Kuuleeko YK? Yritykset vaativat valtioita sopimaan fossiilisista polttoaineista luopumisesta

Yli 130 kansainvälistä yritystä vaatii YK:n ilmastokokoukseen osallistuvien maiden päättäjiä sopimaan fossiilisista polttoaineista luopumisesta ja kasvihuonekaasupäästöjen puolittamisesta kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä.

Marraskuun lopulla käynnistyvällä YK:n ilmastokokouksella (COP28) on mahdollisuus tehdä historiaa sopimalla fossiilisista polttoaineista luopumisesta. Fossiilisten polttoaineiden, kuten kivihiilen, öljyn ja maakaasun käyttö on merkittävin yksittäinen ilmastonmuutosta kiihdyttävä tekijä. Koska kiristyvä ilmastokriisi uhkaa myös yritysten liiketoimintamahdollisuuksia, vaatii runsas joukko merkittäviä kansainvälisiä yrityksiä maailman valtioilta toimia: We Mean Business Coalitionin yhdessä muun muassa WWF:n kanssa toteuttaman vetoomuksen oli viime perjantaihin mennessä allekirjoittanut 131 yritystä.

”Ilmastokriisin torjuminen on myös yritysten oman edun mukaista. Vastuulliset yritykset eivät tyydy vain toimimaan hitaasti muuttuvien sääntöjen mukaan, vaan ovat aktiivisesti mukana tekemässä kestävämpää tulevaisuutta”, kertoo WWF:n yritysyhteistyön johtaja Annemi Usva-Vänttinen.

Kaikki vetoomuksen allekirjoittaneet yritykset ovat sitoutuneet Science Based Targets initiativen (SBTi) mukaisiin ilmastotavoitteisiin. WWF on yksi SBTi:n perustajajäsenistä. Suomesta vetoomuksessa ovat jo mukana muun muassa Paulig, Helen, Fortum, Lassila & Tikanoja ja YIT.

Yritykset voivat edelleen allekirjoittaa vetoomuksen We Mean Business Coalitionin verkkosivuilla.

Vahva viesti yrityksiltä

Yritysten  rooli ilmastokriisin torjunnassa on keskeinen, sillä ne voivat toteuttaa ilmastotoimia poliittisia instituutioita ja prosesseja ketterämmin. Monet yritykset ovatkin jo sitoutuneet kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin. Vaikka tietoa  fossiilisten polttoaineiden käytön katastrofaalisista ilmastovaikutuksista on ollut jo pitkään, eivät maailman maat ole vielä onnistuneet sopimaan vähentämisen aikataulusta. Ilman fossiilisten päästöjen tuntuvaa leikkausta ei globaalin keskilämpötilan nousun rajoittaminen 1,5 asteen alapuolelle onnistu.

”YK:n ilmastokokouksessa Dubaissa valtioiden päättäjillä on jälleen mahdollisuus tehdä vaikuttavia päätöksiä. Hallituksilla on ensisijainen valta ja vastuu torjua ilmastokriisiä. Yritysten vahva kannustusviesti on ensiarvoisen tärkeä”, toteaa WWF:n ilmasto-ohjelman johtaja Bernt Nordman.

Fossiilisista polttoaineista luopumisen lisäksi vetoomuksen allekirjoittaneet yritykset kehottavat poliittisia päättäjiä sopimaan uusiutuvan energian kapasiteetin kolminkertaistamisesta vuoteen 2030 mennessä, tukemaan ja rahoittamaan globaalin etelän maita energiajärjestelmien monipuolistamisessa, sekä muun muassa uudelleensuuntaamaan fossiilienergian tuet energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan ja oikeudenmukaisen siirtymän toteuttamiseen.

Yritys, auta luontoa yhdessä WWF:n kanssa

Toimimme yhdessä yritysten kanssa luontokadon pysäyttämiseksi, sillä kaikkia tarvitaan mukaan rakentamaan tasapainoista tulevaisuutta luonnolle ja ihmisille.

Katso lahjoitus- ja kumppanuustavat

Yritys, auta luontoa yhdessä WWF:n kanssa

Toimimme yhdessä yritysten kanssa luontokadon pysäyttämiseksi, sillä kaikkia tarvitaan mukaan rakentamaan tasapainoista tulevaisuutta luonnolle ja ihmisille.