WWF: Ennallistamisasetuksen hyväksyminen historiallinen voitto Euroopan luonnolle

EU:n ympäristöneuvosto hyväksyi tänään pitkään valmistellun ennallistamisasetuksen. Asetuksen läpimenon varmisti Itävalta, joka muutti aiempaa kantaansa ja äänesti hyväksymisen puolesta.

”Tämä lopputulos on valtava voitto Euroopan luonnolle. Ennallistamisasetus pakottaa pyörät pyörimään ja ihmisen korjaamaan luonnolle aiheuttamaansa haittaa”, WWF:n johtava metsäasiantuntija Mai Suominen iloitsee.

”Luonto köyhtyy hälyttävää vauhtia niin maailmalla kuin Suomessakin, ja tänään hyväksytty ennallistamisasetus on todella tärkeä työkalu tilanteen kääntämiseksi. Asetuksen luontohyödyt ovat ilmeiset, mutta se tuo myös merkittäviä ilmasto-, talous- ja terveyshyötyjä”, Suominen sanoo.

Ennallistamisasetusta on valmisteltu pitkään. Euroopan parlamentti antoi lopullisen hyväksyntänsä asetukselle jo viime vuonna, ja sen läpimeno vaati enää jäsenmaiden ministereistä koostuvan ympäristöneuvoston kuittauksen. Asetus oli kuitenkin umpikujassa maaliskuusta lähtien, jolloin Unkari kääntyi vastustamaan sitä.

Tänään järjestetyssä äänestyksessä asetuksen hyväksymistä kannatti 20 jäsenvaltiota, jotka edustivat yhteensä 66 prosenttia EU:n väestöstä. Suomi oli yksi kuudesta asetusta vastustaneesta jäsenmaasta.

EU:n biodiversiteettistrategian tavoite on pysäyttää luontokato vuoteen 2030 mennessä. Ennallistamisasetus on biodiversiteettistrategian toistaiseksi ainoa jäsenmaita juridisesti sitova osa, mikä tekee siitä luonnolle äärimmäisen tärkeän. Asetus asettaa ennallistamiselle tavoitteet, mutta ennallistamisen keinot päätetään kussakin jäsenmaassa.

”Olemme helpottuneita asetuksen hyväksymisestä, mutta työ ei pääty tähän: seuraavaksi jäsenvaltioiden, mukaan lukien vastustajiin lukeutuneen Suomen, on pantava asetus täytäntöön ja tehtävä suunnitelmat toimista seuraavien kahden vuoden aikana. Tässä tulemme kirittämään ja auttamaan valtionhallintoa”, Suominen sanoo.

WWF:n ja kolmen muun järjestön toukokuussa teettämä kyselytutkimus osoitti, että suurin osa ennallistamisasetusta vastustaneiden maiden kansalaisista halusi, että asetus hyväksytään. Näistä maista ennallistamisasetus sai suurimman kannatuksen Italiassa, jossa sitä tuki 85 prosenttia kansalaisista. Unkarissa asetusta tuki 83 prosenttia ja Puolassa 72 prosenttia kansalaisista. Suomalaisista asetusta kannatti 70 prosenttia.

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.