Matkalla kohti hiiletöntä Helsinkiä

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti joulukuun alussa Hanasaaren hiilivoimalan sulkemisesta. Kaupunginvaltuuston päätös avaa tien kohti hiiletöntä Helsinkiä. Päätös oli upea voitto WWF:lle ja koko suomalaiselle ilmastoliikkeelle.

Kivihiilen poltosta luopumista olivat vaatineet useat ympäristöjärjestöt, poliitikot ja valtava joukko yksityisiä ihmisiä muun muassa Hiilivapaa Helsinki -kansalaisliikkeessä. Helsingin energiamurroksen edistämiseksi oli teetetty tutkimuksia ja selvityksiä, kerätty vetoomuksia ja osoitettu mieltä.

WWF oli vahvasti mukana sekä tuottamassa tietoa että vaikuttamassa päättäjiin. Järjestö teki vuonna 2013 Kaupunkienergia-raportin, jossa Helsingille luotiin realistinen, hajautettuun energiantuotantoon ja energiatehokkuuteen perustuva kivihiiletön malli.

Nyt näyttää siltä, että mallin on mahdollista toteutua.

”Olen ylpeä siitä, että WWF loi jo keskustelun alkuvaiheessa Helsingin energiaratkaisulle vision, jota ei ole aiemmin vastaavalla tavalla esitetty”, sanoo WWF Suomen ohjelmapäällikkö Jussi Nikula.

Keväällä 2013 WWF haastoi myös kaikki muut Suomen kaupungit sekä yliopistot ja avainyritykset investoimaan tuuli- ja aurinkoenergiaan osana WWF:n maailmanlaajuista Näytä voimasi -energiakampanjaa.

Kampanjaa varten rekrytoitiin nuorista vapaaehtoisista koostuva tiimi, koska yksi kampanjan tärkeä kohderyhmä oli nuoret. Tiimin jäsenet luovuttivat loppuvuodesta 2014 pääministeri Alexander Stubbille keräämänsä yli 22 000 allekirjoituksen vetoomuksen aurinkoenergian edistämiseksi. Samalla WWF esitteli 19 organisaation yhteisen ehdotuksen siitä, miten aurinkoenergiapolitiikkaa pitäisi Suomessa korjata.

Jäykkä koneisto kääntyi

Kun katsoo tapahtumien kulkua taaksepäin, Helsingin kaupunginvaltuuston joulukuinen päätös oli varsin yllättävä. Vielä maaliskuussa 2015 esillä oli vain kaksi vaihtoehtoa: toista miljardia maksavan uuden monipolttoainevoimalan rakentaminen Vuosaareen tai nykyisten Hanasaaren ja Salmisaaren voimaloiden remontti.

Pinnan alla kupli. Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen asetti huhtikuun alussa 2015 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää syksyyn mennessä mahdollisuudet hajautetun energiantuotannon edistämiselle Helsingissä.

Helsingin energiayhtiön Helenin hallitus linjasi 17. kesäkuuta, että Helsingin olisikin järkevintä panostaa yhden suuren voimalainvestoinnin sijaan hajautettuun energiatuotantoon. Tämä tarkoitti Helenin mukaan muun muassa aurinkoenergian, maalämmön sekä muun uusiutuvan energian käytön lisäämistä kaupungin energiatuotannossa. Samalla Helenin hallitus esitti uuden pellettivoimalaitoksen rakentamista Salmisaareen sekä uuden, pienemmän kokoluokan biolämpölaitoksen rakentamista Vuosaaren voimala-alueelle.

WWF otti lokakuussa Helsingin kolmeen energiavaihtoehtoon kantaa teettämänsä uuden selvityksen ja taloudellisten laskelmien pohjalta. WWF:n mukaan Helenin kannattama hajautettu energiantuotannon malli on Helsingin päätettävänä olevista energiavaihtoehdoista selvästi paras.

Vaihtoehto löytyi viime hetkellä

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2015 hajautettuun energiantuotantoon perustuvan mallin selkeällä äänten enemmistöllä. Hanasaaren voimala päätettiin sulkea viimeistään vuoden 2024 loppuun mennessä. Päätöstä täydentämään valtuusto hyväksyi joukon ponsia, jotka tähtäävät fossiilisista polttoaineista luopumiseen, hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, energiatehokkuuden parantamiseen ja energiansäästöön.

