Pitkäaikaisen yrityskumppanuuden avulla yrityksenne tukee konkreettisesti WWF:n luonnonsuojelutyötä ja edistää samalla omia vastuullisuustavoitteitaan.

Sisällöllisen yrityskumppanuuden tarkoituksena on edistää luonnonsuojelua konkreettisin toimenpitein WWF:n ja yrityksen yhdessä asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi. Kumppanuus voidaan sitoa yrityksen strategiaan, jolloin yritys voi toteuttaa vastuullisuustavoitteitaan yhdessä WWF:n ympäristöasiantuntijoiden kanssa.

Miten sisällöllistä yritysyhteistyötä suunnitellaan ja toteutetaan?

Yrityskumppanuudesta tehdään aina sopimus. Yhteistyölle asetetaan selkeät, mitattavat, yhteiset tavoitteet, joiden edistymistä seurataan säännöllisesti. Suunnittelemme yrityksen kanssa suojelutoimenpiteet, kohderyhmät, yhteistyöviestinnän sekä työn resurssoinnin. Yritys voi hyödyntää WWF:n panda-logollista yhteistyömerkkiä viestinnässään. Kumppanuuteen kuuluu yleensä taloudellinen tuki WWF:n työlle ja lahjoitussumma määritellään jokaisessa kumppanuudessa erikseen. Yhteistyön osana oleva lahjoitus mahdollistaa käytännössä WWF:n työn toteutumisen.

WWF työskentelee pitkäjänteisesti Suomessa lähiluonnon suojelemiseksi ja kansainvälisesti luontokadon pysäyttämiseksi sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yhteistyön kohde voidaan valita monista teemoistamme, joita ovat: suomalainen luonto, ilmasto ja energia, metsät, meret ja sisävedet, villieläimet ja niiden elinympäristöt Suomessa sekä maailmalla, kansainvälinen suojelu- ja kehitysyhteistyö, ympäristökasvatus, ruoantuotanto ja -kulutus.

Yhdessä tekemällä vastuullisuus- ja suojelutyö on kaikkein vaikuttavinta. Yhteistyössä WWF ja yritys voivat yhdessä esimerkiksi edistää strategisen tason vastuullisuutta, pienentää liiketoimintojen haitallisia ympäristövaikutuksia, kampanjoida suojeluteemasta, kouluttaa henkilöstöä, työskennellä luonnonhoitotalkoissa, järjestää webinaareja suurelle yleisölle ja tuottaa viestintämateriaaleja. Yhteisellä viestinnällä voidaan vaikuttaa esimerkiksi kuluttajiin tai poliittisiin päättäjiin.

Sen lisäksi, että yhteistyön osana oleva taloudellinen tuki mahdollistaa WWF:n asiantuntijoiden työn, on erityisen arvokasta, että kumppaniyritys antaa myös osaamistaan ja asiantuntijoidensa työaikaa yhteiselle hankkeelle. Kumppanuuden resursointi ja työmäärä riippuvat paljon yhdessä päätetyistä tavoitteista ja valituista keinoista. Jos yhteistyö painottuu enemmän strategiseen yritysvastuuseen, tulisi yrityksen yritysvastuuasiantuntijoiden ja johdon varata aikaa yhteistyöhön. Mikäli yhteistyö sisältää paljon viestintätoimenpiteitä, tulisi yrityksen viestijöiden olla tiiviisti mukana suunnittelussa.

Näin yritys hyötyy kumppanuudesta WWF:n kanssa:

  • Voitte itse valita WWF:n suojelukohteista yrityksellenne tärkeimmän. Olette mukana ratkaisemassa maapallon vakavimpia ympäristökriisejä yhdessä maailman vaikuttavimman ympäristöjärjestön kanssa. 
  • Edistätte yrityksenne vastuullisuusstrategian ja -tavoitteiden toteutumista. 
  • Hyödynnätte WWF Suomen asiantuntemusta ja 50 vuoden kokemusta luonnonsuojelussa. 
  • Viestitte vakuuttavasti yritysvastuusta asiakkaille, sidosryhmille ja henkilöstölle.
  • Tavoitatte luonnosta kiinnostuneita kohderyhmiä yhteistyöviestinnällä.
  • Sitoutatte henkilökunnan ympäristönsuojeluun ja yrityksenne vastuullisuustoimiin. 
  • Parannatte yritys- ja työnantajamielikuvaa tekemällä yhteistyötä ympäristöjärjestön kanssa.

