WWF:n kyselytutkimus: Kauppoihin toivotaan enemmän kasviproteiinituotteita ja vähemmän lihaa

Lähes puolet EU-maiden kansalaisista toivoo vähittäiskaupan lisäävän kasviproteiinien ja vähentävän lihan myyntiä, selviää kansainvälisestä kyselytutkimuksesta.

WWF:n kyselytutkimukseen vastanneista eurooppalaisista 46 prosenttia on sitä mieltä, että vähittäiskaupan on lisättävä kasviproteiinien ja vähennettävä lihatuotteiden myyntiä. Suomalaisista tätä mieltä on 34 prosenttia. Haitallisimpien ruokatuotteiden mainonnan tai muun myynninedistämisen lopettamista kannattaa kaikista vastaajista puolet ja suomalaisista 41 prosenttia.

”Siirtyminen tarjoamaan enemmän kasviproteiineja ja vähemmän eläinperäisiä tuotteita on kaupoille tehokas tapa pienentää myymänsä ruuan ympäristövaikutuksia. Kyselytutkimuksen tulokset osoittavat, että tällaiselle muutokselle on ison joukon tuki”, toteaa WWF:n ruokaohjelman suojeluasiantuntija Elisa Niemi.

Kaikista vastaajista 78 prosenttia toivoo, että kasvisruokaa olisi aina tarjolla valtion ja kuntien järjestämissä ruokapalveluissa.

“Suomessa kasvisruokaa on julkisissa ruokapalveluissa tarjolla jo laajalti, mutta esimerkiksi kaikissa kouluissa sitä ei ole aina kaikkien saatavilla. Tässä meillä on vielä parannettavaa”, toteaa Niemi.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) viime viikolla julkaiseman ravintotaseen ennakkotietojen mukaan Suomessa lihankulutus jatkoi viime vuonna laskuaan. Suomalaiset kuluttivat vuonna 2022 keskimäärin noin 77 kiloa lihaa eli lihan kulutus laski noin kaksi prosenttia edellisvuodesta. Lihan kulutusmäärät on ravintotaseessa laskettu luullisena eli ruholihana. Niemen mukaan suunta on oikea, mutta muutosta pitää vauhdittaa, jotta myös ruokasektori tekee tärkeän osansa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja luontokadon pysäyttämisessä.

Vuonna 2019 julkaistun hallitustenvälisen IPBES-luontopaneelin raportin mukaan ruuantuotanto on suurin yksittäinen syy luonnon monimuotoisuuden romahtamisen taustalla. Myös hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC on korostanut ruokasektorin merkitystä erityisesti viimeisimmissä raporteissaan.