WWF, Tornator ja Stora Enso parantavat virtavesiä Ämmäkoskella

WWF:n, Tornatorin ja Stora Enson Metsäpurojen puolesta -yhteistyön seuraavat talkoot järjestetään 25. elokuuta Varkauden Ämmäkoskella.

Talkoojoukko koostuu mm. Stora Enson Varkauden tehtaan henkilöstöstä ja hankkeen asiantuntijoista. Talkoiden tavoitteena on parantaa lohikalojen menestymismahdollisuuksia Ämmäkoskessa ja kohentaa etenkin kutumahdollisuuksia, kuten myös pienpoikasvaiheen tärkeitä elinympäristöjä.

”Ämmäkosken tärkein yksityiskohta on säännöstelypadon yhteyteen rakennettu uusi kalojen ohitusuoma, joka on tehty mahdollisimman luonnonmukaiseksi ja koskimaiseksi. Ohitusuoman kautta kalat pääsevät nyt liikkumaan ohi suuren säännöstelypadon”, sanoo WWF:n suojeluasiantuntija Manu Vihtonen.

Varkaudessa talkoolaiset pääsevät konkreettisesti kunnostamaan Ämmäkosken virtavesilajiston elinympäristöjä ja tukemaan työllään etenkin uhanalaisten vaelluskalakantojen elpymistä. Talkoissa kunnostettava osuus on Varkauden kaupungin aluetta, jonka upeissa koskimaisemissa kiertää nyt uusi Kämärin luontopolku.

Viime vuonna WWF:n, Stora Enson ja Tornatorin työntekijät rakensivat 12 kutusoraikkoa uhanalaiselle taimenelle, kunnostivat virtavesiuomia 400 metrin matkalta ja urakoivat yhden tierummun esteettömäksi. Tämän talkookauden ensimmäiset talkoot pidettiin kesäkuussa Kuopiossa Palosenjoella.

Kolmen organisaation Metsäpurojen puolesta -yhteistyö alkoi toukokuussa 2022 ja jatkuu vuoden 2024 loppuun. Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa suomalaisen luonnon monimuotoisuutta ennallistamalla pääasiassa metsässä sijaitsevia pienvesiä. Vapaana virtaavista vesistä ovat riippuvaisia muun muassa vaelluskalat, vesihyönteiset, vesisammaleet, jokiravut ja simpukat. Virtavesien paremmasta tilasta hyötyvät myös virtavesiä reunustavat metsälajit eliöstöineen.

Media on tervetullut seuraamaan ja kuvaamaan Ämmäkoskelle talkoiden etenemistä perjantaina 25.8. klo 11.00 eteenpäin. Paikalla haastateltavana mm. Stora Enson Varkauden tehtaanjohtaja Jarkko Tehomaa.

Ilmoittautuminen:
Stora Enson viestintään Heini Pitkäselle 22.8.2023 mennessä, puh. +358 40 652 2240 tai heini.pitkanen@storaenso.com Kysy ilmoittautuessasi tarkempia ajo-ohjeita kohteelle.

Lisätiedot medialle:
Manu Vihtonen, suojeluasiantuntija, WWF, puh. 040 505 0620
Markus Haapamäki, viestintäpäällikkö, Stora Enso Metsä, puh. 045 235 7124