Konkreettista luonnonsuojelua yhdessä yritysten kanssa

Kuvakarusellista voit tutustua esimerkkeihin, miten toimimme yrityskumppaneidemme kanssa sisällöllisissä yhteistöissä.

Katso kaikki nykyiset yhteistyökumppanimme

Toimimme monien eri alojen yritysten kanssa. Tutustu kumppaneihimme ja yhteistyön sisältöihin.

Tutustu yrityskumppanuuksiin

Katso kaikki nykyiset yhteistyökumppanimme

Toimimme monien eri alojen yritysten kanssa. Tutustu kumppaneihimme ja yhteistyön sisältöihin.

Miksi yrityskumppanuuteen kuuluu taloudellinen tuki WWF:lle?

WWF on voittoa tavoittelematon järjestö ja varainhankinta on kaiken työmme elinehto. Varainhankintamme koostuu useasta lähteestä: yksityisihmisiltä, yrityksiltä, organisaatioilta, julkiselta sektorilta ja Suomen ulkoministeriön ohjelmatuesta. Esimerkiksi yksityistukijoiden lahjoittamia rahoja ei voida kohdentaa yritysyhteistyön toteuttamiseen, vaan kummien lahjoituksilla tuetaan WWF:n luonnonsuojelutyötä. Vain yritysten taloudellisen tuen ansiosta voimme suunnitella ja toteuttaa yhteistyökumppanuuksiin kuuluvia toimenpiteitä.

Varojen käyttöä valvotaan tarkasti, ja tukijat voivat luottaa siihen, että lahjoitukset käytetään vastuullisesti. Jokaisesta WWF Suomelle lahjoitetusta eurosta keskimäärin noin 80 senttiä menee suoraan luonnon- ja ympäristönsuojelutyöhön sekä niistä viestimiseen. Loput lahjoituksesta käytetään uusien varojen hankkimiseen, hallintoon ja raportointiin. Nämä kulut ovat välttämättömiä, jotta luonnonsuojelu voi jatkua. Panostus kannattaa, sillä jokainen varainhankintaan käytetty euro tuottaa suojelutyöhön takaisin noin kolme euroa. Myös avoin ja läpinäkyvä kirjanpito, tilinpäätös, tilintarkastus, luotettava tukijarekisteri, toimiva nettisivusto ja turvalliset tietoyhteydet maksavat.

Kansainvälistä yritysyhteistyötä luonnon ja elinkeinojen tukemiseksi

Kansainvälinen WWF-verkosto toimii yli sadassa maassa ja meillä on toimistot yli 50 maassa. Myös yritysyhteistyötä tehdään Suomen lisäksi monilla markkinoilla Euroopassa, Aasiassa, Amerikassa ja Afrikassa. Kansainvälisessä työssämme keskitymme ennen kaikkea metsäluonnon ja sisävesien tilan parantamiseen, vesivarojen turvaamiseen, kestävien elinkeinojen tukemiseen sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Lue lisää kansainvälisen WWF:n yritysyhteistyöstä.

Kansainvälisesti toimivan suomalaisen yrityksen kanssa voimme keskustella myös useamman WWF-maan kattavasta yhteistyökumppanuudesta. Useamman maan kumppanuudessa varoja kohdennetaan kaikkien yhteistyöhön kuuluvien WWF-toimistojen luonnonsuojelutyölle.

WWF Suomella on omia kehitysyhteistyöhankkeita Indonesiassa, Mekongin alueella, Nepalissa, Boliviassa ja Itä-Afrikassa. Toimimme erityisesti sellaisilla alueilla, joissa uhat luonnon monimuotoisuuden köyhtymiselle ovat suuret.

Ota meihin yhteyttä

Johtaja
Annemi Usva-Vänttinen
Asiakkuuspäällikkö
Sanna Laine

Tutustu yhteistyön periaatteisiin sekä erilaisiin kumppanuus- ja lahjoitustapoihin

Miksi ja miten WWF tekee yhteistyötä yritysten kanssa?

Näin toimimme yritysten kanssa

Tutustu yhteistyön periaatteisiin sekä erilaisiin kumppanuus- ja lahjoitustapoihin

Miksi ja miten WWF tekee yhteistyötä yritysten kanssa?