Kansallinen metsästrategia ei auta pysäyttämään metsäluonnon köyhtymistä – hallituksen ei tule antaa strategialle siunausta

Hallitus on tekemässä torstaina periaatepäätöstä kansallisesta metsästrategiasta. Se tarkoittaa, että strategiasta on tulossa tiekartta metsien käyttöön Suomessa seuraavien vuosien ajaksi. WWF:n mielestä hallituksen tulisi palauttaa strategia valmisteluun, sillä sen toimet eivät riitä varmistamaan metsätalouden kestävyyttä luonnon ja ilmaston osalta. 

WWF vetoaa hallitukseen, ettei se tekisi periaatepäätöstä kansallisesta metsästrategiasta Metsäneuvoston riitaisan esityksen perusteella. Periaatepäätöksellä annetaan valtionhallinnolle ohjeita ja suuntaviivoja asioiden valmistelulle.

”Strategiassa painotetaan aivan liian voimakkaasti puuntuotantoa metsien muiden arvojen ja käyttömuotojen kustannuksella. Sen sijaan hallituksen tulisi asettaa hakkuille metsien hiilinieluja ja metsäluontoa turvaavat rajat”, WWF Suomen johtava metsäasiantuntija Mai Suominen sanoo.

WWF ja Suomen luonnonsuojeluliitto ovat kansallista metsästrategiaa valmistelleen Metsäneuvoston jäseniä. Molemmat ympäristöjärjestöt jättivät vuonna 2022 valmistuneesta strategiasta eriävän mielipiteen.

“Strategia ei edusta kaikkien sen valmisteluun osallistuneiden tahojen näkemyksiä. Ilmastokriisi ja luontokato ovat aikamme suurimmat haasteet, eikä metsästrategia vastaa niiden pysäyttämiseen – päinvastoin. Siksi se on palautettava valmisteluun”, Suominen sanoo.

”Suomi on sitoutunut lopettamaan luontokadon vuoteen 2030 mennessä ja olemaan hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Nämä tavoitteet asettavat raamit sille, millaisia tavoitteita ja painopisteitä kansallisessa metsästrategiassa pitäisi olla.”

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.