Päivitetty

Mandatum Life

Yhteistyömuoto: pääyhteistyökumppani

www.mandatumlife.fi

Työskentelemme yhdessä Mandatum Lifen kanssa vastuullisen sijoittamisen edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tuotamme ohjeita ja viestimme sidosryhmille. Tavoitteenamme on, että sijoittajat korvaisivat hiili-intensiivisiä sijoituskohteitaan ilmaston kannalta kestävämmillä vaihtoehdoilla. Taustalla on tarve sopeuttaa sijoitustoimialan toimintaa Pariisin ilmastosopimuksessa sovitun 1,5–2 asteen lämpötilatavoitteen edellyttämälle tasolle. 

Haluamme luoda yhdessä konkreettisia toimintamalleja siihen, miten sijoittajat vähentävät käytännössä sijoitustensa hiilidioksidipäästöjä. Näin sijoitusvarallisuus ohjautuu yrityksiin, jotka toimivat ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

”Haluamme olla WWF:n vastuullisen sijoittamisen ja ilmastotyön tukija ja kumppani. WWF:n pitkän asiantuntemuksen tuella parannamme sijoitustoimintamme vaikuttavuutta ja löydämme konkreettisia ratkaisuja sijoitusten ympäristövastuullisuuden edistämiseen.”
- Salkunhoitaja Carolus Reincke, Mandatum Life

Mandatum Life on suomalainen finanssiyhtiö ja osa Sampo-konsernia. Yrityksen visiona on olla Suomen arvostetuin asiakasvarojen hoitaja ja taloudellisten riskien turvaaja. 

Yhteistyö alkoi vuonna 2017.

Tiedote: WWF Suomi ja Mandatum Life yhteistyöhön sijoitustoiminnan ilmastovastuullisuuden lisäämiseksi

Mandatum Lifen tiedote: Mandatum Lifen omien sijoituskorien ja mandaattivarainhoidon hiilijalanjälki reilusti alle vertailuindeksien