30 hyvää uutista luonnonsuojelusta vuodelta 2022

Olemme tehneet tänäkin vuonna hartiavoimin töitä luonnonsuojelun eteen niin Suomessa kuin maailmalla. Kokosimme yhteen 30 luonnonsuojelun saavutusta kuluneelta vuodelta. Nämä saavutukset ovat mahdollisia tukijoidemme ja yhteistyökumppaneidemme ansiosta. 

1. Äärimmäisen uhanalainen naali pesi Suomessa ensi kertaa yli 25 vuoteen

Naalit

Pohjois-Suomesta saatiin tänä vuonna merkittäviä uutisia, kun Suomessa varmistui naalin onnistunut pesintä ensi kertaa yli 25 vuoteen. Enontekiön tunturialueella syntyi kesällä kolme poikasta, jotka tallentuivat hyvin etäältä otettuun kuvaan. Naali on Suomessa äärimmäisen uhanalainen ja sen paluu on pitkäjänteisen luonnonsuojelun tulosta. Jotta pesintä ei jäisi ainoaksi ja kanta elpyisi, naali tarvitsee ainakin toistaiseksi jatkuvaa apua ja suojelua. Yksi tärkeimmistä suojelutoimista ovat naalin esiintymisalueille ja vanhojen pesäpaikkojen läheisyyteen vietävät ruokinta-automaatit. Naalin suojelussa on auttanut merkittävä lahjoitus Fjällrävenin Arctic Fox Initiativelta.  

2.-5. Suomessa suojelimme uhanalaisia eläimiä monin eri tavoin sekä ennallistimme ja kunnostimme suomalaista luontoa ja perinnemaisemaa talkoovoimin.

6. Rakensimme kosteikoita vähentämään Itämeren kuormitusta

 

Rakennutimme Länsi-Uudellemaalle 10 kosteikkoa ja muuta vesiensuojelukohdetta yhdessä paikallisten maanomistajien kanssa. Kosteikot pidättävät pelloilta ja metsistä valuvaa vettä ja ravinteita pesusienen lailla ja vähentävät siten Itämeren ravinnekuormitusta ja rehevöitymistä. Lisäksi kosteikot tarjoavat elinympäristöjä esimerkiksi vesi- ja kahlaajalinnuille, jotka voivat pesiä, kasvattaa poikasiaan, hankkia ravintoa ja levähtää kosteikoilla sekä parantavat rannikon kosteikkoihin kutevien kalojen, kuten haukien, elinolosuhteita. Järjestömme 50-vuotisjuhlan kunniaksi rakennutimme pandan pään muotoisen kosteikkosaaren (kuvassa).

7.-11. Suojelimme Itämerta muun muassa rakentamalla ravinnekuormitusta vähentäviä kosteikoita, istuttamalla meriajokkaita, kouluttamalla öljyntorjuntajoukkoja ja järjestämällä muoviroskan keruutalkoita.

12. Hiitolanjoesta on tulossa uhanalaisten kalojen paratiisi

Etelä-Karjalan Hiitolanjoesta on hyvää vauhtia muodostumassa uhanalaisten vaelluskalojen paratiisi. Vuonna 2021 puretun Kangaskosken padon alueella mitattiin viime kesänä ennätyssuuria poikastiheyksiä, kun uhanalaiset vaelluskalat pääsivät vihdoin kutemaan ennallistettuun koskeen. Tänä syksynä purettiin Lahnasenkosken pato, ja suuret järvilohet uivat ennallistettuun koskeen miltei heti sen jälkeen, kun siihen pääsettiin taas vettä. Hiitolanjoen viimeinen pato, Ritakosken pato, puretaan syksyllä 2023. Energiantuotannon kannalta merkityksettömien patojen purkaminen on osoittautunut parhaaksi keinoksi suojella uhanalaisia vaelluskaloja ja antaa niille mahdollisuus päästä lisääntymään luonnollisesti. 

13.-14. Suojelimme uhanalaisia kaloja patojen purun lisäksi niin kutusoraikoita kunnostamalla kuin vaikuttamistyölläkin.

15. Nepal tuplasi tiikerien määrän

Kaksi nuorta tiikeriä juoksee joen vartta pitkin Nepalissa.

Nepal ylitti kirkkaasti tavoitteen kaksinkertaistaa tiikerien määrä vuoteen 2010 verrattuna, jolloin maassa arvioitiin elävän 121 tiikeriä. Tällä hetkellä Nepalissa elää arviolta 355 luonnonvaraista tiikeriä. Onnistumisen taustalla ovat tiikerin elinympäristöjen ja niitä yhdistävien metsäkäytävien suojelu sekä yhteistyö paikallisten yhteisöjen kanssa muun muassa laittoman villieläinkaupan kitkemiseksi. Meillä Suomessa on kunnia olla osa tätä menestystarinaa, sillä olemme tukeneet Nepalin työtä tiikerien suojelemiseksi jo parinkymmenen vuoden ajan ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin ja kummien tuella. 

16.-21. Maailmalla olemme saavuttaneet tuloksia suojelemalla monille lajeille ja ihmiselle tärkeitä elinalueita sekä auttamalla uhanalaisia eläimiä monin tavoin.

