WWF selvitti: Usean kaupungin kouluruoassa liikaa lihaa

WWF kysyi Suomen kymmeneltä suurimmalta kaupungilta punaisen lihan ja lihatuotteiden määrästä niiden kouluruoassa. Viidessä kymmenestä kaupungista lihan määrä ylitti suositellun enimmäismäärän.

Vuonna 2014 julkaistuissa kansallisissa ravitsemussuosituksissa ympäristövaikutukset on huomioitu ensimmäistä kertaa.
”Kouluruokailu on keskeinen osa suomalaisten lasten ja nuorten hyvinvointia, ja olemme siitä syystäkin ylpeitä. Kouluruokailulla on suuri merkitys terveellisten ja ympäristöystävällisten ruokailutottumusten kehittymiselle. Siksi olisi tärkeää, että kouluruoka noudattaa suomalaisia ravitsemussuosituksia myös lihan määrän suhteen”, Jussi Nikula sanoo.
WWF toivoo, että selvitys kannustaa kaupunkeja ja kuntia seuraamaan kouluruoassa tarjottavan punaisen lihan määrää samoin kuin ne jo nyt seuraavat suolan ja rasvan määrää ja laatua.

Tutustu selvitykseen