”Koko energia-ala on isojen muutosten kourissa. Pitkään kuitenkin näytti siltä, että Helsingin energiapäätös tehdään vanhan maailman oletusten perusteella. Hajautettuun, uusiutuvaan energiantuotantoon perustuva vaihtoehto löytyi viime hetkillä”, sanoo Nikula.
”Tähän vaikuttivat varmasti monet asiat: energian hinnan muutokset, ilmastopolitiikan aseman vakiintuminen ja – ei kaikkein vähiten – järjestöjen, kansalaisten ja sidosryhmien ankara vaikuttamistyö”, hän toteaa.

Loppu hyvin, kaikki hyvin?

Helsingin matka hiilettömyyteen on vasta alussa.

”Hajautetussa vaihtoehdossa riskinä on ajautuminen ilmaston ja metsäluonnon kannalta vaarallisen korkeaan puun polton tasoon, jos lämmönkulutusta ei leikata nostamalla rakennusten energiatehokkuutta järjestelmällisesti”, sanoo WWF:n projektityöntekijä Jere Lehtomaa.

WWF:n teettämän tuoreen selvityksen mukaan Helsingissä on onneksi mahdollista vähentää kaukolämmön tarvetta nykytasosta 46 prosenttia vuoteen 2050 mennessä energiatehokuutta lisäävillä toimilla.

”Tehostamisen mahdollisuuksia on runsaasti erityisesti Helsingin vanhoissa kerrostaloissa. Kun lämmön tarve on saatu nykyosaamisen mahdollistamalle tasolle, voidaan loputkin fossiiliset korvata uusiutuvilla vaihtoehdoilla. Seuraavana lakkautettavien listalla onkin Salmisaaren voimala ja lopulta maakaasu Vuosaaressa”, sanoo Lehtomaa.

Etappeja matkalla

2008
Helsinki asettaa energiantuotantonsa tavoitteeksi nostaa uusiutuvan energian osuus 20 prosenttiin 2020 mennessä ja siirtyä hiilineutraaliin energiantuotantoon 2050 mennessä.

2012
WWF päättää ilmastotyössään painottaa kaupunkien ja yksityisten toimijoiden toimien parantamista. WWF aloittaa Kaupunkienergiaraportin laatimisen, Helsinki esimerkkikaupunkina.

2013
Kansalaisten ja ympäristöjärjestöjen (mm. Greenpeace ja Maan ystävät) Hiilivapaa Helsinki -kampanja alkaa. WWF haastaa suomalaiskaupunkeja siirtymään fossiilista polttoaineista tuuli- ja aurinkoenergiaan. WWF luovuttaa Kaupunkienergiaraportin Helsingin Energialle.

28.11.2014
WWF luovuttaa pääministerille yli 22 000 allekirjoitusta sisältävän vetoomuksen aurinkoenergian edistämiseksi. WWF esittää 19 organisaation yhteisen ehdotuksen siitä, miten Suomen aurinkoenergiapolitiikkaa pitäisi korjata.

1.4.2015
Kaupunginjohtaja nimittää työryhmän selvittämään mahdollisuuksia hajautetun energiantuotannon edistämiseen Helsingissä.

23. – 24.5.2015
Sadat ihmiset antavat Maailma kylässä -festivaaleilla kasvonsa kuvattavaksi WWF:n installaatioon hiilettömän Helsingin puolesta.

17.6.2015
Helsingin energiayhtiö julkistaa uuden, hajautettuun energiantuotantoon perustuvan mallinsa.

10.9.2015
WWF ja Schneider Electric julkistavat raportin, jonka mukaan kuntien energiatehokkuusparannukset voidaan rahoittaa kokonaan tehostamisesta syntyvien säästöjen avulla.

8.10.2015
WWF ottaa kantaa konsulttiyhtiö Gaialta tilaamansa selvityksen pohjalta Helsingin hajautetun energiantuotannon mallin puolesta.

13.10.2015
Greenpeacen teettämän mielipidetiedustelun mukaan kolme neljästä helsinkiläisestä haluaa, että Helsingissä siirrytään täysin uusiutuvaan energiaan.

Marraskuu 2015
Hiilivapaa Helsinki -liike luovuttaa kaupunginvaltuustolle 14 037 nimen vetoomuksen kivihiilestä luopumisen puolesta.

4.11.2015
WWF vie Helsingin kaupunginvaltuuston kokouspaikalle installaation, jossa vastustetaan kivihiiltä Helsingin energiaratkaisuna.

2.12.2015
Helsingin kaupunginvaltuusto päättää Hanasaaren hiilivoimalan sulkemisesta.

Teksti: Anne Brax
Kuvitus: Alexandra Antell