22. Neuvottelut kansainvälisen muoviroskasopimuksen aikaansaamiseksi alkoivat

YK aloitti joulukuussa neuvottelut kansainvälisen muoviroskasopimuksen aikaansaamiseksi. Neuvottelut ovat ensimmäinen askel prosessissa, jonka lopputuloksena on tarkoitus saada aikaan kansainvälinen muoviroskasopimus vuonna 2024. Ensimmäisten neuvottelujen tulos oli lupaava: yli 145 valtiota osoitti tukensa vahvoille kansainvälisille säännöille muoviroskaongelman ratkaisemiseksi! Olemme kampanjoineet jo usean vuoden ajan kansainvälisen muoviroskasopimuksen puolesta, ja neuvottelujen alkaminen on hieno saavutus. Tulevan kahden vuoden aikana seuraamme neuvotteluja tiiviisti ja jatkamme vaikuttamistyötä, jotta aikaan saadaan mahdollisimman tehokkaasti muoviroskaa torjuva sopimus. 

23. Metsäkatoa aiheuttaville tuotteille kielto EU:ssa

Sinnikäs vaikuttamistyömme tuotti tulosta, ja EU:ssa päästiin joulukuussa sopuun metsäkatolaista. Tulevaisuudessa EU-markkinoille ei enää saa tuoda metsäkatoa aiheuttavia tuotteita: yritysten pitää pystyä osoittamaan, ettei tuotantoketjussa ole aiheutunut metsäkatoa, ja lisäksi metsäkatoriskituotteille tehdään vuosittain pistotarkastuksia. Vaikutimme metsäkatolakiin laajasti sen valmistelun aikana. Lähetimme ministereille kirjeitä, tapasimme ministeriöiden virkahenkilöitä ja kirjoitimme mielipidekirjoituksia. Lisäksi WWF Nuoret vierailivat Brysselissä tapaamassa Suomen europarlamentaarikkoja metsäkatolain tiimoilta, ja osana järjestöjen yhteistä kampanjaa pyysimme EU-kansalaisia lähettämään europarlamentaarikoille viestejä ja vaatimaan heiltä tukea vahvalle metsäkatolaille. Yli 200 000 EU-kansalaista lähetti mepeille viestejä, ja europarlamentti äänesti syksyllä vahvan metsäkatolain puolesta. Keskustelimme myös edelläkävijäyritysten kanssa ja esimerkiksi lähes 80 eurooppalaista yritystä, mukana myös kaksi suomalaista, lähettivät komissiolle kirjeen vahvan metsäkatolain puolesta. 

24. Earth Houriin osallistui 1,5 miljoonaa suomalaista 

Suomessa ja maailmalla näytettiin lauantaina 26. maaliskuuta yhteinen valomerkki luonnon ja ilmaston puolesta. Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan noin 1,5 miljoonaa suomalaista osallistui järjestämäämme Earth Houriin. Nettisivuillamme, kouluissa sekä sosiaalisessa mediassa tehtiin myös tuhansia lupauksia maapallolle. Earth Hour tarjosi monelle tärkeän tilaisuuden yhteisöllisyyteen, yhdessä olemiseen ja parempaan tulevaisuuteen vaikuttamiseen. 

25.-29. Kannustamme ja tuemme yksittäisiä ihmisiä tekemään arjessaan ympäristöystävällisiä valintoja.

30. YK:n luontokokous pääsi historialliseen sopuun luontokadon pysäyttämisestä

YK:n luontokokous päättyi joulukuussa luonnon kannalta suotuisasti. Lähes 200 valtiota pääsi yhteisymmärrykseen uusista kansainvälisistä tavoitteista luontokadon pysäyttämiseksi. Valtioiden tulee pysäyttää luontokato ja vahvistaa luonnon tilaa vuoteen 2030 mennessä.

”Uudet tavoitteet ovat tärkeä askel koko planeettamme tulevaisuuden turvaamiseksi. Vastaavia, yhtä mitattavia ja laajoja tavoitteita luonnon pelastamiseksi ei ole aiemmin nähty”, sanoo WWF:n ohjelmajohtaja Anne Tarvainen, joka oli paikan päällä kokouksessa osana Suomen valtuuskuntaa.

Yksi kokouksen suurimmista saavutuksista on tavoite suojella 30 prosenttia maapallon maa-, sisävesi- ja merialueista vuoteen 2030 mennessä. Muita onnistumisia olivat tavoitteet sukupuolten välisen ja ylisukupolvisen tasa-arvon, ihmisoikeuksien sekä alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen oikeuksien huomioimisesta luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa.

Kiitos tuestasi! Työmme jatkuu

WWF Suomi täytti tänä vuonna 50 vuotta. Historiamme osoittaa, että luonnonsuojelulla on merkitystä. Luonto köyhtyy kuitenkin hälyttävää vauhtia niin Suomessa kuin maailmalla, ja tilanne on kriittinen. Nykyinen tapamme elää uhkaa luontoa ja sitä kautta myös meitä ihmisiä. Tulevien vuosien aikana meidän tulee saavuttaa enemmän, kuin kuluneen 50 vuoden aikana. Siksi jatkamme työtämme ensi vuonna entistäkin sinnikkäämmin. Kiitos kun olet mukana!

Tue työtämme luonnon hyväksi

Ole kanssamme ratkaisemassa maapallon vakavimpia ympäristöongelmia ja rakentamassa tulevaisuutta, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa. Tuellasi mahdollistat ympäristönsuojelutyömme. Voit auttaa pitkäjänteisesti kummina, kertalahjoituksella tai vaikka perustamalla syntymäpäiväkeräyksen. On monia tapoja auttaa – löydä omasi.

Katso, miten voit auttaa

Tue työtämme luonnon hyväksi

Ole kanssamme ratkaisemassa maapallon vakavimpia ympäristöongelmia ja rakentamassa tulevaisuutta, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa. Tuellasi mahdollistat ympäristönsuojelutyömme. Voit auttaa pitkäjänteisesti kummina, kertalahjoituksella tai vaikka perustamalla syntymäpäiväkeräyksen. On monia tapoja auttaa – löydä omasi.