Mikä ympäristöryhmä © Heta Happonen / WWF
Päivitetty

Mikä ympäristöryhmä?

Koulun ympäristöryhmän tehtävänä on saada koko kouluyhteisö ymmärtämään kestävän elämäntavan merkitys ja toimimaan sen mukaisesti. Mitä koulussa pitäisi muuttaa ja miten sen voisi tehdä hauskasti ja innostavasti? 

Selaa kuvia klikkaamalla nuolista.

Sara Huhtinen / WWF
© Sara Huhtinen / WWF
Agentit, Raati, Yrrä, Green Team... nimiä on yhtä monta kuin ryhmiä. Kaikissa niissä vapaaehtoisesti mukana olevat oppilaat toteuttavat ideoitaan, joilla koulun arkea saadaan muokattua ekologisesti ja sosiaalisesti kestävämpään suuntaan. Ryhmä voi toimia myös kerhona tai oppilaskunnan toimintaryhmänä.
Katja Nuorvala / WWF
© Katja Nuorvala / WWF
Suomalaiset käyttävät luonnonvaroja kolminkertaisesti maapallon kantokykyyn nähden. Jos haluamme tulevaisuudessa elää täällä, meidän on muutettava toimintatapojamme. Kouluissa opiskelee ja työskentelee valtava joukko suomalaisia ja siksi niissä on mahdollista saada aikaan isoja muutoksia. Lisäksi voi säästyä rahaa!
Lilli Pukka / WWF
© Lilli Pukka / WWF
”Parasta tänä vuonna oli julisteiden tekeminen, aamunavauksien pitäminen, kun sai kuuluttaa, kun sai tietää paljonko eri välipaloissa on sokeria, kasvisvisan vastausten laskeminen ja kun sai juosta keskeltä siestaa kokoukseen.” Latokartanon peruskoulun ympäristöagentit
Antti Haavisto / WWF
© Antti Haavisto / WWF
Onko koulussa energiasyöppöjä? Eikö piha houkuttele lintuja? Meneekö ruokaa paljon hukkaan? Mikä asia meidän koulussa juuri nyt kaipaa muutosta? Ympäristöryhmä valitsee ajankohtaiset teemat ja toteuttaa pieniä tai isompia toimia niiden parantamiseksi.
Aki-Pekka Sinikoski / WWF
© Aki-Pekka Sinikoski / WWF
Ympäristöryhmä pitää ääntä tekemisistään: nettisivuilla, ilmoitustaululla, infotelkkarissa, aamunavauksissa, vanhempainilloissa, paikallislehdessä, sosiaalisessa mediassa... Mitä enemmän keinoja ja kanavia, sitä paremmin koko yhteisö pysyy kärryillä siitä, mitä on tekeillä.
Antti Haavisto / WWF
© Antti Haavisto / WWF
”Ympäristöryhmä miettii, miten maailmasta voisi tulla parempi paikka – esimerkiksi miten luonnonvaroja voidaan käyttää kestävästi niin, että myös tuleville sukupolville riittää energiaa. Ympäristöryhmän toimenpiteiden ansiosta koulun jätemäärä on vähentynyt ja jätteet lajitellaan.” Rehtori, Myllypuron yläaste

Jos haluatte perustaa uuden ryhmän, näillä pääsette alkuun

Perustiedot toiminnan aloittamisesta. Ohjaava opettaja yleensä perustaa ympäristöryhmän. Hän ilmoittaa ensimmäisestä tapaamiskerrasta ja kutsuu mukaan kaikki halukkaat.

Muistilista ensimmäisten kokoontumisten pohjaksi. Ryhmän kannattaa tavata ensimmäisen kerran pian koulun alkamisen jälkeen, jotta toiminta saadaan käyntiin.

Toimintatapoja, joilla toiset tulevat tutuksi. On kiva tuntea toiset ryhmäläiset hyvin. Silloin ryhmässä toimiminen on mukavampaa.

Infoa WWF Koulussa -nettisivustosta ja sosiaalisen median käytöstä. Sisältää helposti kopioitavaa tekstiä vaikkapa Wilmaan lisättäväksi sekä luonnoksen kuvauslupalomakkeesta.

