksen epäonnistuminen ei saa toistua YK:n luontokokouksessa joulukuussa. Maiden johtajilta vaaditaan selkärankaa pysäyttää toisiinsa kietoutuvat luontokato ja ilmastokriisi”, Nordman toteaa.

 

Teksti: Tiitu Saarikoski ja Totti Toiskallio

Auta Ilmasto-kummina

Kummina tuet poliittista vaikuttamistyötämme sekä ilmastonmuutoksesta kärsivien lajien ja elinympäristöjen suojelua koko kansainvälisen verkostomme voimin. Nyt on kiire toimia yhdessä!

Lahjoita alk. 10 €/kk

Auta Ilmasto-kummina

Kummina tuet poliittista vaikuttamistyötämme sekä ilmastonmuutoksesta kärsivien lajien ja elinympäristöjen suojelua koko kansainvälisen verkostomme voimin. Nyt on kiire toimia yhdessä!