WWF ja OP Ryhmä aloittavat yhteistyön luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

Kolmevuotisen yritysyhteistyön tavoitteena on muun muassa turvata lähiluontoa innostamalla ihmiset toimimaan sen hyväksi.

WWF ja OP Ryhmä aloittavat kolme vuotta kestävän yritysyhteistyön ja tekevät yhdessä tekoja Suomen luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Yhteistyön tavoitteena on muun muassa turvata lähiluontoa.

Kumppanuuden konkreettisia askeleita ovat esimerkiksi haitallisten vieraslajien torjuntaan tähtäävät toimet sekä pölyttäjähyönteisten elinolosuhteiden parantaminen eri keinoin.

Lähiluonto tarvitsee apua

Pölyttäjillä on tärkeä merkitys ekosysteemien toiminnassa ja esimerkiksi ruuan tuotannossa. Noin 75 prosenttia maapallon viljelykasveista tarvitsee hyönteispölytystä satojen varmistamiseksi.

Pölyttäjien määrä on kuitenkin vähentynyt maailmanlaajuisesti, mikä on vakava uhka luonnolle ja ihmisille. Suomessa etenkin monet niityillä ja laidunmailla elävät lajit ovat taantuneet. Kaikki toimet pölyttäjien auttamiseksi ovat tarpeellisia.

– Yhteistyössä OP:n kanssa haluamme tarjota erilaisia keinoja, joiden avulla jokainen voi edistää luonnon monimuotoisuutta omassa lähiympäristössään. Tekoja tarvitaan, sillä luonnon monimuotoisuus heikkenee Suomessakin hälyttävää tahtia, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Vuonna 2023 Kaikkien aikojen tekoja -kyselyssä OP:n omistaja-asiakkaista 14 prosenttia valitsi lähiluonnon hyväksi tehtävät teot ja 14 prosenttia ilmastonmuutosta hillitsevät paikalliset teot tärkeimmäksi paikalliseksi vastuullisuusteoksi.

(juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Kukkaruukkujen kastelua

Luonnon monimuotoisuutta voi edistää niin omalla pihallaan, mökkitontillaan kuin parvekkeellakin.

Kestävän talouden edellytyksenä on luonnon hyvinvointi

Kumppanuus WWF:n kanssa on osa OP:n loppuvuodesta 2023 julkaiseman luonnon monimuotoisuustiekartan toteuttamista.

– Suurin osa OP Ryhmän aiheuttamista luontovaikutuksista syntyy yritysasiakkaiden liiketoiminnan kautta. Suomen suurimpana finanssialan toimijana näemme tärkeäksi panostaa oman ja asiakkaidemme työn lisäksi yhteistyöhön kolmannen sektorin kanssa luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Kestävä talous on vahvasti riippuvainen hyvinvoivasta luonnosta, sanoo OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio.

OP Ryhmän ja WWF:n kumppanuus tukee pitkäjänteistä työtä, jonka päämääränä on luontokadon pysäyttäminen vuoteen 2030 mennessä. Kumppanuus ja yhteiset toimenpiteet tarkentuvat kevään 2024 aikana.

Yritys, auta luontoa yhdessä WWF:n kanssa

Toimimme yhdessä yritysten kanssa luontokadon pysäyttämiseksi, sillä kaikkia tarvitaan mukaan rakentamaan tasapainoista tulevaisuutta luonnolle ja ihmisille.

Katso lahjoitus- ja kumppanuustavat

Yritys, auta luontoa yhdessä WWF:n kanssa

Toimimme yhdessä yritysten kanssa luontokadon pysäyttämiseksi, sillä kaikkia tarvitaan mukaan rakentamaan tasapainoista tulevaisuutta luonnolle ja ihmisille.