Lilli Pukka / WWF
© Lilli Pukka / WWF
Ympäristöryhmä kokoontuu ainakin kolme kertaa lukukauden aikana, välitunneilla tai tuntien aikana. Lukuvuoden aluksi tehdään suunnitelma, mitä aiotaan tehdä. Sitten toteutetaan ja lukuvuoden lopuksi arvioidaan, mitä saatiin aikaiseksi. Toimintaa dokumentoidaan kuvin, videoin ja vaikkapa blogia pitämällä.
Aki-Pekka Sinikoski / WWF
© Aki-Pekka Sinikoski / WWF
Innostetaan koko koulu mukaan… ja miksei vanhemmatkin. Tehtävänä on saada mahdollisimman moni ymmärtämään kestävän elämäntavan merkitys ja toimimaan sen edistämiseksi. Keinoja on valtavasti - hauskimmat kannattaa valita, sillä ympäristön puolesta toiminen ei suinkaan ole tylsää!
Aki-Pekka Sinikoski / WWF
© Aki-Pekka Sinikoski / WWF
Ideoiden kerääminen muilta oppilailta, mielipidekyselyt ja haastattelut koulussa ovat tärkeä osa toimintaa. Ryhmä tekee työtä juuri niiden muutosten parissa, joita oppilaat haluavat nähdä tapahtuvan.
WWF
© WWF
Ryhmän tukena on ohjaava opettaja, jolta voi pyytää apua kaikissa asioissa. Hän on yhteydenpitäjänä opettajakunnan ja rehtorin suuntaan ja varmistaa, että ryhmä pystyy toimimaan. Opettaja ei kuitenkaan päätä mitä tehdään, oppilaat ovat ympäristöryhmässä pääosassa.
naturepl.com / Steve Kazlowski / WWF-Canon
© naturepl.com / Steve Kazlowski / WWF-Canon
Luonnonsuojeluun – ja joskus omaan toimintaankin – tarvitaan rahaa. Varainhankintaa ja budjetointia on hyvä opetella. Ryhmä voi koota varoja esimerkiksi pulloja keräämällä tai laittaa pystyyn nettikeräyksen luonnonsuojelulle. Paljon voi tehdä myös ihan ilmaiseksi.
Alexandra Antell / WWF
© Alexandra Antell / WWF
Kun jotain jännittävää on saatu aikaiseksi, on aika juhlia. Ryhmän kannattaa myös aina lukuvuoden päätteeksi järjestää jokin mukava retki tai pikkukekkerit. On kiva kiittää itseään ja toisia aherruksesta. Retkellä voidaan myös jutella siitä, missä tänä vuonna erityisesti onnistuttiin.

 

Julistepohjat

Lomake, johon on helppo suunnitella yhden idean toteutus. Kerralla ei tarvitse kirjata kaikkea, vaan suunnitelmaan voi palata monta kertaa ja täydentää sitä.

Kun järjestätte tapahtumia tai haluatte tiedottaa toimistanne, voitte käyttää hyödyksi hauskoja pandajulistepohjia. Yhdessä sovitut ryhmän säännöt voi myös kirjata valmiiseen pohjaan.

Lisämateriaaleja toimintaan

Kuinka päätetään asioista yhdessä tai edetään, jos meinaa syntyä erimielisyyksiä? Helpotusta hankaliin tilanteisiin sekä esimerkki tapaamisen kulusta.

Sustainable Schools NSW -verkoston tuottama englanninkielinen video, jossa havainnollistetaan ympäristöryhmän kokoontumisen hyviä käytäntöjä. Vinkkejä kaikkien huomioimiseen ja tasa-arvoiseen puheenvuorojen jakamiseen.

Helsingin seudun ympäristöpalvelujen tuottama Kummikoulukansio sisältää toimintaideoita jätteen vähentämiseen ja kierrätykseen. Kummikoulun ohjelmarunko ja ympäristökasvattajien tuntivaihtoehdot on tarkoitettu HSY:n ja Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu Polun nykyisille kummikouluille. Kansion materiaali on kuitenkin kaikkien vapaasti käytettävissä.

Ekotiimit ovat kestävän elämäntavan ryhmiä, jotka pyrkivät omassa arjessa pienentämään ekologista jalanjälkeä. Gap Finland – Kestävän elämäntavan yhdistys ry:n tuottamat materiaalit antavat vinkkejä, miten muuttaa toimintaa ympäristöystävällisempään suuntaan.

Tavoitteelliseen ympäristötyöhön

Kun haluatte tehdä ympäristötyötä koulussa pitkäjänteisemmin, voitte lähteä mukaan FEE Suomen ylläpitämään Vihreä lippu -ohjelmaan. Se tarjoaa tukea ja materiaaleja eri ympäristöteemojen toteuttamiseksi aina yhden lukuvuoden kerrallaan. 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi on Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiön ylläpitämä järjestelmä, joka tarjoaa arviointityökaluja, materiaaleja, neuvontaa ja koulutusta koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen työn tueksi. Järjestelmä mahdollistaa myös ulkoisen arvioinnin ja sertifikaatin hakemisen.

Jäikö jotain uupumaan?

Mitä materiaalia vielä kaipaisitte ryhmän toimintaan tueksi? Laita ehdotuksesi tulemaan hanna.seimola@wwf.fi 

Monenlaista hyödyllistä löydät myös WWF:n materiaalipankista ja Kierrätyshuoneesta