Metsissä kasvaa tulevaisuus

Metsänhoito muutti tansanialaisen Ramadhani Mwalimu Chihinden, 36, elämän. Chihinde on WWF:n tukeman kylämetsätoimikunnan jäsen ja vastaa kylänsä metsänhoidosta. Hyvinvoiva metsä auttaa häntä tavoittelemaan unelmaansa lastensa paremmasta tulevaisuudesta.

Teksti: Linda KoskinenRamadhani Mwalimu

Ennen meillä ei ollut mitään. En olisi koskaan kuvitellut matkustavani Eurooppaan, mutta metsien ansiosta se oli mahdollista. Saamme metsistä lisätuloja, jotka ovat muuttaneet monien paikallisten elämän.

Tansaniassa kasvaa maailman arvokkaimpiin kuuluvaa kovapuuta, mpingoa, jota käytetään muun muassa erilaisten soitinten sekä veistosten valmistamiseen myös Euroopassa. Laittomien hakkuiden vuoksi kylämme ei kuitenkaan ole päässyt hyötymään puiden arvosta. Vuonna 2012 Nanjirinja Ahan -kyläämme perustettiin 61 505 hehtaarin kylämetsä ja nyt hyödynnämme itse metsiämme kestävän metsänhakkuun kautta.

Kylämetsä tarkoittaa Tansanian lainsäädännössä kylälle ja sen asukkaille virallisesti hallinoitavaksi osoitettua metsäaluetta, joka sijaitsee kylän läheisyydessä. Yhteisömme päättää kylämetsätoiminnasta saatujen yhteisten tulojen käytöstä kylätoimikunnassa ja saadut lisätulot ohjataan esimerkiksi koulutukseen, vakuutuksiin ja terveydenhuoltoon. Tulojen ansiosta pystymme lisäksi rakentamaan kyläämme kouluja ja kaivoja.

Yhteisössämme jokainen ymmärtää nykyisin metsien arvon niin tulonlähteenä kuin keinona suojella ympäristöämme. Maanviljely on metsille uhka, jos sitä ei pystytä toteuttamaan kestävästi. Metsistä saamillani tuloilla aion perustaa oman yrityksen. Myymällä erilaisia kaupungista ostettuja tuotteita kylässämme voin tienata perheellemme tuloja ilman uuden viljelysmaan raivausta.

Kylämme nuorista 99 prosenttia lopettaa koulun seitsemännellä luokalla. Vain viisi kyläläisistä on suorittanut toisen asteen koulutuksen. Syynä tähän ovat taloudelliset vaikeudet. Lisäksi monelle lapselle tuottaa ongelmia riittämätön kielitaito, sillä valtion kouluissa opetus tapahtuu englanniksi. Kielitaidottomuuden vuoksi useimmat nuoret eivät läpäise kokeita eikä heidän koulutuksensa etene seitsemännen luokan jälkeen.

Käytän kylämetsästä saatuja tuloja lasteni koulunkäyntiin. Maksan nuorimmaiselleni englanninkursseja ja teen parhaani mahdollistaakseni lapsilleni koulutuksen, johon minulla itselläni ei ollut mahdollisuutta. Läpäisin toisen asteen kokeet, mutta isäni ei halunnut enää tukea minua taloudellisesti. Lisäksi äitipuoleni lapset eivät pärjänneet koulussa yhtä hyvin ja minun haluttiin jäävän kotiin yhdessä muiden kanssa. Omille lapsilleni toivon parempaa. Sijoitan heihin, jotta heillä olisi mahdollisuus parempaan tulevaisuuteen.