Suomen ylikulutuspäivä on tänään – suomalaiset yksi maailman eniten kuluttavista kansoista

Suomalaiset ovat tänään kuluttaneet laskennallisen osansa koko vuoden luonnonvaroista. Ylikulutus on ilmastonmuutoksen ja luontokadon juurisyy, jonka selättämisessä suurin vastuu on poliittisilla päättäjillä.

Suomi ja suomalaiset kuluttavat asukasta kohden laskettuna osansa maapallon luonnonvaroista nopeammin kuin suurin osa maailman muista maista. Esimerkiksi Ruotsissa ylikulutuspäivä koittaa yli viikkoa Suomea myöhemmin, Saksassa toukokuussa ja Kiinassa kesäkuussa.

”Suomalaiset ovat yksi maailman eniten luonnonvaroja kuluttavista kansoista. Samaan aikaan puolet maailman ihmisistä asuu maissa, joissa ekologinen jalanjälki pysyy maapallon kantokyvyn rajoissa”, toteaa WWF:n suojelun neuvonantaja Jussi Nikula.

Maakohtaiset ylikulutuspäivät lasketaan vuosittain muun muassa tuoreimman YK:n keräämän luonnonvarojen kulutuksesta kertovan datan sekä viimeisimpien talouden tunnuslukujen perusteella. Ylikulutuspäivänä suomalaisten kulutuksen ekologinen jalanjälki ylittää laskennallisesti maapallon biokapasiteetin, eli kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä.

”Jokaisella maapallon ihmisellä tulisi olla yhtäläinen oikeus käyttää luonnonvaroja. Jos niiden kulutus olisi kaikissa maissa samalla tasolla kuin Suomessa, kulutukseen vastaamiseen tarvittaisiin yli kolme ja puoli maapalloa”, Nikula toteaa.

”Ylikulutus murentaa ekosysteemejä ja tekee ilmastosta epävakaamman. Suomalaisten ylikulutuksen vaikutukset näkyvät monelta osin maamme rajojen ulkopuolella, ja luonnon lisäksi siitä kärsivät eniten kaikkein köyhimmät ihmiset. Kulutusta on vähennettävä, jotta emme kiihdytä esimerkiksi seuraavaa pandemiaa, alueellista nälänhätää tai äärimmäistä sääilmiötä vielä voimakkaammaksi.”

Ylikulutuksen ongelmat linkitetään usein yksilötason valintoihin. Suurin vastuu luonnonvarojen ylikulutuksen taittamisesta on kuitenkin poliittisilla päättäjillä. Suomen hallitukset eivät kuitenkaan ole onnistuneet toteuttamaan lähellekään riittäviä toimia ihmisten ja luonnon pitkäaikaisen hyvinvoinnin turvaamiseksi.

”Nykyhallitus tuntuu vievän kehitystä väärään suuntaan esimerkiksi alentamalla fossiilisten liikennepolttoaineiden verotusta ja antamalla ylisuurten hakkuiden jatkua”, Nikula toteaa.

Ympäristöjärjestöt ovatkin ehdottaneet hallitukselle useita toimia, joilla voitaisiin sekä vähentää ylikulutusta että tasapainottaa taloutta.

”Ensi viikolla alkavassa kehysriihessä hallituksella on velvollisuus kääntää Suomea ekologisesti kestävään suuntaan. Ensisijaisen tärkeää on ajaa systemaattisesti alas ympäristölle haitalliset tuet ja ottaa käyttöön ilmasto- ja luontotoimia, jotka myös vahvistavat valtiontaloutta.”

Vaikka pääasiallinen vastuu on päättäjillä, voi jokainen vauhdittaa laajempaa muutosta kohti kestävämpää luonnonvarojen käyttöä. Yksi vaikuttavimmista arjen valinnoista on suosia kasvipohjaista ruokaa.

”Lihantuotanto vaatii valtavasti peltopinta-alaa rehun viljelyyn. Peltojen raivauksen aiheuttama elinympäristöjen tuho on tärkein yksittäinen luontokadon aiheuttaja. Suomessakin noin 70 prosenttia peltoalasta palvelee eläinperäisen ruuan tuotantoa”, Nikula kertoo.

HUOM. Maakohtaiset ylikulutuspäivät laskee Global Footprint Network. Eri vuosina lasketut ylikulutuspäivät eivät ole vertailukelpoisia keskenään, sillä laskentamenetelmää kehitetään jatkuvasti ja päivämäärät lasketaan aina viimeisimmän saatavilla olevan tilastotiedon perusteella. Näin ollen viime vuoden ylikulutuspäivän tarkennettu päivä on 16.4., eli myöhemmin kuin tänä vuonna. Keskenään vertailukelpoiset Suomen ylikulutuspäivät viime vuosilta ovat 13.4.2019, 6.4.2020, 18.4.2021, 22.4.2022 sekä 16.4.2023.

 

Miten ylikulutus voidaan ratkaista?

Ylikulutus on sekä luontokadon että ilmastonmuutoksen juurisyy: käytämme luonnonvaroja yli kestävyyden rajojen ja tuotamme luonnonvaroista hyödykkeitä tavoilla, jotka muun muassa tuhoavat ja heikentävät elinympäristöjä, kiihdyttävät ilmaston lämpenemistä ja aiheuttavat saastumista. Muutos on kuitenkin mahdollinen.

Lue lisää

Miten ylikulutus voidaan ratkaista?

Ylikulutus on sekä luontokadon että ilmastonmuutoksen juurisyy: käytämme luonnonvaroja yli kestävyyden rajojen ja tuotamme luonnonvaroista hyödykkeitä tavoilla, jotka muun muassa tuhoavat ja heikentävät elinympäristöjä, kiihdyttävät ilmaston lämpenemistä ja aiheuttavat saastumista. Muutos on kuitenkin mahdollinen.