Pysäytetään muovin päätyminen meriin!

Muovisaasteen määrä lisääntyy kiihtyvällä vauhdilla. On arvioitu, että maailman valtameriin ajautuu 11 miljoonaa tonnia muovijätettä vuodessa. Määrän ennustetaan kasvavan nelinkertaiseksi vuoteen 2050 mennessä. Muovisaasteesta kärsivät niin ihmiset, kalat, linnut kuin korallitkin. Ongelman ratkaiseminen vaatii yhteistyötä.

Vaadimme, että uusi kansainvälinen sopimus, joka lopettaisi muovin päätymisen meriin vuoteen 2030 mennessä, solmitaan kiireellisesti.

Olemme keränneet sopimusta vaativaan vetoomukseen allekirjoituksia. WWF Suomen vetoomuskampanja suljettiin 23.10.2019, jolloin kansainvälisen kampanjan tulokset luovutettiin eteenpäin kansainvälisessä Our Ocean -konferenssissa Oslossa.

Tuolloin yhteensä 1,5 miljoonaa allekirjoittanutta yhtyi vaatimukseemme.  Allekirjoittaneita maita oli 40.

Kiitos kaikille vetoomuksen allekirjoittaneille!

Kansainvälistä vetoomuskampanjaa päätettiin sittemmin jatkaa, kunnes sopimusneuvottelut saadaan käyntiin. Kesäkuun alussa 2021 nimiä oli kertynyt yli kaksi miljoonaa. Nimien keruu jatkuu.

Allekirjoita WWP Plastics Petition.

Kesäkuun 2021 alussa YK:n korkean tason merikokouksessa julkistettiin myös muovisaastejulistus (Ocean Day Plastic Pollution Declaration), joka on auki valtioiden allekirjoituksille. Julistuksen hyväksyneet hallitukset tunnustavat ongelman maailmanlaajuisen luonteen ja ratkaisutarpeen.

WWF pitää julistusta tärkeänä askeleena kohti sitovaa kansainvälistä sopimusta. Sopimusta kannattavien maiden lukumäärä päivittyy WWF:n kansainväliseen muoviseurantasivustoon, Plastics Navigatoriin. Seurantasivustolla jaetaan myös tietoa merten muoviongelmasta.