Ennallistamisasetus tänään EU-parlamentin käsittelyssä – WWF kehottaa ympäristövaliokunnan jäseniä äänestämään asetuksen puolesta

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan (ENVI) jäsenet äänestävät keskiviikkona 29. marraskuuta EU:n ennallistamisasetuksen hyväksymisestä. Jäsenmaat hyväksyivät asetuksesta syntyneen sopuratkaisun jo viime viikolla. Suomi ei asettunut enää vastustamaan asetusta.

”Keskiviikon äänestys osoittaa, kuinka sitoutunut EU-parlamentti on ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja luontokadon torjumiseen. Ottaen huomioon sen, että asetuksella on tukea laajasti eri aloilta ja vakavien ympäristöongelmien torjumisella on valtava kiire, läpimenon pitäisi olla selvää”, WWF:n johtava metsäasiantuntija Mai Suominen sanoo.

EU:n komissio, parlamentti ja jäsenmaat pääsivät aiemmin marraskuussa sopuun ennallistamisasetuksesta. Niin sanotut trilogineuvottelut johtivat moniin kompromisseihin ja myönnytyksiin. Useita asetuksen keskeisiä osia laimennettiin neuvoston ja komission kannoista, jotta parlamentin huomattavasti heikomman kannan kanssa löytyisi yhteinen sävel.

EU:n jäsenmaat, jotka vastaavat lain täytäntöönpanosta, vahvistivat asetuksen 22. marraskuuta.

”Sen lisäksi, että laajamittainen luonnon ennallistaminen on EU-maiden keskeinen väline luontokadon pysäyttämiseksi, ennallistaminen tuo valtavia ilmasto-, talous- ja terveyshyötyjä. Tämän jäsenmaat tuntuvat ymmärtäneen. Suomikaan ei yrittänyt enää kaataa asetusta viime metreillä vaan äänesti tyhjää”, Suominen sanoo.

”Kehotamme kaikkia ENVI-valiokunnan jäseniä äänestämään ’kyllä’ ennallistamisasetuksen puolesta. Äänestämällä kyllä, äänestätte luonnon, tulevien sukupolvien, talouden ja hyvinvoinnin puolesta.”