WWF:n Metsävaikuttamisopas

Näin vaikutat valtion, kuntien ja seurakuntien metsiin

Metsien suojelussa pätee sama totuus kuin elämässä ylipäätään: yhden ihmisen toiminnalla voi olla parhaassa tapauksessa valtava merkitys. Sinäkin voit vaikuttaa julkisten metsänomistajien, kuten valtion, kuntien ja seurakuntien, toimintaan. Yhteydenotto oikeisiin tahoihin tai asian tuominen esille mediassa voivat esimerkiksi säästää lähimetsäsi avohakkuulta.

Näillä verkkosivuilla kuvaamme valtiota, kuntia ja seurakuntia metsänomistajina ja avaamme niiden metsiä koskevaa päätöksentekoa. Lisäksi neuvomme, mitä sinä voit tehdä kirittääksesi näitä suuria metsänomistajia suojelemaan metsiä ja muuttamaan metsänhoitotapojaan paremmiksi luonnon ja virkistyskäytön kannalta.

Jos olet metsänomistaja, tutustu myös WWF:n Metsänhoito-oppaaseen. Se auttaa sinua turvaamaan luontoa talousmetsässäsi.

Valtio met­sä­no­mis­ta­ja­na

Valtio omistaa yli neljäosan Suomen metsistä. Näillä sivuilla neuvomme, miten sinä voit vaikuttaa valtion omistamien metsien käyttöön.

Toimi näin

Kunnat met­sä­no­mis­ta­ji­na

Lähes jokainen Suomen kunta on metsänomistaja. Näillä sivuilla neuvomme, miten sinä voit vaikuttaa kuntametsien käyttöön.

Toimi näin

Seurakunnat met­sä­no­mis­ta­ji­na

Seurakunnat ovat suuria metsänomistajia. Näillä sivuilla neuvomme, miten sinä voit vaikuttaa niiden omistamien metsien käyttöön.

Toimi näin